Talouskasvu ei takaa hyvää tiliä sijoittajalle

Hyvin yleisen uskomuksen mukaan voimakkaasti kasvavat kansantaloudet avaavat sijoittajille aivan erinomaisia mahdollisuuksia. Viime aikoina erityisesti kehittyvät taloudet ovat tarjonneet voimakasta talouskasvua. Malliesimerkiksi käy Kiina, joka on jo vuosien ajan saavuttanut jopa moninkertaisia kasvulukuja länsimaihin verrattuna.

Sijoitustuotteiden myyjät markkinoivatkin kehittyvien markkinoiden sijoituskohteita mielellään juuri talouksien suurilla kasvuluvuilla. Viime vuosina tehty akateeminen tutkimus on kuitenkin osoittanut, ettei talouskasvun ja sijoitustuottojen suhde olekaan aivan ongelmaton.

 

Talouskasvu ja sijoitustuotot


Viimeisen kymmenen vuoden aikana kansantalouden kasvun ja osaketuottojen suhdetta on käyty läpi useissa tutkimuksissa hyvin samansuuntaisin tuloksin. Esimerkiksi tutkijat Dimson, Marsh ja Staunton selvittivät 16 maan kansantalouden kasvua ja osakemarkkinatuottoja vuosilta 1900–2000. Kansantalouden kasvu ja osaketuotot olivat vain heikossa keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Tutkijoidenkin yllätykseksi tämä riippuvuus oli vielä negatiivista. Voimakkaampi talouskasvu heijastui siten heikompana reaalisena osakemarkkinatuottona, vastoin yleistä odotusta.

Lyhyellä aikavälillä talouskasvu toki heijastuu voimakkaasti osakkeiden hintoihin. Jos talouden taantuman todennäköisyys kasvaa, on se myrkkyä osakkeille. Talouden elpyminen taas näkyy kurssinousuna. Pitkällä aikavälillä tämä yhteys kuitenkin hämärtyy.

 

Sijoittajat ovat ylioptimistisia


Osaketuottojen ja talouskasvun heikkoa yhteyttä selitetään talouksien rakennemuutoksella ja sijoittajien ylioptimismilla. Kansantalouden kasvu syntyy lisääntyneestä pääomasta, tehokkaammasta työvoiman käytöstä sekä teknologisesta muutoksesta. Kehittyvillä markkinoilla taloudellinen toimeliaisuus on voimakasta, ja yrittäjille avautuu tilaisuuksia vaurastumiseen. Sijoittajat omistavat jo olemassa olevia vanhoja yrityksiä. Jos pääoma- ja työvoimapanokset suuntautuvat uusiin yrityksiin, eivät ne hyödytä vanhojen yritysten osakkeenomistajia. Teknologiatason nousu taas ei tarjoa pysyviä ylisuuria voittoja kilpailluilla markkinoilla.

Toinen syy katoavaan sijoitustuottoon löytyy sijoittajien ylioptimismista. Osakkeiden kova kysyntä kasvavilla markkinoilla ajaa helposti hinnat ylös ja samalla tulevaisuuden tuotot alas. Voimakkaan talouskasvun markkinoilla yleensä perinteiset osakkeiden arvostusmittarit, kuten korkeat P/E-luvut ja matalat osinkotuottoluvut, kielivät kalliista osakehinnoista.

Sijoituskirjailija ja rahoituksen professori Jeremy Siegel kutsuu tätä kasvuansaksi (growth trap). Sijoittajat maksavat herkästi liikaa tulevaisuuden kasvuodotuksista, olivat kyseessä sitten kasvuyhtiöt tai kokonaiset markkina-alueet. Siegel muistuttaakin, ettei erinomainen osaketuotto synny yhtiön tuloksen kasvusta, vaan toteutuneen kasvun ja sijoittajien asettaman kasvuodotuksen erosta. Sijoittajat korjaavat osakkeesta huipputuoton vain jos yhtiön tuloksen kasvu ylittää markkinaodotukset. Parhaat mahdollisuudet positiivisiin yllätyksiin löytyvätkin Siegelin mukaan sieltä missä hintoihin ladatut kasvuodotukset ovat maltilliset.


Kehittyviltä markkinoilta hajautushyötyä


Tutkimustiedon valossa sijoittajan ei siis kannata metsästää voimakasta talouskasvua hintaan mihin hyvänsä. Kehittyviä markkinoita ei kannata kuitenkaan kokonaan hylätä, sillä niilläkin on oma erityinen paikkansa sijoittajan salkussa.

Kehittyviltä markkinoilta kannattaa ennen kaikkea hakea hajautushyötyä sijoitussalkkuun. Kehittyvien markkinoiden osaketuotot eivät ole niin voimakkaassa riippuvuussuhteessa kehittyneiden markkinoiden kanssa kuin nämä ovat keskenään. Tästä syystä pieni osuus kehittyviä markkinoita sijoitussalkussa voi jopa laskea koko sijoitussalkun riskiä.

Sijoittajan on kuitenkin syytä pitää pää kylmänä. Suuret riskit ovat erottamaton osa näitä markkinoita ja tästä syystä sijoitusten hajauttamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Kannattaa lähteä liikkeelle varovaisella panostuksella ja jakaa sijoitukset usean kehittyvän talouden kesken.Lähde: Dimson, Elroy, Marsh, Paul, Staunton, Mike, 2002. Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns. Princeton University Press, Princeton.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös

Lapselle rahasto-osuuksia

article thumbnail Sijoitusrahastolahjoin on mahdollista kerätä lapselle mukava pesämuna tulevaisuuden tarpeita...
Lue lisää...

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Mitä ovat warrantit?

article image Warrantti on monelle sijoittajalle vielä uusi tuttavuus, vaikka Helsingin arvopaperipörssissä...
Lue lisää...