Satunnaiskulku vs. sijoittajien ryhmäkäyttäytyminen


Tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan osaketuotot noudattavat satunnaiskulkua (random walk). Teorian mukaan osakkeen nykyinen hinta kuvastaa kaikkea osakkeen arvoon vaikuttavaa julkista tietoa ja osakehinnat muuttuvat välittömästi uuden tiedon tullessa markkinoille.

Hinnanmuutoksen takana on suuri joukko rationaalisesti toimivia sijoittajia, jotka jatkuvasti kilpailevat sijoituskohteista ja hakevat sijoitusta, joka antaa parhaan tuotto-odotuksen annetulla riskitasolla.

Käytännössä sijoittajien on vaikea hyväksyä tehokkaiden markkinoiden teoriaa. Useimmat sijoittajat etsivät alihinnoiteltuja kohteita, seuraavat markkinatunnelmaa ja etsivät kurssihistoriasta teknisellä analyysillä vahvistusta näkemyksilleen. Myös pörssikuplat ja romahdukset ovat teorialle ongelmallisia: Osakekurssien noustessa voimakkaasti kaikki tuntuvat tekevän rahaa varsin pienellä riskillä. Kurssiromahdukset taas näyttävät syntyvän sijoittajien joutuessa paniikkiin, ilman mitään näkyvää ulkopuolista uutista, joka olisi romahduksen laukaissut.

 

Haastava teoria

Tehokkaiden markkinoiden teoria on saanut myös haastajia, joista eräs mielenkiintoinen on Financial Analysts Journal:ssa julkaistu Vaga:n "koherentti markkinateoria"*. Teoria on myöhemmin poikinut jatkotutkimusta mm. tasapainomallien ja johdannaisten maailmassa. Malli pohjaa sosiaalitieteissä yleisen mielipiteen rakentumisesta tehtyyn tutkimukseen, joka edelleen lainaa fysiikan ilmiöistä ja kaaosteoriasta.

Riippumattomassa tilanteessa ihmiset muodostavat mielipiteensä toisistaan riippumatta, omien tietojensa pohjalta. Jokin ulkopuolinen voima voi muuttaa tilannetta niin, että ihmiset tulevat riippuvaisiksi toistensa mielipiteistä. Ihmisten tiedot ja käsitykset tilanteesta muodostuvat kollektiivisiksi ja yhteisön mielipide alkaa tiivistyä samanlaiseksi, ‘koherentiksi’. Tilanteen jatkuessa yhä useampi omaksuu yhteisön mielipiteen, kunnes "vastustajia" on vain hyvin vähän. Mielipide voi jakautua myös vahvoihin leireihin, jolloin tilanne muotoutuu kaoottiseksi. Kaaostilanteessa ulkopuolinen tapahtuma aiheuttaa suuria muutoksia voimasuhteissa ja tällainen järjestelmä on herkässä riippuvuussuhteessa alkutilasta.

Sijoitusmarkkinoiden tapauksessa mallin yleinen mielipide on korvattu markkinatunnelmalla ja ulkopuolinen voima markkinan fundamenteilla (korkoympäristöllä, yritysten tuotteiden kysynnällä, rahoituksen saatavuudella jne.). Vaga on luonut mallilleen jokseenkin vaikean matemaattisen rakenteen, mutta käytännössä sijoittajaa hyödyttää kuitenkin kaavoja enemmän ajattelumallin tutkiminen. Tunnistamalla kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen voi oman sijoitusstrategian sovittaa siihen sopivaksi.

Koherentin markkinateorian mukaan osakemarkkinoilla voi esiintyä neljä tilaa:


1. Tehokkaat markkinat - Random Walk

Tehokkaiden markkinoiden teorian mukainen tila. Sijoittajat kilpailevat sijoituskohteista ja toimivat toisistaan riippumattomina. Uusi informaatio heijastuu nopeasti osakehintoihin ja sijoitustuotot noudattavat satunnaiskulkua. Edellisestä hinnan muutoksesta ei voi päätellä seuraavan suuntaa.

2. Epävakaa siirtymämarkkina

Sijoittajien kollektiivinen toiminta kasvaa. Fundamentit voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Informaatio ei heijastu täysimittaisena välittömästi hintoihin: Positiivisia hinnan muutoksia (positiivinen uutinen) seuraa todennäköisesti positiivinen muutos ja negatiivista negatiivinen, eli markkina trendittyy keskipitkällä aikavälillä.

3. Kaoottinen markkina

Sijoittajat ovat hyvin riippuvaisia toistensa käsityksistä. Fundamentit ovat neutraalit tai epävarmat. Markkinatunnelmassa voi esiintyä suuria muutoksia. Toteutuvat osaketuotot ovat todennäköisesti joko hyvin positiivisia tai hyvin negatiivisia.

Kurssiromahdusten aikana vallitsee yleensä kaoottinen markkina: Sijoittajat seuraavat tarkasti toistensa toimia, suuria kurssimuutoksia tapahtuu molempiin suuntiin.

4. Koherentti markkina

Koherentin markkinan tyypillisessä tilassa sijoittajien voimakas ryhmäkäyttäytyminen yhdistyy hyvin positiivisiin fundamentteihin. Positiiviset uutiset nostavat voimakkaasti osakekurssia. Negatiivisten uutisten vaikutus on huomattavasti pienempi. Sijoitustuotot ovat korkealla ja kokonaisriski vähenee. Kaikki vaikuttavat voittavan osakemarkkinoilla - sijoitustappiotkin ovat mahdollisia, mutta niiden todennäköisyys on pieni.

Korkea tuotto-odotus ja matala riski -yhdistelmä on pahasti ristiriidassa nyt vallitsevan teorian mukaan, mutta Vegan mallin mukaan sellainenkin voi markkinoilla esiintyä. Negatiivisten fundamenttien ja markkinatunnelman vallitessa myös koherentti laskumarkkina on mahdollinen, joskin harvinainen. Koherentin laskumarkkinan vallitessa osaketuotot ovat negatiivisia ja vallitseva riskitaso on korkea.* Vaga T., "The Coherent Market Hypothesis", Financial Analysts Journal, Dec/Jan 1991

 

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Investorissa kesäkuussa 2002.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Kymmenen sijoitussääntöä muistettavaksi

article thumbnail Sijoitusmaailman konkari Bob Farrell on laatinut sijoittajille ’10...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen

article thumbnail Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti...
Lue lisää...