Ikä ja elämäntilanne kannattaa huomioida sijoitussalkussa

Sijoittajalle sopivan sijoitussalkun rakenteeseen vaikuttavat monet tekijät, kuten sijoittajan ikä, riskinsietokyky, elämäntilanne, tulot ja varallisuus.

 

Merkittävin ratkaisu sijoitussalkkua rakennettaessa on aina varojen jako eri arvopaperiluokkien kesken (lyhyen koron sijoitukset, joukkovelkakirjat ja osakkeet). Osakkeiden osuus sijoitussalkussa näyttelee yleensä merkittävintä roolia niin tuotto-odotuksen kuin riskinkin suhteen. Siksi on mielekästä miettiä kuinka paljon osakemarkkinariskiä kannattaa ottaa missäkin elämänvaiheessa. Seuraavassa vinkkejä iän ja elämäntilanteen huomioimiseksi sijoitussalkussa.

Riskin sieto- ja kantokyky


Riskinsietokyky on syytä erottaa riskinkantokyvystä. Riskinsietokyky merkitsee psykologista ominaisuutta, eli sitä kuinka hyvin sijoittaja henkisesti sietää riskiä. Riskinkantokyky taas merkitsee konkreettisesti sitä mitä seuraamuksia riskin toteutumisella sijoittajalle olisi.

Oma riskinsietokyky ja sijoitussalkku ovat tasapainossa, kun olo tuntuu siedettävältä kaikissa markkinatilanteissa. Sijoitusneuvojat selvittävät asiakkaan riskinsietokykyä esittämällä erilaisia kysymyksiä, ja on myös olemassa itse tehtäviä riskitestejä. Riskinsietokyky on kuitenkin hyvin henkilökohtainen asia, ja viime kädessä sijoittajan on itse se määriteltävä.

Riskinkantokyky riippuu iästä, tuloista ja varallisuudesta sekä näiden odotetusta kehityksestä. Hyvin koulutetuilla nuorilla katsotaan olevan paljon riskinkantokykyä. Koko työuran palkkatulot ovat vielä edessäpäin, ja nuorilla on aikaa toimia osakemarkkinoilla pitkäjänteisesti.

Iän karttuessa riskinkantokyky yleensä laskee. Työvuosia ei ole enää niin paljon jäljellä, eikä sijoituksiakaan ole mielekästä suunnitella vuosikymmeniksi. Tämän takia turvallisten korkosijoitusten osuutta salkussa kannattaa eläkeiän lähestyessä kasvattaa, vaikka riskinsietokykyä löytyisikin. Varttuneemmankaan sijoittajan ei tule kuitenkaan hylätä osakkeita täysin. Pieni osuus osakkeita korkopapereiden rinnalla parantaa sijoitussalkun tuotto-odotusta, kohottamatta liikaa koko salkun riskitasoa.

Yksinkertaisen säännön mukaan korkosijoitusten prosenttiosuus sijoittajan salkussa pitäisi olla sama kuin sijoittajan ikä (tai osakkeiden osuus 100 % - ikä). Tämä sääntö ei kuitenkaan huomioi sijoittajien erilaista riskinsietokykyä, mutta antaa karkeat raamit riskinkantokyvyn huomioimiseksi.

Sijoitusaika vaikuttaa riskiin


Sijoitusaika vaikuttaa riskiin ja sijoitusinstrumenttien valintaan. Jos sijoittaja tekee osakesijoituksen vain pariksi vuodeksi, ei käytännössä kukaan voi ennakoida sen tulevaa arvoa. Jos taas hyvin hajautettu osakesijoitus tehdään 20 vuodeksi, tiedämme historian pohjalta, että sijoittaja saa erittäin suurella todennäköisyydellä hyvän tuoton sijoitukselleen.

Sijoitusriskin ja ajan suhde on muutenkin mielenkiintoinen. Pitkällä aikavälillä ns. turvallisten sijoitusten, kuten lyhyen koron sijoitusten, suurin uhka on inflaatio. Matalan riskin ja tuoton sijoitukset eivät tarjoa riittävää inflaatiosuojaa, ja sijoitusten reaalinen arvo verotuksen jälkeen voi laskea. Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat tarjonneet arvopaperisijoituksista parhaan tuoton, ja niitä voikin pitää turvallisina sijoituksina, kunhan sijoittaja on huolehtinut riittävästä hajautuksesta ja sijoitusaika on riittävän pitkä.

