Tunne sijoitusrahastot

Tiedätkö mitä kuluja tai palkkioita sijoitusrahastoihin liittyy? Entä, milloin rahasto-osuuksia voi muuttaa rahaksi? Tutkimusten mukaan valtaosa rahastosijoittajista ei näitä tiedä. Positiivisena puolena: suurin osa sijoittajista voi saavuttaa huomattavaakin lisätuottoa petraamalla tietojaan.

Finanssialan keskusliitto tutki muutama vuosi takaperin suomalaisten kotitalouksien rahastosijoittamista ja erityisesti rahastosijoittamiseen liittyvien eri asioiden tuntemusta (Sijoitusrahastotutkimus 2010).

Tutkimuksen tuloksia voi pitää huolestuttavina. Joka viides rahastosijoittaja ei osannut edes sanoa, millaisia sijoitusrahastoja omistaa. Sijoitusrahastotuottojen verotuksesta oltiin kohtuullisesti perillä, sen tunsi jollakin tasolla kolme neljästä vastaajasta. Tosin viidennes luuli niitä kokonaan verovapaiksi. Sen sijaan hälyttävää oli, että vain vajaa neljännes tunsi sijoitusrahastojen kulut ja palkkiot.

Rahastosalkku tuottamaan

Onnistuneen rahastosijoittamisen lähtökohtana on hyvä salkkurakenne (allokaatio) ja kustannustietoisuus. Tutkimuksen perusteella on selvää, että valtaosalla rahastosijoittajista on näissä asioissa runsaasti parantamisen varaa. Positiivisena puolena: suurin osa sijoittajista voi saavuttaa huomattavaakin lisätuottoa petraamalla tietojaan.

Nyt on tarvittaessa hyvä päivittää rahastotietämystään. Se käy kätevästi tutustumalla Investorin sijoitusrahastoartikkeleihin.

Investori - Rahastosijoittaminen

Vinkit:

Tutustu rahastoesitteisiin

Rahastokohtaisen tiedon peruslähde on rahastoesite. Sijoitusrahastoista on nykyisin saatavana kaksi rahastoesitettä: varsinainen rahastoesite ja avaintietoesite (ns. KIID-esite, Key Investor Information Document). Avaintietoesitteestä löytyvät rahaston perustiedot helposti omaksuttavassa muodossa.

Lain mukaan sen tulee sisältää olennaiset ja riittävät tiedot rahaston sijoitustoiminnan tavoitteista ja siihen liittyvistä riskeistä, kulurakenteesta sekä hallinnosta. Lisätietoa haluavat löytävät varsinaisesta rahastoesitteestä yksityiskohtaisemmat kuvaukset.

Käytä internetin rahastopalveluita

Internetissä toimivat rahastopalvelut, kuten Morningstar (www.morningstar.fi), helpottavat suuresti sijoitusrahastojen vertailua. Palvelut luokittelevat sijoitusrahastot vertailukelpoisiin rahastoluokkiin ja antavat rahastoille tähtiä historiallisen riskisuhteutetun menestyksen perusteella.

Rahastopalvelut tarjoavat erinomaisen lähtökohdan rahastojen keskinäiseen vertailuun. Palveluja käytettäessä on kuitenkin muistettava, että tähdet perustuvat rahaston historialliseen menestykseen eivätkä takaa, että rahasto on hyvä sijoitus myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja: Älä luota sokeasti rahastotähtiin

Käytä rahastojen tunnuslukuja sijoitusrahastojen vertailuun

Sijoitustuotteita vertailtaessa on aina se vaara, että verrataan omenoita appelsiineihin, eli kahta täysin erilaista tuotetta keskenään. Sijoitusten raakatuottoja ei ole mielekästä verrata keskenään. Vertailussa tulee huomioida millaisella riskillä tuotto on saavutettu. Parhaiten vertailu tapahtuu vertaamalla keskenään samantyyppisiä sijoituskohteita ja käyttämällä hyväksi erilaisia tunnuslukuja.

Lisätietoja: Sijoitustuotteiden vertailu/ tunnusluvut


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Mitä ovat warrantit?

article image Warrantti on monelle sijoittajalle vielä uusi tuttavuus, vaikka Helsingin arvopaperipörssissä...
Lue lisää...