Sijoittajan linkit

Linkit tarkastettu toukokuussa 2011

Sijoittajan linkit

Puolueetonta neuvontaa ja edunvalvontaa

Osakesäästäjien Keskusliitto
http://www.osakeliitto.fi
Osakesäästäjien Keskusliiton tarkoituksena on edistää osakesäästämistä ja parantaa yksityisen sijoittajan asemaa. Osakesäästäjillä on myös aktiivista paikallistoimintaa ympäri maata.

Suomen Pörssisäätiö
http://www.porssisaatio.fi
Pörssisäätiö pyrkii edistämään arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Pörssisäätiön sivuilta löytyy mm. sijoittamisen perusoppaita.

Kuluttajien vakuutustoimisto ja Vakuutuslautakunta
http://www.vakuutusneuvonta.fi
Kuluttajien vakuutustoimisto neuvoo ja auttaa kuluttajia vakuutusasioissa sekä ennen vakuutuksen ottamista että sen jälkeen. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Toimisto antaa neuvontaa vakuutusasioissa myös elinkeinon- ja ammatinharjoittajille. Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vakuutetun ja vakuutusyhtiön välisissä erimielisyyksissä.


Pohjoismainen pörssi ja keskuspankit

Helsingin Arvopaperipörssi
http://omxnordicexchange.com
Helsingin Arvopaperipörssi kuuluu amerikkalaiseen Nasdaq OMX -ryhmään.

World Federation of Exchanges
http://www.world-exchanges.org/member-exchanges
Ulkomaiset pörssit.

Suomen Pankki
http://www.bof.fi

Euroopan keskuspankki
http://www.ecb.int/ecb/html/index.fi.html


Sijoitusrahastot

Morningstar
http://www.morningstar.fi
Morningstar luokittelee sijoitusrahastot tuottohistorian ja riskin mukaan.

Eufex
http://www.eufex.fi
Eufex on sijoitusrahastoja luokitteleva kotimainen toimija. Sivuston käyttö edellyttää rekisteröitymistä.


Luottoluokitukset

Standard & Poor's
http://www.standardpoor.com

Moody's Investors Service
http://www.moodys.com

FitchRatings
http://www.fitchibca.com


Verotus

Verohallinto
http://www.vero.fi
Verohallinnon verkkopalvelu.

Veronmaksajain Keskusliitto
http://www.veronmaksajat.fi
Veronmaksajain Keskusliitto on veroa maksavien kansalaisten ja yhteisöjen järjestö. Julkaisuja verotuksen kiemuroista sekä veroneuvontaa.


Sijoittajansuoja

Rahoitustarkastus
http://www.finanssivalvonta.fi
Finanssivalvonta valvoo rahoitusmarkkinoita ja niillä toimivia. Toiminnan tavoitteena on edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja luottamusta rahoitusmarkkinoiden toimintaan.

Arvopaperilautakunta
http://www.arvopaperilautakunta.fi
Arvopaperilautakunta on perustettu neuvomaan ja opastamaan sijoittajia sijoituspalveluihin liittyvissä kysymyksissä sekä toimimaan sovittelijana sijoittajan ja sijoituspalvelun tarjoajan välisissä riitakysymyksissä.

Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto
http://www.pankkiasiakas.net
Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto neuvoo pankkien asiakkaita ongelmatilanteissa. Toiminnan tavoitteena on edistää luottamusta pankkien ja asiakkaiden välillä.

Talletussuojarahasto
http://www.talletussuojarahasto.fi
Talletussuojarahasto turvaa asiakkaan saatavia pankin maksukyvyttömyystilanteessa.

Sijoittajien korvausrahasto
http://www.sijoittajienkorvausrahasto.fi
Sijoittajien korvausrahasto turvaa ei-ammattimaisen asiakkaalle saatavia sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa.

Kuluttaja-asiamiehen toimisto
http://www.kuluttajavirasto.fi/
Kuluttajaviraston tavoitteena on kuluttajan taloudellisen, terveydellisen ja oikeudellisen aseman turvaaminen sekä kuluttajan toimintamahdollisuuksien edistäminen.

Finlex.fi
http://www.finlex.fi
Finlex on valtion ajantasainen säädöstietopankki.


Toimiala-yhdistyksiä

Finanssialan Keskusliitto
http://www.fkl.fi

Suomen IR-yhdistys
http://www.firs.fi

Suomen Pääomasijoitusyhdistys Ry
http://www.fvca.fi

Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys

http://www.suomensijoitusanalyytikot.fi

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys
http://www.sijoitusrahastot.fi

Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
http://www.vakes.fi