Sijoittajan huoneentaulu

1. Tee sijoitussuunnitelma

Sijoitustavoitteisiin pääsemistä helpottaa se, että selvittää mitä nuo tavoitteet ovat. Kirjalliseen muotoon tehty sijoitussuunnitelma on myös oivallinen apuväline keskusteltaessa sijoitusneuvojan kanssa tai kysyttäessä neuvoa kokeneelta sijoittajalta.

Hyvä sijoitussuunnitelma vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mikä on sijoitustavoite? Tavoitellaanko tiettyä summaa, tiettyyn ajankohtaan menessä? Halutaanko pääoman kasvua riskit hyväksyen vai turvallista tuottoa? Kuinka pitkä on sijoitushorisontti, ja millaista keskimääräistä tuottoa tavoitellaan? Mikä on sijoitusten allokaatio, ’jako eri arvopaperiluokkien kesken’ (osakkeet, joukkolainat, käteinen sekä mahdolliset muut sijoitukset)? Ovatko tavoitteet, riskinsietokyky ja realistiset tuotto-odotukset tasapainossa? Mitkä sijoitusinstrumentit sopivat tavoitteisiin ja sijoitettavan varallisuuden määrään? Kuinka sijoituksia seurataan ja hoidetaan? Tuleeko erityisiä verotus-, perintö- tai suojausseikkoja ottaa huomioon?

2. Sijoita riskinsietokykysi mukaisesti


On erittäin tärkeää, että oma riskinsietokyky ja sijoitussalkku ovat tasapainossa. Osakemarkkinoilla menestyy vain toimimalla suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Osakeriskiä salkussa on oikea määrä silloin, kun olo tuntuu markkinaolosuhteista riippumatta mukavalta. Ohjeellisia arvoja osakkeiden osuudesta pitkän aikavälin salkussa voidaan antaa seuraavasti: varovainen sijoittaja 25%, riskiä sietävä sijoittaja 40-60% ja riskiä hakeva sijoittaja 60-90% osakkeita.

3. Hajauta aina sijoitukset


Modernin portfolioteorian mukaan sijoittaja ei saa korvausta odotetun tuoton muodossa siitä riskin osasta, joka voidaan hajauttaa pois. Tämän takia riskipitoisten sijoitusten riittävä hajauttaminen on aina järkevä lähtökohta. Osakesijoitukset on syytä hajauttaa laajalti eri kokoisiin yhtiöihin, useille toimialoille ja myös maantieteellisesti. Sijoitusrahastoilla on suhteellisen pienelläkin pääomalla mahdollista toteuttaa hyvä hajautus. Jos sijoitettava summa ei mahdollista vielä laajaa hajautusta, tulee hajautusta parantaa sijoitusten karttuessa. Pienikin sijoitusten hajautus on kuitenkin parempi kuin ei mitään.

4. Valitse sijoitusinstrumentit budjettisi mukaan

Käytettävät sijoitusinstrumentit on syytä valita sijoitusbudjetin mukaan. Onko tarkoitus tehdä suurempia kertasijoituksia vai sijoittaa pienempiä summia säännöllisesti? Tavoitteena on löytää ne sijoitusinstrumentit, joilla haluttuihin arvopaperiluokkiin voidaan tehdä hajautettuja sijoituksia mahdollisimman kustannustehokkaasti. Suhteellisen pienen kertasumman tai pienten säännöllisten sijoitusten tekeminen on käytännössä aina edullisempaa sijoitusrahastojen kuin suorien sijoitusten kautta.

5. Sijoita osakemarkkinoille säännöllisesti

Säännöllinen osakesijoittaminen on suositeltava strategia. Kun osakkeita tai sijoitusrahasto-osuuksia ostetaan kiinteällä summalla kuukausittain tai muutoin säännöllisin väliajoin, arvopapereiden keskimääräinen hankintahinta muodostuu edulliseksi, koska osakkeita tai osuuksia hankitaan suhteessa enemmän silloin, kun ne ovat edullisempia. Lisäksi sijoitusten ajoitusongelma poistuu; kaikki hankinnat eivät voi osua epäedulliseen ajankohtaan.

6. Pidä sijoituskulut pieninä

Sijoittajan on aina syytä tarkoin seurata sijoitustoiminnan kuluja. Vertailukelpoisten sijoitustuotteiden kesken kulurakenne on usein merkittävin sijoittajan saamaa lopputuottoa selittävä tekijä. Vertaile kuluja ja valitse edulliset vaihtoehdot!  

7. Älä metsästä historiallisia huipputuottoja

Jonkin tietyn toimialan tai sijoitustyylin täytyy kulloinkin johtaa markkinakehitystä. Vuoden tai parin päästä kärjessä on todennäköisesti joku toinen. Markkinoiden tulevaa kehitystä ei tiedä kukaan, mutta viimeisten vuosien huipputuottoja metsästävä sijoittaja saattaa helposti päätyä ostamaan syklin huipulla olevia papereita korkeaan hintaan. Parempi vaihtoehto on sijoittaa laajasti hajautettuun salkkuun, jossa ovat mukana niin nykyiset menestyjät kuin tulevatkin.

8. Älä sijoita velkarahalla

Velkarahan sijoittaminen osakkeisiin ei ole suotavaa. Vaikka velan käyttö vipuaakin sijoittajan omanpääoman tuottoa, kasvattaa se myös riskiä. Runsas velkavivun käyttö ja osakkeiden arvon lasku voi johtaa sijoittajan koko omanpääoman menettämiseen. Pahimmassa tapauksessa epäonninen sijoittaja jää velan puolelle. Kuten mestarisijoittaja Warren Buffett totesi: ”Taitava sijoittaja ei velkaa tarvitse – huonon sijoittajan velka tuhoaa.”  

9. Seuraa kehitystä sijoitussalkun tasolla

Sijoitussalkun kehitystä on syytä seurata salkkutasolla. Yksittäisten sijoitusten päivittäinen seuranta johtaa helposti kokonaiskuvan hämärtymiseen ja emotionaaliseen tulkintaan riskistä. Hajautetun sijoitussalkun ideana on juuri se, että yksittäisten sijoitusten erilaiset kurssimuutokset vaimentavat koko sijoitussalkun arvonvaihtelua. Sijoittaja, joka liian herkästi hermostuu yksittäisen sijoituksen kurssilaskusta ja päättää siirtää varat vahvistuneeseen kohteeseen, menettää hajautushyötyä. Lisäksi tällainen toiminta johtaa helposti myös nurinkuriseen tilanteeseen: sijoituksia myydään halvalla ja ostetaan kalliilla.

10. Tasapainota sijoitussalkku tarvittaessa

Aika-ajoin voi olla tarpeen tasapainottaa eri sijoitusten osuudet sijoitussuunnitelman mukaisiin painoihin. Tällöin arvoaan kasvattaneesta arvopaperiluokasta siirretään varoja hitaammin kasvaneeseen arvopaperiluokkaan. Näin pienennetään altistumista tietyn arvopaperiluokan riskeille ja pidetään salkun riskitaso haluttuna. Tasapainotuksen varjopuolena siirrosta realisoituu luovutusvoiton vero. Tasapainoa voi myös tavoitella suuntaamalla uudet sijoitukset hitaammin kasvaneeseen arvopaperiluokkaan.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen

article thumbnail Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti...
Lue lisää...

Rahastosijoittajan muistilista

article imageSijoittamisen aloittaminen onnistuu helpoiten sijoitusrahastoilla. Tässä rahastosijoittajan...
Lue lisää...