Älä ole huono sijoittaja

Sijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He eivät hajauta riskiä tarpeeksi ja ennustavat tulevaisuutta hyvin lyhyen historiatiedon pohjalta. Sijoittajat toimivat osakemarkkinoilla lyhyellä tähtäimellä, käyttävät velkarahaa sekä metsästävät huipputuottoja huhujen ja vihjeiden perusteella. Seuraavassa vinkkejä, joiden avulla voi välttää sijoittamisen tavallisimmat sudenkuopat.

 

Hajauta aina sijoitukset

Sijoitusten huolellinen hajauttaminen eri arvopaperiluokkien (lyhyt korko, pitkä korko, osakkeet) kesken sekä niiden sisällä on aina järkevä lähtökohta. Sijoitussalkun perusrakenne lähtee liikkeelle sijoittajan henkilökohtaisesta riskinsietokyvystä, joka määrää miten sijoitusvarat kannattaa jakaa osakkeiden ja korkosijoitusten kesken. Useimmille sijoittajille sopiva osakkeiden osuus pitkän aikavälin salkussa on 40–60 prosenttia.

Osakesijoitusten hajautukseen on syytä kiinnittää aivan erityistä huomiota. Älä sijoita suurta ylipainoa millekään toimialalle tai edes maantieteelliselle alueelle, vaan hajauta osakesijoitukset mahdollisimman laajasti. Edullisilla sijoitusrahastoilla, indeksirahastoilla ja indeksiosuuksilla (ETF) laaja hajautus onnistuu jo melko pienelläkin pääomalla.

Älä anna kulujen syödä tuottoa

Sijoittajan kannattaa aina olla kustannustietoinen. Mitä pidemmästä sijoitusajasta on kysymys, sitä tärkeämpää on kiinnittää huomiota sijoittamisen kuluihin. Vertaile sijoitustuotteita ja pyri löytämään edullisia sekä tuottavia vaihtoehtoja.

Viime kädessä sijoituskulut ovat pois sijoittajan saamasta tuotosta. Prosenttiyksikön tai parin ero kuluissa voi vaikuttaa pieneltä, mutta vuosien kuluessa ero kalliin ja vastaavan edullisen sijoitustuotteen välillä kasvaa todella merkittäväksi. Esimerkiksi 10.000 euroa kasvaa 30 vuodessa kuuden prosentin tuotolla korkoa korolle 57.435 euroon. Seitsemän prosentin tuotolla päästäisiin vastaavasti 76.123 euroon ja kahdeksan prosentin tuotolla jo 100.627 euroon.

Luovu huipputuottojen metsästyksestä

Liian monet sijoittajat etsivät sijoituskohteita, jotka ovat tuottaneet hyvin viimeisten vuosien aikana, ja päätyvät näin omistamaan eilispäivän tähtiä. Tällaisten kohteiden hinnat ovat jo nousseet, ja tulevaisuuden tuotot voivat olla vaatimattomia.

Tätä havainnollistaa hyvin riippumattoman Dalbar-yhtiön julkaisema sijoitustutkimus. Tutkimus paljastaa, että keskimääräinen amerikkalainen rahastosijoittaja saavutti ajanjaksolla 1985–2004 vain 3,7 % vuotuisen tuoton, vaikka osakerahastojen vertailussa usein käytetty S&P 500 -indeksi tuotti vastaavalla ajanjaksolla keskimäärin 11,9 % vuodessa.

Huima tuottoero ei selity kuluilla tai sillä, että rahastot olisivat tuottaneet näin heikosti. Tutkimuksen mukaan suuri osa tuotosta hukkui juuri sijoittajien metsästäessä huipputuottoja, ja heidän näin päätyessä sijoittamaan eilisen tähtiin. Huipputuottojen hakemisen sijaan sijoittajan kannattaakin panostaa laajalti hajautettuun sijoitussalkkuun, jossa ovat mukana niin tulevat kuin nykyisetkin menestyjät.

Vältä tarpeetonta kaupankäyntiä

Markkinatilanne suosii aina jotakin sijoituskohdetta, ja hetken päästä tuottotilastoa johtaa taas joku toinen. Sijoitusvarojen jatkuva siirtely huipputuottojen perässä todennäköisemmin tuhoaa varallisuutta kuin kasvattaa sitä. Varmuudella salkun pyörittäminen lisää ainakin kuluja. Viisas sijoittaja rakentaa huolellisesti hajautetun salkun ja antaa varoille aikaa kasvaa.

Älä sijoita velkarahalla

Velkarahalla sijoittaminen ei ole suotavaa. Vaikka velan käyttö vipuaakin sijoittajan oman pääoman tuottoa, kasvattaa se myös riskiä. Voimakas velkavivun käyttö ja sijoitusten arvonlasku voi johtaa sijoittajan koko oman pääoman menettämiseen. Pahimmassa tapauksessa epäonninen sijoittaja jää velan puolelle. Kokeneet sijoittajat usein hyödyntävät velkavipua, mutta missään tapauksessa se ei sovellu kaikille.

Sijoita vain sellaiseen, minkä ymmärrät

Tämä on yksi sijoittamisen kuningassäännöistä, joista kannattaa pitää kiinni. Pahimmat yllätykset  tulevat sijoitusinstrumenteista, joiden riskejä sijoittaja ei ole ymmärtänyt. Yleisölle tarjottavista sijoitustuotteista, esimerkiksi sijoitusrahastoista tai joukkolainoista, on laadittava viranomaisen (Finanssivalvonta) hyväksymä esite. Lain mukaan esitteen on sisällettävä riittävät tiedot mm. sijoituksen riskeistä ja palkkioista. Uutta sijoitusta tehdessä kannattaa aina huolellisesti tutustua esitteisiin ja kysyä tarvittaessa lisätietoja. Jos tuote vaikuttaa liian vaikeaselkoiselta, älä sijoita.

Pidä kiinni sijoitussuunnitelmastasi

Sijoitusmarkkinoilla on tilaa monenlaisille näkemyksille ja strategioille, eikä yhtä totuutta ole. Hyvinkin erilaiset sijoitustyylit voivat tuottaa pitkällä aikavälillä hyviä tuloksia, kunhan niitä noudatetaan säännönmukaisesti.

Laadi itsellesi sijoitussuunnitelma ja pidä siitä kiinni. Jos olet esimerkiksi päättänyt sijoittaa osakemarkkinoille säännöllisesti ja pitkällä tähtäimellä, pidä kiinni suunnitelmastasi vaikka markkinatilanne vaikuttaisi vaikealta. Jälkikäteen vaikeat ajat osoittautuvat yleensä erinomaisiksi ostotilaisuuksiksi, jotka suunnitelmallisesti toimiva sijoittaja voi hyödyntää.

 


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...