Philip A. Fisher

Philip A. Fisher (1907-2004) aloitti uransa sijoitusanalyytikkona 1928. Oman sijoitusyrityksensä hän perusti jo suuren laman aikaan, vuonna 1931. Fisherin on myös sanottu, Benjamin Grahamin ohella, vaikuttaneen markittävästi sijoittajalegenda Warren Buffettin strategiaan. Siinä missä Benjamin Grahamia pidetään arvosijoittamisen isänä, oli Fisher kasvusijoittamisen pioneeri.

Fisher uskoi, että parhaaseen tulokseen päästään etsimällä poikkeuksellisen hyviä kasvuosakkeita ja pitämällä nämä pitkään. Hän julkaisi sijoitusfilosofiastaan kirjan "Common Stocks and Uncommon Profits" vuonna 1958. Teosta pidetään puolen vuosisadankin jälkeen edelleen ajankohtaisena, ja siitä otetaan säännöllisesti uusia painoksia. Kirja on klassikko, johon jokaisen osakesijoittajan soisi tutustuvan.


Fisherin 15-kohtainen kysymyslista erinomaisten yhtiöiden tunnistamiseksi on:

1. Onko yhtiöllä tuotteita tai palveluita, joiden potentiaalinen kysyntä mahdollistaa merkittävän myynnin kasvun useiden vuosien ajaksi?

2. Onko yhtiön johdolla päättäväisyyttä kehittää edelleen tuotteita ja palveluprosesseja parantaakseen myyntiä, senkin jälkeen kun nykyisten menekkituotteiden mahdollisuudet on jo pitkälle hyödynnetty?

3. Kuinka mittavia ovat yhtiön tutkimus- ja tuotekehityspanokset suhteessa yhtiön toiminnan kokoon?

4. Onko yhtiöllä keskivertoa parempi myyntiorganisaatio?

5. Onko yhtiön voittomarginaali riittävä?

6. Mitä yhtiö tekee säilyttääkseen tai parantaakseen voittomarginaalia?

7. Onko yhtiöllä erinomaiset ammattijärjestö- ja työntekijäsuhteet?

8. Ovatko yhtiön johdon henkilösuhteet erinomaiset?

9. Onko yhtiön johtajistossa syvyyttä, vai onko toiminta muutaman avainhenkilön varassa?

10. Kuinka hyvin yhtiön laskentatoimi ja sisäinen valvonta on järjestetty?

11. Onko yhtiössä muita piirteitä, ehkä poikkeuksellisia toimialalle, jotka antavat vihjeitä yhtiön poikkeuksellisen vahvasta kilpailukyvystä?

12. Panostaako yhtiö tuloksen tekoon lyhyellä vai pitkällä aikavälillä?

13. Vaatiiko yhtiön ennustettu kasvu merkittävää osakerahoitusta, jolloin uudet osakkeet laimentavat vanhojen osakkeiden osuutta yhtiön tuloksesta ja kasvusta?

14. Onko yhtiön sijoittajaviestintä avointa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina?

15. Onko yhtiön johto ehdottoman luotettava ja rehellinen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Lapselle rahasto-osuuksia

article thumbnail Sijoitusrahastolahjoin on mahdollista kerätä lapselle mukava pesämuna tulevaisuuden tarpeita...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...