Toimialarotaatiolla lisätuottoja?

Reaalitalouden suhdannevaihtelut vaikuttavat eri tavoin eri toimialoilla operoiviin yhtiöihin. Siinä missä talouden kasvusuhdanne voi voimakkaasti vahvistaa teollisuuden laitetoimittajia, on sillä vähemmän vaikutusta elintarviketeollisuuden tulevaisuudennäkymiin.

Hyvä suhdannesilmä auttaa sijoittajaa ennakoimaan markkinaliikkeitä ja painottamaan oikeita sektoreita salkussa eri suhdannetilanteissa. Toimialojen painottamista salkussa suhdanteiden mukaan kutsutaan sektori- tai toimialarotaatioksi.
Suhdanteiden ennustaminen on kuitenkin vaativaa, se kun ei aina tahdo onnistua ammattiekonomisteiltakaan. Valtaosa sijoitussalkusta onkin syytä hajauttaa hyvin siltä varalta että omat suhdanneodotukset eivät osukaan nappiin.

Taloussuhdanteen pohja

Epävarmat ajat koettelevat taloussuhdanteen pohjalla yrityksiä, ja taloudellisesti heikossa asemassa olevat yhtiöt voivat ajautua vakaviin vaikeuksiin. Varovainen sijoittaja ottaa salkkuun vakiintuneita laatuyhtiöitä joilla on vahva talous. Erityisesti kannattaa pitää silmällä hyviä osingon maksajia. Jos kurssit eivät käänny nousuun, saa sijoittaja ainakin hyvän osinkotuoton.


Tulee myös muistaa, että osakekurssit ennakoivat reaalitalouden suhdanteita ja osakekurssit kääntyvät usein nousuun kolmesta kuuteen kuukautta aikaisemmin kuin reaalitaloudesta saadaan selviä piristymisen merkkejä.

Elpyminen ja kasvusuhdanne

Kurssinousua johtavat sykliset yhtiöt. Syklisiksi yhtiöiksi kutsutaan yhtiöitä, joiden tuotteiden kysyntä ja kannattavuus riippuu suuressa määrin talouden yleistilasta. Syklisiä sektoreita Helsingin pörssissä ovat esimerkiksi perusteollisuus, teollisuustuotteet ja -palvelut sekä informaatioteknologia. Helsingissä syklisten toimialojen osuus on verraten suuri, joten meillä kurssiliikkeet niin ylös kuin alaskin ovat olleet voimakkaammat kuin maailman suurissa pörsseissä.

Rahoitus ja teknologiateollisuus pääsevät perinteisesti nopeasti nauttimaan nousevista kursseista osakekurssien elpyessä, perusteollisuuden ja tuotantohyödykkeiden seuratessa syklin myöhemmässä vaiheessa.

Suhdannehuippu lähestyy

Noususuhdanne on paisuttanut kasvuyritysten arvostustasoja, ja epäsykliset arvoyritykset voivat olla syklin lopulla hyvinkin houkuttelevasti hinnoiteltuja verrattuna kasvuyhtiöihin. Pörssi usein ennakoi suhdannehuippua, ja osakekurssien nousuvauhti hiipuu. Eniten nousseet toimialat myös laskevat eniten, kun osakekurssit kääntyvät laskuun.


Suhdannehuipun lähestyessä sektorisijoittaja hakee turvaa epäsyklisistä osakkeista (ns. defensiiviset osakkeet). Klassisia sijoituskohteita osakemarkkinan huipun ja varhaisen laskumarkkinan aikana ovat energia, päivittäistavarat ja terveydenhuolto.
Suhdannehuipun lähestyessä sijoittajan kannattaa pitää tarkoin silmällä korkojen tuottokäyrää (korkokäyrää). Talouslehdissä julkaistava korkojen tuottokäyrä muodostuu eripituisten markkinakorkojen tuotoista. Normaalisti korkokäyrä on oikealle nouseva, eli ns. pitkästä rahasta maksetaan parempaa korkoa.


Tasoittuva korkokäyrä ennustaa talouskasvun hiipumista. Jos korkokäyrä muuttuu käänteiseksi (pitkä raha on edullisempaa kuin lyhyt), ennakoi se talouden taantumaa ja hyvin vaikeita aikoja osakesijoituksille. Käänteinen korkokäyrä on osoittautunut varsin tarkaksi suhdannetulkiksi. Yhdysvalloissa käänteinen korkokäyrä (10 vuoden ja 3 kuukauden valtion korkopapereiden erotus) on vuodesta 1970 onnistunut ennakoimaan kaikki kuusi taantumaa.

Laskusuhdanne

Laskusuhdanteessa syklisten ja kasvualojen osakkeet sukeltavat, kun taas epäsykliset ns. defensiiviset osakkeet pitävät suhteessa paremmin pintansa. Epäsyklisiä ovat toimialat, jotka tuottavat sellaisia perustuotteita tai -palveluja, joita käytetään talouden sykleistä riippumatta.


Kurssilaskun keskivaiheilla salkkuun halutaan kaikkein turvallisimpia osakkeita. Sektorisijoittaja etsii näitä perinteisesti yhdyskuntapalveluja (utilities) toimittavien yhtiöiden joukosta. Tällaisia ovat esimerkiksi sähkön jakelu ja perustietoliikennepalvelut.


Laskusuhdanteen pohjalla ne sektorit, jotka ovat ottaneet pahiten siipeensä, saattavat olla paras paikka etsiä edullisia ostotilaisuuksia.

 


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...