Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen


Kuva: Ynse cc

Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen kaupankäynti” tai ”hajautuksen laiminlyönti” ovat varmastikin tavallisimpia esimerkkejä. Tutkijat ovat jo pitkään tienneet, että osa käyttäytymisestämme on selitettävissä perinnöllisten taipumusten perustella ja onpa erilaisille käyttäytymistaipumuksille nimetty jopa omat geeninsäkin.

Sijoitustutkijat* Henrik Cronqvist and Stephan Siegel halusivat selvittää missä määrin geenit voivat selittää alttiutta tavallisiin sijoitusvirheisiin.

Tutkimuksen pohjaksi valittiin viisi sijoittajan helmasyntiä:

  • Puutteellinen sijoitusten hajautus (kotimarkkinoiden suosiminen)
  • Liiallinen kaupankäynti
  • Haluttomuus myydä tappiolla
  • Aikaisemman menestyksen metsästäminen
  • Halu sijoittaa suureen tuottomahdollisuuteen, rikastua nopeasti

Lue lisää sijoitusvirheiden välttämisestä: Älä ole huono sijoittaja

Aineistoksi tutkijat saivat maailman suurimman kaksosrekisterin Ruotsista, josta saatiin kaikkiaan 30.416 kaksosen tiedot, joista peräti 9.272 on tutkijoille kullanarvoisia identtisiä kaksosia. Koplaamalla yhteen sijoitusdata kaksosrekisterin kanssa pystyttiin selvittämään eri taustatietojen merkitys sijoitusmenestykseen.

Tutkijoiden mallit osoittivat selvää perimän osuutta sijoitusvirheisiin. Suurimmat tulokset perimän merkitykselle saatiin puutteellisen hajautuksen (ja kotimarkkinoiden suosimisen) kohdalla, jolloin perimän selitysaste kokonaisvaihtelusta oli 45%. Muidenkin sijoitusvirheiden kohdalla tutkijoiden mallit antoivat perimälle merkitseviä yhden neljänneksen – yhden kolmanneksen selitysasteita.

Geneettisillä seikoilla on siis selkeää selitysarvoa sijoituspäätöksissä. Monen mielestä tämä vaikuttaa järkeenkäyvältä – varovaisuus tai uhkarohkeus ovat tavallisia temperamenttiin liittyviä tekijöitä, jotka jo varhaisissa tutkimuksissa on todettu periytyviksi. Uhkarohkeat ja aggressiiviset ovat varmastikin taipuvaisempia käymään nopeaa osakekauppaa kuin luonteeltaan varovaisemmat verrokkinsa.

Tutkijoiden mukaan perimän vaikutus liittyy yksinkertaisesti evoluutioon. Taipumus suosia tuttua ja turvallista saattoi auttaa esi-isiä menestymään ja lisääntymään, mutta sijoitusmarkkinoilla tutun ja turvallisen suosimisesta hajautuksen kustannuksella joutuu maksamaan.

Onneksi emme ole kuitenkaan geeniemme orjia. Pahimmillaankin sijoitustoiminnasta vain alle puolet selittyi geneettisillä taipumuksilla – joten sijoituskoulutuksen, kokemuksen ja itsekurin kautta jokainen voi välttää yksinkertaiset sijoitusvirheet ja parantaa menestystään.

Tärkeintä on tunnistaa omat heikkoutensa, oli kyseessä sitten taipumus liioitella riskinsietokykynsä tai halu pelata osakkeilla. Kun tietää mitä tulee välttää, on helpompaa laatia kurinalainen sijoitussuunnitelma ja seurata sitä.


* Cronqvist, Henrik and Siegel, Stephan, Why Do Individuals Exhibit Investment Biases? (October 12, 2012). Claremont McKenna College Robert Day School of Economics and Finance Research Paper No. 2012-01.

Investori 0213J


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Kymmenen sijoitussääntöä muistettavaksi

article thumbnail Sijoitusmaailman konkari Bob Farrell on laatinut sijoittajille ’10...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...