Vuosikertomus avaa pörssiyhtiön

On taas se aika vuodesta, kun pörssiyhtiöiden vuosikertomukset tulevat pian saataville. Vuosikertomus on pörssiyhtiölle keskeinen sijoittajasuhdetoiminnan väline ja osakesijoittajille perustietopaketti yhtiöstä. Varmista omasi!

Vuosikertomuksen laatiminen ei ole lakisääteistä, mutta yleisesti kaikki pörssiyhtiöt laativat sellaisen. Vuosikertomus muodostuu käytännössä yhtiön virallisesta tilinpäätöksestä sekä vapaamuotoisesta osasta, jossa esitellään yhtiötä ja sen toimintaa.

Vuosikertomus on pörssiyhtiölle keskeinen sijoittajasuhdetoiminnan väline ja osakesijoittajille perustietopaketti yhtiöstä. Vuosikertomuksen saa paperiversiona pörssiyhtiöstä tai vuosikertomuksia toimittavilta palveluyrityksiltä. Osakkeenomistajille yhtiöt postittavat vuosikertomuksen suoraan. Paperiversiota vastaava vuosikertomus on lähes poikkeuksetta myös ladattavista sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilta.

 

Vuosikertomuksen sisältö

Vuosikertomuksen lähettäminen on vakiintunut tapa toimittaa pörssiyhtiön tilinpäätös osakkeenomistajille. Vuosikertomuksen vapaamuotoinen osa täydentää tilinpäätöksen tietoja ja antaa sijoittajalle eväitä analysoida yhtiötä tarkemmin.

Vuosikertomus sisältää tavanomaisesti yhtiön esittelyn, toimitusjohtajan katsauksen, johdon henkilöesittelyt, tietoa yhtiön hallinnosta, yhtiön toimialojen sekä liiketoimintaryhmien tarkemman esittelyn ja tilinpäätöksen.

Tavallista on myös liittää vuosikertomukseen erityisesti osakkeenomistajille tarkoitettuja tietoja kuten osingonmaksutietoja, taloudellisen informaation julkaisuaikataulu sekä yhtiötä seuraavien pankkiiriliikkeiden ja analyytikkojen yhteystietoja.

Toimitusjohtajan katsaus on sijoittajalle tärkeää luettavaa. Katsauksessa selitetään kuluneen vuoden tapahtumia ja annetaan tietoa yrityksen tulevaisuudennäkymistä. Toimitusjohtajan katsausta - kuten muutenkin vuosikertomusta - luettaessa on hyvä pyrkiä lukemaan rivien välistä. Katsaukseen päätyneet seikat ovat merkityksellisiä yhtiölle, ja niiden tarkempi analysointi auttaa ymmärtämään yhtiötä syvällisemmin.

Johdon henkilöstöresurssit ovat yrityksen keskeinen menestystekijä, joten johdon henkilöesittelyt kiinnostavat myös sijoittajaa. Vuosikertomuksessa esitetään usein myös johdon osakeomistukset yhtiössä.

Yhtiön eri toimialoihin ja liiketoimintaryhmiin tutustuminen on tarpeen yhtiön toiminnan ymmärtämiseksi. Vuosikertomuksen tästä osasta sijoittaja saa tietoa yksiköiden tulevaisuudennäkymistä, tilauskannasta, markkina-asemasta sekä investoinneista. Liiketoimintaryhmien hyvä tuntemus auttaa lisäksi arvioimaan yrityksen roolia toimialan mahdollisissa yritysjärjestelyissä. Myös yrityksessä mahdollisesti luoduista patenteista, tuoteinnovaatioista ja aineettomista oikeuksista on usein tietoa tässä kohdassa.

Virallinen tilinpäätös on usein erotettu omalla pohjavärillään. Jotkut yhtiöt tekevät siitä oman erillisen liitteen. Virallisen tilinpäätöksen lisäksi ovat yleistyneet myös vapaamuotoiset "tilinpäätökset" erityisesti henkilöstö- ja ympäristöasioissa. Tapana on myös käsitellä yrityksen riskejä ja niiden hallintaa parilla sivulla.

Täydentävää tietoa verkosta

Jokaisen osakesijoitusta harkitsevan on syytä aloittaa yhtiön tutkiminen tutustumalla vuosikertomukseen. Monet sijoittajat suosivat vuosikertomuksen paperiversiota sähköisen version kustannuksella. Arkistoimalla mielenkiintoisten yhtiöiden vuosikertomukset on helppo selailla yhtiön tunnuslukuja pitemmältä ajalta, seurata eri toimialojen kehitystä ja toiminnan painopisteiden muutoksia. Myös omat reunamerkinnät säilyvät painetussa vuosikertomuksessa kätevästi.

Nykyisin useat pörssiyhtiöt täydentävät ja pitävät ajan tasalla painetun vuosikertomuksen tietoja verkkosivuillaan. Sijoittajan kannattaakin aina tarkistaa, mitä tietoja yhtiön sijoittajasivuilta löytyy.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee


Lue myös

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...

Lapselle rahasto-osuuksia

article thumbnail Sijoitusrahastolahjoin on mahdollista kerätä lapselle mukava pesämuna tulevaisuuden tarpeita...
Lue lisää...