Analyytikkojen suositukset

Täydellinen osakeanalyysi on runsas tietopaketti. Se sisältää paljon tietoa analysoitavan yhtiön liiketoiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä, toimialan kehityksestä, yhtiön kehityksestä numeroiden ja tunnuslukujen valossa sekä erilaisin arvonmääritysmallein saatuja arvioita osakkeen arvosta.

 

Osakeanalyytikkoja on kolmea tyyppiä: ostopuolen analyytikkoja, myyntipuolen analyytikkoja ja riippumattomia analyytikkoja. Ostopuolen (buy-side) analyytikot työskentelevät sijoitusrahastoyhtiöille, vakuutusyhtiöille ja muille suuria salkkuja hoitaville instituutioille. Heidän tekemänsä analyysit ovat yleensä tarkoitettu sisäiseen käyttöön. Myyntipuolen (sell-side) analyytikot tekevät analyysejä arvopapereita välittävien pankkiiriliikkeiden ja pankkien palveluksessa. Nämä analyysit ovat usein ilmaisia arvopaperivälityksen asiakkaille. Riippumattomat analyytikot laativat maksullisia analyyseja asiakaskunnalleen.

Analyytikko antaa sijoittajalle myös suosituksen (rating) analyysin pohjalta, joko suoraan sanallisesti tai epäsuorasti antamalla osakkeelle tavoitehinnan jollekin aikavälille.

Kansainvälisesti yleisesti on käytössä yksinkertainen kolmiportainen malli: osta (buy, outperform, overweight), pidä (hold, in-line, equalweight, neutral) tai myy (sell, underperform, underweight, reduce). Suosituksen lisäksi annetaan usein myös kuvaus osakkeen riskille: matala, keskitaso, korkea tai spekulatiivinen.

Sille, mitä suositukset sanallisesti tarkoittavat, eli mitkä ovat analyytikon odotukset ko. suositusluokkaan kuuluville osakkeille esimerkiksi seuraavan 12 kk aikana, ei ole olemassa yhteistä mallia. Sanallinen selitys kannattaa tarvittaessa hakea esimerkiksi analyysin laatijan nettisivuilta.

Analyytikko neuvoo ostamaan

Analyytikot ovat olleet varsin haluttomia antamaan myyntisuosituksia. Tutkimuksissa on selvinnyt, että myyntisuositukset ovat muodostaneet vain muutaman prosentin annettujen suositusten kokonaismäärästä (1). Institutionaaliset sijoittajat toki tietävät tämän ja seuraavat pikemminkin suositusten muutosta.

Vaikutusvaltaisen analyytikon antama suosituksen nosto saa ostajat liikkeelle ja sysää osakekurssin nousuun. Vastaavasti suosituksen lasku heijastuu usein myyntipaineena ja kurssilaskuna.

Miksi analyytikot sitten välttävät myyntisuosituksia? Noin 12.000 analyytikon uraa vuosilta 1983-2000 tutkineiden Stanfordin yliopiston professorin Harrison Hongin ja Syracusen yliopiston professorin Jeffrey Kubikin mukaan analyytikkojen optimismi liittyy urakiertoon. Optimistisia analyyseja laatineet analyytikot ovat pienemmässä riskissä tulla irtisanotuksi ja heillä on paremmat mahdollisuudet ylennyksiin oman tai uuden työnantajan palveluksessa.

Arvioi analyysejä kriittisesti

Analyyseihin liittyvistä ongelmista huolimatta analyytikkojen raportit ovat osakesijoittajalle oivallinen tiedonlähde. Niissä esitettyjen tietojen keräämiseen on usein käytetty huomattavasti aikaa ja resursseja.

Analyytikon johtopäätösten laadusta riippumatta sijoittaja saa hyvän tietopaketin yhtiöstä. Johtopäätöksiin ja suosituksiin sijoittajan on aina syytä suhtautua terveen kriittisesti ja arvioida yhtiötä itsenäisesti.1. Li, Xi. Career Concerns of Analysts: Compensation, Termination, and Performance. Vanderbilt University working paper, 2002.

Investori 0912J


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen

article thumbnail Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...

Mitä ovat warrantit?

article image Warrantti on monelle sijoittajalle vielä uusi tuttavuus, vaikka Helsingin arvopaperipörssissä...
Lue lisää...

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...