Osta ja pidä –strategia

Osta ja pidä –strategialla tarkoitetaan osakkeiden ostamista ja niiden pitämistä suhteellisen pitkän sijoitusajan. Tämä strategia on ns. passiivinen sijoitusstrategia verrattuna esimerkiksi lyhyen aikavälin osakekauppaan. Osta ja pidä –strategia on oikein toteutettuna helppo, tehokas ja tuottava tapa sijoittaa.

Strategia käytännössä

Osta ja pidä –strategiaa voi toteuttaa paitsi sijoittamalla suoraan osakkeisiin, myös tekemällä sopivia osakerahastosijoituksia ja pitämällä nämä pitkään. Strategian onnistumisen kannalta on oleellista, että sijoitussalkun riskitaso on sellainen, että sijoittaja kykenee pysymään markkinoilla kaikissa markkinaolosuhteissa.
Huolellinen salkun hajautus tärkeää

Sijoitussalkun osakeosuus on syytä hajauttaa huolellisesti eri toimialoille ja eri tyyppisten osakkeiden kesken (kasvuosakkeet, arvo-osakkeet, suuret yhtiöt ja pienet yhtiöt) sekä myös maantieteellisesti. Vaikka haluaisikin tehdä suoria osakesijoituksia, on sijoitusrahastoja hyödyllistä käyttää hajautuksen parantamiseen. Suhteellisen pientä summaa sijoitettaessa tai pieniä toistuvia sijoituksia tehdessä sijoitusrahasto on yleensä myös edullisin tapa osallistua osakemarkkinoille. Sijoitusrahastoja valittaessa on luonnollisesti kiinnitettävä erityistä huomiota rahastojen laatuun. Pitkän aikavälin salkkuun halutaan rahastoja, jotka edustavat hyvin tavoiteltua arvopaperiluokkaa (esimerkiksi euroalueen arvo-osakkeita) ja joiden voidaan odottaa tuottavan hyvän suhteellisen tuoton vertailuryhmässään. Tutki rahastojen suhteellista pitkän aikavälin menestystä ja vertaile kulurakenteita ennen ostopäätöstä.

Sijoitussalkun loppuosa sijoitetaan turvallisiin korkosijoituksiin. Sijoitussalkun korko-osan tarkoitus on nimenomaan pienentää salkun riskiä, jolloin sijoituskohteiksi on hyvä valita erittäin turvallisia sijoituksia. Korkean luottoluokituksen (investment grade) lainoihin sijoittavat lyhyen ja keskipitkän koron rahastot tai vastaavat suorat joukkovelkakirjasijoitukset ovat sopivia kohteita tähän tarkoitukseen.
Strategian edut:

1. Sijoitusten seuranta ja hoito helppoa

Osta ja pidä –strategian mukainen sijoittaminen vaatii yleensä suhteellisen vähän sijoitusten seurantaa ja hoitoa, joskaan niitä ei voi kokonaan unohtaa. Sijoitusten seurannan tarve riippuu paljolti siitä, operoiko sijoittaja suoran osakesijoittamisen tasolla vai sijoitusrahastoja hyödyntäen. Sijoitusrahastoista rakennetun salkun hoitamiseksi riittää yleensä sijoitusosuuksien tasapainotus tarvittaessa sijoitussuunnitelman mukaisiin painoihin halutun riskitason ylläpitämiseksi tai sijoitussalkun tasapainottaminen uudella rahalla, eli uusien sijoitusten suuntaaminen tasapainottaviin kohteisiin. Suora osakesijoittaminen edellyttää luonnollisesti suurempaa markkinoiden seurantaa. Sijoittajan on etsittävä pitkän aikavälin sijoitukseksi soveltuvia ostokohteita sekä seurattava, täyttävätkö omistuksessa olevat osakkeet edelleen sijoittajan pitkän aikavälin sijoitukselle asettamat vaatimukset. 

2. Markkinaliikkeitä ei tarvitse yrittää ennustaa

Toinen osta ja pidä –strategian eduista on se, ettei sijoittajan tarvitse yrittää ennakoida osakemarkkinan liikkeitä. Hän voi sijoittaa säännöllisesti markkinoille strategiansa mukaisesti ja tavoitella kohdearvopapereiden pitkän aikavälin ’markkinatuottoa’. Markkina-ajoituksessa onnistuminen, lisätuoton tavoittelemiseksi, olisi käytännössä myös erittäin vaikeaa. Se vaatii erinomaisen sijoitustaidon ja markkinapsykologian tuntemuksen lisäksi myös aimo annoksen tuuria. Totesihan jo Isaac Newton aikoinaan hävittyään omaisuuden osakekaupoissa: ”Osaan laskea taivaankappaleiden liikkeet, mutta en ihmismielen hullutuksia.” 

3. Säännöllisen sijoittamisen edut

Säännöllisiä sijoituksia tehden sijoittaja hyödyntää myös arvopapereiden hankintahinnan keskiarvoittumista (engl. euro/dollar cost averaging, DCA). Samalla rahamäärällä arvopapereita ostettaessa niitä hankitaan suhteessa vähemmän hinnan ollessa korkealla ja suhteessa enemmän hinnan ollessa matalampi, näin keskimääräinen hankintahinta muodostuu edulliseksi.

4. Verotehokkuus

Osta ja pidä –strategia on myös verotehokas. Arvopapereiden arvonnousu realisoituu verotettavaksi tuloksi vasta kun ne myydään. Pitkän omistusajan kuluessa veronmaksu lykkääntyy, ja lykättyä veroa voi pitää korottomana lainana sijoittajalle. Alhaisen salkunkierron seurauksena myös kaupankäyntikulut jäävät alhaisiksi.

5. Sijoittajalta vaaditaan sitoutumista

Ehkä strategian varjopuolenakin voi pitää sen vaatimaa sitoutumista. Osta ja pidä –strategiaan sitoutuneen sijoittajan tulee pysyä rauhallisesti markkinoilla myös silloin kun kurssit laskevat ja kyetä luottamaan siihen, että pitkällä aikavälillä sijoitukset kehittyvät positiivisesti. Tämä korostaa oman riskinsietokyvyn mukaisen sijoitussalkun rakentamisen ja sijoitusten hajauttamisen tärkeyttä. Sitoutumisen vastapainona maltillinen sijoittaja saa todennäköisesti erinomaisen tuoton.

 

Tämä teksti on ilmestynyt ensimmäisen kerran Investorin jäsenkirjeessä huhtikuussa 2006.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Kymmenen sijoitussääntöä muistettavaksi

article thumbnail Sijoitusmaailman konkari Bob Farrell on laatinut sijoittajille ’10...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...