Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen


Kuva: Shanghai, Mike Behnken

Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti kotimaata. Tämä on hyvin ymmärrettävää. Kotimarkkinat tunnetaan parhaiten, ja voipa mukana olla annos patriotismiakin.

Ulkomaisten sijoituskohteiden tarjoamia mahdollisuuksia ei kannata kuitenkaan jättää käyttämättä. Helsingin arvopaperipörssi muodostaa vain pienen osan (noin puoli prosenttia) maailman pörssimarkkinoista, ja useat globaalin talouden toimialat puuttuvat kokonaan kotimaiselta pörssilistalta.

Sijoitusrahastot ja ETF-tuotteet ovat tehneet kansainvälisen sijoitussalkun rakentamisesta helppoa ja edullista. Nykyisin sijoittaminen on yhtä helppoa kotimaahan kuin ympäri maailmaakin.

 

Kansainvälisellä hajautuksella salkun riski pienenee

Uusien sijoitusmahdollisuuksien lisäksi kansainväliset osakesijoitukset tarjoavat sijoittajalle myös hajautushyötyä. Huolellisesti eri markkinoiden kesken hajautetun osakerahastosalkun arvonvaihtelu on pääsääntöisesti pienempää kuin pelkästään kotimaisen osakesalkun.

Suurten, kehittyneiden markkinoiden osakkeet kuuluvat itseoikeutetusti kansainvälisen sijoittajan salkkuun. Paras hajautushyöty saavutetaan sijoittamalla kohteisiin, jotka liikkuvat mahdollisimman eri tahtiin salkun muiden kohteiden kanssa tasoittaen salkun arvon kehitystä (ns. matala korrelaatio sijoitusten kesken). Länsimaisten pörssien kehitys on sijoitustoiminnan kansainvälistymisen ansiosta pitkälti integroitunut ja niiden liikkeet ovat usein saman suuntaisia. Tästäkin huolimatta hajautus länsimarkkinoilla on osakesijoittajalle hyödyllistä.

Hajautusta voi edelleen parantaa sijoittamalla pienen osan salkusta kehittyville markkinoille, joiden kehitys ei korreloi niin voimakkaasti kehittyneiden markkinoiden kanssa. Kehittyvillä markkinoilla osake- ja valuuttakurssien muutokset voivat kuitenkin olla huomattavan suuria, joten mukaan on syytä lähteä pienin panoksin ja sijoittaa kerralla useille markkinoille.

Käytännön vinkkinä hajautuksen tehostamiseen kannattaa mainita myös pienten yhtiöiden osakkeet. Suurimmat yhtiöt ovat luonnollisesti kansainvälisten sijoittajien mielenkiinnon kohteena ympäri maailmaa, ja niinpä niiden kurssit heijastavat voimakkaimmin globaalia osakekurssien kehitystä. Pienten yhtiöiden kurssit liikkuvat enemmän epäyhtenäisesti, ja ne voivat tarjota sijoittajalle lisää hajautushyötyä.

Sijoittajan kannattaakin varmistaa, että sijoitussalkku on hajautettu myös suurten ja pienten yhtiöiden kesken. Pienten yhtiöiden osakkeet ovat yleensä riskipitoisempia kuin suurten yhtiöiden osakkeet, mutta toisaalta ne ovat tarjonneet pitkällä aikavälillä suuria yhtiöitä paremman tuoton sijoittajille.

Monet suosittelevat myös rahastomuotoisten kiinteistösijoitusten ottamista osaksi osakesalkkua. Syynä on juuri kiinteistösijoitusten tuottojen matala korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa, jolloin ne toimivat tehokkaana osana sijoitussalkun hajautusta.

Salkku omien tarpeiden mukaan

Miten sitten valita eri markkinoiden painotukset salkussa? Tutkijat ovat laskeneet optimipainoja eri markkinoille historiatietoon nojaten. Valitettavasti optimipainot vaihtelevat sen mukaan, mikä ajanjakso tutkimuksen aineistoksi on valittu, eikä yhtä totuutta löydy.

Käytännössä salkun koostumus riippuukin omista tarpeista, sijoitusmieltymyksistä ja myös siitä, millaisen hajautuksen oma sijoitettava varallisuus mahdollistaa. Tarvittaessa omaa sijoitussuunnitelmaa on hyvä hioa asiantuntijan avustuksella.

Esimerkkisalkku riskiä hyvin sietävälle sijoittajalle

20%
20%
15%
15%
30%
Kotimaiset rahastosijoitukset ja suorat osakesijoitukset
Eurooppaan sijoittavat rahastot
USA-rahastot
Kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot
Korkosijoitukset

Eri markkinoiden osuudet ovat tässä vain esimerkkejä. Hyvään tulokseen voidaan päästä useilla erilaisilla salkuilla.

 

Myös korkosijoituksia salkkuun

Pelkästään kansainvälisen hajauttamisen turvaan ei kuitenkaan kannata tuudittautua, vaan salkkuun on syytä ottaa osakkeiden lisäksi myös korkosijoituksia. Kansainvälisten osakemarkkinoiden liikkeiden on todettu yhdenmukaistuvan suurissa kurssilaskuissa. Myyntipaniikki leviää markkinalta toiselle. Hajautus, joka palveli sijoittajaa hyvin normaalissa markkinatilanteessa, ei toimikaan niin hyvin kun kansainväliset pörssit sukeltavat.

Osakemarkkinoiden riskin takia sijoittajan tulee sijoittaa riskinsietokykynsä mukaisesti osa varoista turvallisiin korkosijoituksiin. Suurin osa sijoittajista löytää itselleen sopivan salkkujaon pitkälle aikavälille 50% / 50% - 80% / 20% (osakkeita/ korkosijoituksia) väliltä.

Osakesalkun korko-osaksi sopiva sijoitus on lyhyen koron rahasto. Turvallinen lyhyen koron rahasto on erittäin matalariskinen, eikä sen tuotto riipu osakemarkkinoiden kehityksestä.


Tämä artikkeli on päivitetty versio Investorin jäsenkirjeessä helmikuussa 2007 ilmestyneestä artikkelista.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Kymmenen sijoitussääntöä muistettavaksi

article thumbnail Sijoitusmaailman konkari Bob Farrell on laatinut sijoittajille ’10...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen

article thumbnail Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti...
Lue lisää...