Arvopaperisijoitukset lyhyesti

Eri arvopaperiluokkien pitkän aikavälin tuottoja (Yhdysvallat 1926-2005)

 

Tuotto
(geometrinen keskiarvo)

Riski (keskihajonta)

Inflaatio (kuluttajahintaindeksi)

3,0 %

4,3 %

Lyhyt korko

 

 

  • Valtion velkapaperit 3 kk

3,7 %

3,1 %

Pitkä korko

 

 

  • Keskipitkät valtion lainat

5,3 %

5,7 %

  • Pitkät valtion lainat

5,5 %

9,2 %

  • Pitkät yrityslainat

5,9 %

8,5 %

Pörssiosakkeet

 

 

  • Pienten yhtiöiden osakkeet

12,6 %

32,9 %

  • Suurten yhtiöiden osakkeet

10,4 %

20,3 %

Lähde: Ibbotson Associates

Taulukko osoittaa, sijoittaja on saanut suuremman tuoton korvauksena suuremman riskin kantamisesta. Lyhyen koron sijoitukset, joissa riski on pienin, ovat tarjonneet vain hiukan inflaatiovauhdin ylittävää tuottoa. Parhaan tuoton on saanut pörssiosakkeista, mutta suurimmalla riskillä.

Esitetyt luvut ovat historiallisesti toteutuneita keskiarvoja amerikkalaisista arvopapereista. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

 

Arvopaperisijoitukset

Arvopaperiluokka

Sijoituskohteet

Sijoitustavoitteet

Riski

Merkitys sijoitussalkussa

Lyhyt korko

lyhyen koron rahasto,
lyhyen koron ETF,
pankkitalletukset

pääoman reaaliarvon säilyttäminen, lyhyellä aikavälillä tavoitteena inflaation ylittävä tuotto

vastapuoliriski,
inflaatioriski

sijoitussalkun korko-osana: ei riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä, turvallisuus

Pitkä korko

joukkovelkakirjat,
korkorahastot,

korko ETF

pääoman reaaliarvon maltillinen kasvattaminen

vastapuoliriski, korkoriski

osana sijoitussalkun korko-osaa, turvallisuus

Pörssiosakkeet

pörssiosakkeet,

osakerahastot,

ETF

pääoman kasvattaminen

osakemarkkinariski,

yhtiökohtainen riski, tuotteissa mahdollinen vastapuoliriski

pääoman kasvattaminen

Muut (vaihtoehtoiset sijoitukset)

hedge-rahastot,
arvopaperistetut kiinteistöt,
raaka-aineet,
johdannaiset,
indeksilainat...

pääoman kasvattaminen, sijoitussalkun hajautuksen tehostaminen, pääomaturvatut sijoitukset

vastapuoliriski, tuotteilla hyvin vaihtelevat riskiprofiilit

pääoman kasvattaminen, sijoitussalkun hajautuksen tehostaminen

 

 

Inflaatioriski – sijoituksen tuotto jää inflaatiovauhdista, ja pääoman arvo laskee reaalisesti.

Korkoriski – korkotason muutoksesta aiheutuva sijoituksen arvon muutos.

Osakemarkkinariski – systemaattinen, osakemarkkinan yleiseen kehitykseen liittyvä riski.

Yhtiökohtainen riski – epäsystemaattinen riski, voidaan minimoida hajauttamalla osakesijoitukset.

Vastapuoliriski – vastapuolen (liikkeellelaskijan) kyky suoriutua velvoitteistaan.

 

Jouni Koistinen – Investori.com

 


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös

Kymmenen sijoitussääntöä muistettavaksi

article thumbnail Sijoitusmaailman konkari Bob Farrell on laatinut sijoittajille ’10...
Lue lisää...

Sijoittajan huoneentaulu

article thumbnail
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...