Lapselle rahasto-osuuksia

Sijoitusrahastolahjoin on mahdollista kerätä lapselle mukava pesämuna tulevaisuuden tarpeita varten. Sijoitusrahastot soveltuvat hyvin niin kertalahjoituksiin kuin säännölliseen säästämiseen lapsen hyväksi.


Kertalahjoituksissa rahastosijoitus tehdään suoraan lapsen nimiin ja se on välittömästi lapsen omaisuutta. Lapselle on myös mahdollista avata rahastosäästötili, johon voidaan tehdä esimerkiksi kuukausittaisia lahjoituksia. Jos lahjoittaja on vaikkapa lapsen isovanhempi tai kummi, tarvitaan vanhempien apua. Alaikäisen lapsen puolesta lahjan ottaa vastaan ja allekirjoittaa tarvittavat asiapaperit lapsen ns. edunvalvoja, joka yleensä tarkoittaa molempia vanhempia.

 

Verovapailla lahjoilla mukava pesämuna

Alle 4.000 euron arvoisesta lahjasta ei mene lahjaveroa (verottomuuden raja on alle 5.000 euroa 2017 alkaen). Raja on lahjanantajakohtainen, ja samalta lahjanantajalta saadut lahjat lasketaan kolmen vuoden ajalta yhteen. Lahjoittajien määrää ei ole rajoitettu. Näin esimerkiksi molemmat vanhemmat ja isovanhemmat voivat kukin antaa lapselle 3.999 euron suuruisen rahalahjan kolmen vuoden välein verottomana.

Lahjoittaminen voi tapahtua myös useassa erässä. Esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat verovapaasti lahjoittaa 111 euroa kuukaudessa lapsen nimiin sijoitusrahastoon (111 e. x 12 kk x 3 v. = 3.996 e.). Kuukausittainen sijoitus katsotaan verotuksessa rahalahjaksi lapselle. Rahaston tuotto on lapsen omaa pääomatuloa, josta vero realisoituu aikanaan maksettavaksi, kun rahasto-osuuksia lunastetaan.

Jos edellä mainittu säännöllinen rahastosijoittaminen aloitetaan heti lapsen syntymästä ja rahasto tuottaa kahdeksan prosentin tuoton, on lapsella täysi-ikäiseksi tultuaan rahastossa jo noin 107.000 euroa*. Mukava pesämuna tulevaisuutta varten.

Lahjaveroilmoitus kannattaa antaa

Verollisista lahjoista on tehtävä lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjoituksesta. Veroilmoituksen lahjasta tekee lahjan saaja. Alaikäisen lahjaveroilmoituksen tekevät vanhemmat. Veroilmoituslomakkeita saa verotoimistosta tai verohallinnon verkkopalvelusta (www.vero.fi).

Arvopaperilahjoista lahjaveroilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä, vaikka lahjoittajalta saadut lahjat jäisivätkin verorajan alle (4.000). Lahjaveroilmoitus on hyödyllinen siksi, että arvopapereita myöhemmin myytäessä vähennyskelpoisena hankintamenona luovutusvoittoverotuksessa käytetään lähtökohtaisesti lahjaverotuksessa käytettyä arvoa. Julkisesti noteerattujen arvopapereiden kohdalla myös luotettavasti tositteista ilmi käyvä hankintameno on hyväksytty.

Kaikki lahjakirjat, sijoituslaskelmat ja muut lapsen talouden asiapaperit kannattaa arkistoida huolella. Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että nuori joutuu myöhemmin verottajalle todistamaan mistä ja miten hän on omaisuutensa hankkinut.

Lapsen omaisuus

Alaikäisen omaisuus on lailla suojattu. Alaikäisen omaisuus on erillistä vanhempien (edunvalvoja) omaisuudesta, vaikka vanhemmat tekevätkin sopimukset ja merkittävät oikeustoimet vajaavaltaisen puolesta. Pääsääntönä on, että lapsen varoja saa käyttää ainoastaan hänen omaksi hyödykseen.

Lapsen omaisuus on sijoitettava siten, että sen säilymisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen tuotto. Jos alaikäiselle kertyy enemmän omaisuutta, esimerkiksi lahjoituksen tai perinnön kautta, tulee vanhemmille lisävelvollisuuksia. Holhoustoimesta annetun lain noudattamista valvova Maistraatti edellyttää vanhemmilta kirjan pitämistä lapsen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista, ja vuosittain laadittavaa ”tilinpäätöstä” silloin, kun lapsen omaisuus ei ole vähäinen.

Maistraattiin tulee olla yhteydessä viimeistään siinä vaiheessa, kun alaikäisen varojen määrä ylittää 15.000 euroa. Lisätietoja alaikäisen omaisuuden hoitamisesta saa esimerkiksi Maistraattien verkkopalvelusta (www.maistraatti.fi).


* Esimerkkilaskelma: 2 x 111 euron kuukausittainen sijoitus kasvaa 18 vuodessa kahdeksan prosentin vuotuisella tuotolla 107.289,65 euroon. Todellinen tuotto riippuu valituista kohteista ja voi vaihdella. Laskelmassa ei ole huomioitu verotusta.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Investorin jäsenkirjeessä tammikuussa 2007.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen

article thumbnail Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti...
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...