Osingot ja osaketuotot


Kuva: Madridin pörssin aula Alberto Carrasco Casado

Professori Jeremy Siegel tunnetaan pitkän aikavälin osaketuottojen tuntijana ja Stocks for the Long Run -menestyskirjan kirjoittajana. Kirjassaan, The Future for Investors, Siegel tuo esille hämmästyttävän seikan osinkojen merkityksestä pitkän aikavälin osaketuotoille.

Uudelleen sijoitetut osingot selittävät 97 % osakkeiden kumulatiivisesta pitkän aikavälin reaalituotosta! Vuonna 1871 tehty 1.000 dollarin sijoitus kasvoi vuoteen 2003 mennessä 243.000 dollariin ilman osinkoja. Jos osingot yksinkertaisesti lisätään summaan, saatiin kokoon 333.000 dollaria. Jos osingot sijoitettiin uudelleen osakkeisiin, kasvoi 1.000 dollaria 7.947.000 dollariin. Toisin sanoen osakkeiden reaalituotto oli pitkällä aikavälillä noin 7 % osingot uudelleen sijoitettuna ja vain 4 % ilman osinkoja.

Edellisen esimerkin todella pitkä sijoitusaika toki alleviivaa osinkojen merkitystä. Siegel selvittää kuitenkin kirjassaan osinkojen uudelleen sijoittamisen merkitystä laajemminkin: osakekurssien laskiessa kurssit laskevat yleensä käteisosinkoja enemmän, jolloin osinkotuotto nousee. Kun osingot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin, saadaan osakkeita hankittua suhteessa enemmän hintojen ollessa alhaalla, ja suunnitelmallisesti toimiva sijoittaja palkitaan hyvin kurssien jälleen noustessa.

Korkean osinkotuoton osakkeet ovat osoittautuneet myös hyviksi sijoituksiksi. Vakiintuneet perinteisillä toimialoilla toimivat kannattavat yhtiöt (arvoyhtiöt) jakavat tavallisesti suurempia osinkoja kuin kasvuyhtiöt.

Sijoittajat näyttävät kuitenkin usein ylihinnoittelevan kasvuyhtiöt ja alihinnoittelevan arvoyhtiöt. Siegel kutsuu tätä kasvuansaksi (growth trap). Kirjan taulukot osoittavat, että vanhat vakiintuneet yhtiöt tuottivat sijoittajille paremman kokonaistuoton kuin uudet kasvuyhtiöt, ja tekivät sen vielä pienemmällä riskillä.

Siegelin viesti osakesijoittajille on selvä: Mitä tulee sijoittajien saamaan tuottoon, vanha ja koeteltu voittaa uuden ja rohkean. Osakkeet, joilla on kasvava osinkohistoria, tuottavat paremmin kuin osakkeet, joilla ei ole.

Mikä pätee osakkeisiin, pätee Siegelin mukaan myös eri maiden osakemarkkinoihin. Nopeimmin kasvavissa talouksissa on todennäköistä, että kasvu on jo ylihinnoiteltu osakkeisiin ja sijoittajat joutuvat pettymään.

Siegelin kirjat ovat ehdottoman suositeltavaa luettavaa osakesijoittajalle, joka haluaa lisätietoa pitkän aikavälin osakesalkun rakentamisesta. Siegel toimii myös strategisena neuvonantajana WisdomTree-yhtiössä, joka hallinnoi erityisesti osinkotuoton avulla painotettuja ETF-rahastoja (pörssissä noteeratut rahastot).

 

Tämä teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Investorin jäsenkirjeessä lokakuussa 2007.

 


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Sijoittajan huoneentaulu

article thumbnail
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...