Lahjaksi arvopapereita

Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai lastenlapsille voi olla tuskallista. Yksi vaihtoehto on antaa lahjaksi arvopapereita; osake- tai rahastolahjoitus ilahduttaa saajan mieltä vielä vuosien päästä. Nuorelle annettu arvopaperilahja voi myös olla alkusysäys säästämiselle ja johdattaa sijoitusharrastuksen pariin.

Arvopaperilahjan käytännön järjestelyjä kannattaa tiedustella omasta pankista. Seuraavassa joukko verotusseikkoja, jotka lahjoittajan ja lahjan saajan kannattaa ottaa huomioon.

 

Verovapaat ja verolliset lahjat

Alle 5 000 euron arvoisesta lahjasta ei mene lahjaveroa. Raja on lahjoittajakohtainen, ja samalta lahjoittajalta saadut lahjat lasketaan verotuksessa kolmen vuoden ajalta yhteen. Näin esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat antaa lapselleen verovapaasti 1 666 euron arvoisen lahjan vuosittain (yhteensä 4 998 euroa lahjoittajaa kohti kolmessa vuodessa).

Lahjan arvoksi katsotaan sen käypä arvo lahjoitushetkellä. Käypä arvo on omaisuuden todennäköinen luovutushinta, joka arvopapereiden kohdalla on tavallisesti markkinahinta.

 

Lahjaveroilmoitus

Alle 5 000 euron arvoisista lahjoista ei tarvitse antaa lahjaveroilmoitusta. Arvopaperilahjoista lahjaveroilmoituksen voi kuitenkin tehdä, vaikka lahjoittajalta saadut lahjat jäisivätkin verorajan alle. Lahjaveroilmoitus on hyödyllinen siksi, että arvopapereita myöhemmin myytäessä vähennyskelpoisena hankintamenona luovutusvoittoverotuksessa käytetään lähtökohtaisesti lahjaverotuksessa käytettyä verotusarvoa (poikkeus yhden vuoden luovutussääntö).

Lahjaveroilmoitus on annettava kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Veroilmoituksen tekee, ja mahdollisen lahjaveron maksaa, lahjan saaja. Jos lahjan saaja on alaikäinen, veroilmoituksen tekee huoltaja. Tarvittavan lomakkeen saa verotoimistosta tai verohallinnon verkkopalvelusta (www.vero.fi).

Jos lahjaveroilmoitus on aikanaan jäänyt alle 5 000 euron arvopaperilahjasta antamatta, voidaan verotuksessa hyväksyä esimerkiksi julkisesti noteerattujen arvopapereiden kohdalla lahjoitushetken markkina-arvo. Markkina-arvon selvittäminen voi kuitenkin olla hyvin työlästä vuosien kuluttua.

 

Yhden vuoden luovutussääntö

Voitollisten arvopapereiden lahjoittaminen voi olla verotuksellisesti edullista. Kun lahjoittaja luovuttaa voitollisen arvopaperin lahjan saajalle, ei tässä yhteydessä synny verotettavaa luovutusvoittoa. Lahjan saajan on omistettava arvopaperi vähintään vuoden ennen sen myymistä, jolloin luovutusvoittoverotuksessa käytetään hankintamenona lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa. Lahjaverotusarvo voi olla korkeampi kuin lahjoittajan alkuperäinen hankintameno, jolloin myyntivoiton verotus on kevyempää.

Tässä yhteydessä on tärkeää huomioida yhden vuoden luovutussääntö. Jos arvopaperit myydään ennen kuin vuosi on kulunut lahjan saamisesta, käytetään verotuksessa hankintamenona lahjoittajan alkuperäistä hankintamenoa (tai vaihtoehtoisesti 20 % hankintameno-olettamaa). Luovutusvoittona verotetaan siis vähintään sama määrä kuin jos lahjoittaja olisi itse myynyt omaisuuden. Tämän lisäksi lahjoituksen johdosta toimitetaan mahdollinen lahjaverotus.

Alle vuoden luovutussääntöä sovellettaessa lahjaverotusta oikaistaan siten, että lahjan arvosta vähennetään lahjan saajalle luovutusvoitosta maksuunpantu vero.

 

Investori 0511

Viimeksi päivitetty 28.03.2017 11:56

© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee


Lue myös

Sijoittajan huoneentaulu

article thumbnail
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...