Osakesijoittajan on kuitenkin muistettava, ettei pitkäkään kaavailtu sijoitusaika kykene piilottamaan lyhyen aikavälin suuria arvonvaihteluja. Siksi osakesijoittajalta vaaditaan hyvää riskinsietokykyä, ettei hän tekisi hätiköityjä ratkaisuja heikkojen vuosien pohjalta.

Seuraavassa esimerkinomaisia suosituksia eri elämäntilanteissa oleville sijoittajille. Henkilökohtaiset painotukset luonnollisesti vaihtelevat.

Nuori sijoittaja

 • Historian valossa nuoren pitäisi sijoittaa valtaosa pitkän aikavälin sijoituksista osakkeisiin, oman riskinsietokykynsä sallimissa puitteissa.
 • Nuorena sijoituksiin ei välttämättä liikene suuria summia, mutta sijoittamalla säännöllisesti, esimerkiksi osakerahastoihin, varallisuus karttuu myös pienin panoksin. Samalla ajallinen hajauttaminen minimoi ajoitusriskin – kaikki sijoitukset eivät voi osua epäedulliseen ajankohtaan.
 • Lyhyen aikavälin tavoitteisiin säästämisessä perinteiset pankkitalletukset ja muut turvalliset korkoa maksavat sijoitukset ovat paras vaihtoehto.

Aikuinen sijoittaja

 • Aikuisen sijoittajan kannattaa painottaa osakkeita pitkän aikavälin sijoituksissa. Useimmille sopiva salkku sisältää 50 % – 80 % osakesijoituksia, oman riskinsietokyvyn mukaisesti.
 • Omiin ja perheen yllättäviin menoihin kannattaa varautua säästämällä kuukauden–parin palkka ’vararahastoon’, jonka voi tarvittaessa nostaa nopeasti käyttöön.
 • Sijoittaminen on vaivatonta, kun suuntaa osan palkasta automaattisesti esimerkiksi sijoitusrahastoihin.
 • Automaattista säästösummaa kannattaa pyrkiä säännöllisesti kasvattamaan, esimerkiksi palkankorotusten yhteydessä.

Eläkeiän lähestyessä

 • Eläkeiän lähestyessä kannattaa sijoitussalkkua muokata konservatiivisempaan suuntaan. Pääpaino siirtyy pääoman kasvattamisesta sen säilyttämiseen ja kohtuullisen tulovirran saamiseen sijoituksista. Korkosijoitusten paino salkussa kasvaa, ja osakesijoituksissa voi painottaa konservatiivisia hyvän osinkotuoton sijoituskohteita.
 • Useille sijoittajille soveltuu tasapainoinen 50/50–jako korkosijoitusten ja osakkeiden kesken.
 • Monilla on halu jättää perintöä jälkipolville. Tulevaa perintöverotusta voi keventää esimerkiksi lahjoittamalla mahdollisimman paljon omaisuutta jo elinaikanaan. Myös lahjoitettavan varallisuuden sisällöllä on merkitystä. On esimerkiksi edullista lahjoittaa voitollisia osakkeita (tai muita arvopapereita), koska lahjoitus ei realisoi myyntivoiton verotusta. Perinnönjakoa kannattaakin suunnitella ajoissa vaikkapa oman pankin lakimiehen avustuksella.

Eläkkeellä

 • Eläkkeellä riskinkantokyky on yleensä alentunut, ja osakkeet ovat sijoitussalkussa selkeässä alipainossa. Useimmille eläkkeellä oleville sopiva osakeosuus sijoittuu 10 – 40 % välille,  omista tavoitteista ja riskinsietokyvystä riippuen.
 • Jos osakemarkkinoiden riskit tuntuvat liian suurilta, kannattaa harkita myös pääomasuojattuja sijoitustuotteita.
 • Varoja tarvittaessa on edullista myydä sitä varallisuutta, joka on noussut sijoitussalkussa ylipainoon. Esimerkiksi jos osakkeet ovat nousseet voimakkaasti, kannattaa myydä niitä. Näin sijoitussalkun riski pysyy sijoittajan asettamissa rajoissa.

 


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...