Vihreän sijoittajan ei tarvitse tinkiä tuotosta

Eettinen sijoittaminen on yksi nopeimmin kasvavista sijoittamisen alueista. Eettinen sijoittaminen huomioi ympäristöarvot, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskunnallisen vastuun. Eettisessä sijoittamisessa useimpia ihmisiä kiinnostaa mielenkiintoinen yhdistelmä tukea omia eettisiä arvoja ja samalla harjoittaa tuottavaa sijoitustoimintaa.

Vaikka eettisen sijoittamisen historia on pitkä, on eettinen sijoittaminen tullut suuren yleisön tietoisuuteen vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maailman ensimmäiset varsinaiset eettiset sijoitusrahastot perustettiin jo 60- ja 70-luvuilla. Eräät Euroopan maat, Suomi mukaan lukien, saivat omat eettiset sijoitusrahastonsa kuitenkin vasta 90-luvun lopulla.

Amerikkalaiset sijoittajat käyttävät eettisestä sijoittamisesta yleensä termiä "yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen" (socially responsible investing, SRI). Euroopassa käytetään vielä yleisesti vanhempaa termiä eettinen sijoittaminen, joskin amerikkalainen terminologia on saamassa entistä enemmän jalansijaa.

Eettinen sijoittaminen käytännössä

Yksinkertaisin tapa aloittaa eettinen sijoittaminen on sijoittaa eettiseen sijoitusrahastoon. Maailmanlaajuisesti on tarjolla useita satoja eettisiä sijoitusrahastoja, ja Suomestakin niitä löytyy useita.

Eettisen sijoitussalkun voi rakentaa myös itse. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportointi on yleistynyt pörssiyhtiöissä, mikä helpottaa yksityissijoittajan toimintaa. Salkunhoitajat käyttävät eettisten sijoituskohteiden valinnassa taloudellisten perusteiden lisäksi negatiivista arvottamista (negative screening), positiivista arvottamista (positive screening) ja paras luokassaan (best-in-class) -menetelmää.

Negatiivinen arvottaminen on vanhin eettisen sijoittamisen menetelmä. Se tarkoittaa sellaisten sijoituskohteiden poissulkemista, jotka eivät toteuta haluttuja eettisiä arvoja. Vältettäviin toimialoihin ovat klassisesti kuuluneet tupakka-, alkoholi-, uhkapeli-, aikuisviihde- ja aseteollisuus. Yritystasolla vältettävät yhtiöt voivat esimerkiksi toteuttaa epätoivottua ympäristöpolitiikkaa tai olla tekemisissä lapsityövoiman kanssa.

Nykyisin sijoittajat käyttävät pelkän negatiivisen arvottamisen lisäksi positiivista arvottamista ja paras luokassaan -menetelmää. Positiivisessa arvottamisessa pyritään pelkän rajaamisen lisäksi etsimään yhtiöitä, jotka ovat ympäristöteknisesti ja eettisin perustein edelläkävijöitä. Paras luokassaan -lähestymistavassa ei suljeta mitään toimialaa pois, vaan sijoituksia pyritään tekemään kunkin toimialan yhteiskuntavastuullisesti ja ympäristöteknologisesti johtaviin yrityksiin.

Sijoittajan apuna on useita eettisiä sijoitusindeksejä. Näistä tunnetuimmat ovat Dow Jones Sustainability Group Indexes ja FTSE Group:n FTSE4Good -indeksiperheet. Indeksiin kuuluvat yhtiöt tarjoavat kansainväliselle sijoittajalle hyvän lähtökohdan sijoituskohteiden valintaan. Ovathan indeksiin valitut yhtiöt läpäisseet jo yhden eettisen valinnan.

Eettiset sijoitukset ovat kilpailukykyisiä

Jotkut sijoittajat uskovat edelleen, että eettinen sijoittaja joutuu tyytymään tavanomaista pienempään sijoitustuottoon. Jo varhaisten tutkimusten valossa tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Esimerkiksi Meir Statman (Socially Responsible Mutual Funds, Financial Analysts Journal, May-June 2000) vertaili yhdysvaltalaisia eettisiä sijoitusrahastoja tavallisiin rahastoihin, eikä löytänyt eroja rahastoryhmien välisissä riskisuhteutetuissa tuotoissa. Joissakin selvityksissä on saatu jopa näyttöä siitä, että eettiset rahastot voisivat saavuttaa paremman riskisuhteutetun tuoton kuin tavalliset rahastot.

Morningstar (Morningstar.com) on selvityksessään todennut, että 21 prosenttia eettisistä rahastoista, joilla on tarvittava kolmen vuoden tuottohistoria, on saavuttanut korkeimmat viisi rahastotähteä. Tämä on yli kaksi kertaa enemmän kuin kaikilla rahastoilla. Lisäksi vain 19 prosenttia eettisistä rahastoista sijoittuu yhden tai kahden tähden luokkiin. Normaalisti yksi kolmasosa rahastoista saa yhden tai kaksi tähteä.
Eettiset sijoitusrahastot vaikuttavat siis tuottavan vähintään yhtä hyvin kuin tavalliset sijoitusrahastot.

Eräiden analyytikkojen mukaan eettisesti toimivat yritykset ovat todennäköisesti muita yrityksiä kilpailukykyisempiä pitkällä aikavälillä. Yritykset, jotka huomioivat yhteiskuntavastuun ja ympäristöriskit sekä -mahdollisuudet, saavuttavat paremman yrityskuvan ja ne pystyvät paremmin säilyttämään positiiviset suhteet työntekijöihin, asiakkaisiin, tavaran toimittajiin ja muihin sidosryhmiin. Hyvän tekeminen on sijoittajalle kannattavaa.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee


Lue myös

Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen

article thumbnail Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti...
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...