Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Investori.com
Yhteystieto: webmaster +miukumauku+investori.com


Rekisterin nimi

Investorin jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Investori.com verkkopalvelun jäsenpostitusten lähettämiseen.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

- sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poislukien viranomaismääräykset.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.