Kirja: Digitaalinen jäämistövarallisuus

Digitaalinen jäämistövarallisuus

Urpo Kangas
Talentum (2012)

Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas on laatinut ensimmäisen laajan tutkimuksen digitaalisesta jäämistövarallisuudesta. Jo nykyisin useimmissa pesissä on digitaalista jäämistövarallisuutta – esimerkiksi digikuvia, sähköpostiviestejä ja sähköisiä asiakirjoja.

Digitaalinen jäämistö voi koostua henkilökohtaisista kuvista ja viesteistä, joilla ei ole rahallista arvoa; joissakin tapauksissa digitaalinen jäämistö voi kuitenkin olla esimerkiksi digitaalisessa muodossa olevia teoksia tai sähköisiä maksutilejä, joiden taloudellinen arvo on huomattava.

Joka tapauksessa myös digitaalisessa muodossa oleva varallisuus kuuluu pesään ja pesänselvitysvastuussa olevien on selvitettävä digitaalinen omaisuus ja otettava se haltuun. Tämän laiminlyönti voi johtaa siihen, että perinnönjakoa ei voida aloittaa tai jo toimitettua perinnönjakoa joudutaan täydentämään tai oikaisemaan.

Digitaalisesta jäämistövarallisuudesta ei toistaiseksi ole olemassa omaa erityistä lainvoimaista sääntelyä. Kangas selvittää tutkimuksessaan millaista digitaalista omaisuutta perittävältä voi jäädä ja miten tällainen omaisuus voidaan ottaa haltuun, sekä mitä erityisiä oikeudellisia ongelmia tähän ja omaisuuden selvitykseen voi liittyä.

Kirjan oppeja voidaan hyödyntää myös testamenttimääräysten muotoilussa ja digitaalisen jäämistövarallisuuden hallinnoinnissa.

>> Tämäkin kirja on saatavana CDON-kirjakaupasta

 

Viimeksi päivitetty 11.04.2013 14:59