Sijoittajan verotus

Veromuutokset vuodelle 2013


Seuraavassa sijoittajan kannalta keskeisimmät veromuutokset vuodelle 2013.

Viimeksi päivitetty 01.03.2013 10:37

Katse verotukseen

Sijoittajan verotukseen on kaavailtu muutoksia vuoden 2012 alusta. Piensijoittajan kannalta merkittävin muutos on pääomatuloverotuksen kiristyminen. Yleinen pääomatuloveroprosentti nousee 28 prosentista 30 prosenttiin, ja yli 50 000 euron pääomatuloja verotetaan 32 prosenttia ylimenevältä osalta.

Viimeksi päivitetty 14.11.2011 10:05

Sijoittajan verotus 2012

Sijoittajan kannattaa aina huomioida verotuksen vaikutus sijoituspäätöksissä ja harjoittaa verosuunnittelua. Verosuunnittelun päämääränä on valita verotuksellisesti edulliset toimintatavat ja ehkäistä verotuksellisesti epäedullisten ja epäselvien tilanteiden syntyminen laillisia ja hyväksyttäviä toimintatapoja käyttäen.

Viimeksi päivitetty 07.06.2012 11:45

Sijoita verotehokkaasti

Järkevän sijoittajan päämäärä on pitkän aikavälin verojen jälkeisen sijoitustuoton maksimointi, oma riskinsietokyky huomioiden. Sijoitusten verorasitusta voi minimoida sijoittamalla verotehokkaasti.

Viimeksi päivitetty 09.05.2011 16:30

Perintöverosuunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

Suomalaisten varallisuus on kasvanut, ja yhä useampi jättää jälkipolville merkittävän perinnön. Jälkeläisille tulevaa perintöverorasitusta voi keventää järkevällä verosuunnittelulla. Tavallistenkin perintöjen tapauksessa hyvällä etukäteissuunnittelulla voidaan saavuttaa merkittävää säästöä lopullisessa perintöverotuksessa.

 

Viimeksi päivitetty 26.08.2013 18:27

© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös