Osakkeiden myyntipäätös

Miksi myyntipäätöksen tekeminen on usein vaikeampaa kuin ostaminen? Ostaminen on psykologisesti tyydyttävämpää kuin myyminen: Sijoittaja tekee ostopäätöksen aina vapaaehtoisesti. Hän valitsee ostokohteen suuresta joukosta osakkeista positiivisin odotuksin.

 

Analyytikkokin kehoittaa yleensä ostamaan, hyvin harvoin myymään. Myydessä sijoittaja saattaa olla pakon edessä. Myytäviä kohteita on rajallisesti. Edessä voi olla oman virheen tunnustaminen ja tappion kotiuttaminen. Voitollisenkin myynnin kohdalla vaivaa epävarmuus: myynkö sittenkin liian aikaisin?

Varsinkin aloitteleva sijoittaja voi epäröidä myyntipäätöksen tekemistä. Sijoittajan kantavana ajatuksena on, että tappiolla ei myydä. Osakesalkun heikkojen kohteiden uskotaan sitkeästi nousevan, vaikka markkinan realiteetit tai yhtiön kunto kertoisivat jotakin aivan muuta. Salkusta myydään mieluummin voitollisia kohteita ja pidetään heikot. Jos heikko kohde joskus ylittää hankintahinnan, se myydään nopeasti pois. Näin sijoitussalkun tuotto muodostuu väkisinkin huonoksi.

Tunteet on pidettävä erossa osakekaupasta. Edes "osta ja pidä" -strategia ei tarkoita itsepintaista roikkumista osakkeissa, joihin sijoittaja ei enää luota. Virheet on pystyttävä tunnustamaan ja korjattava, kun ne ovat vielä pieniä. Virheitä voi oppia myös välttämään. Kirjaamalla ylös virheensä ja arvioimalla niitä huolellisesti voi sijoittaja hioa strategiaansa entistä tuottavammaksi.

Myyntipäätöksen tekeminen

Periaatteessa sijoittajalla on kaksi järkevää ja yksinkertaista syytä myydä osakkeita: sijoittaja tarvitsee varoja muuhun käyttöön tai hänellä on tiedossa sijoituskohde, josta tämä odottaa parempaa riski-tuotto -suhdetta. Eräissä tapauksissa myös verotukselliset seikat voivat puoltaa myyntiä.

Sijoittaja saattaa myös arvioida osakemarkkinan nousun lähestyvän loppua ja haluaa siksi myydä osakkeita. Osakemarkkinan käydessä kuumana pitää viisas sijoittaja mielensä rauhallisena. Saavutettu hyvä varallisuusasema on viisasta turvata pienentämällä painoa osakemarkkinoilla. Ahnehtiminen ylikuumentuneilla markkinoilla voi romahduttaa osakesalkun arvon.

Osakekohtaisia syitä myyntipäätökseen:

 • Osakkeelle asetetut tavoitteet ovat täyttyneet tai ylittyneet ja tilanne näyttää liian hyvältä jatkuakseen. Sijoittajalla on tiedossa sijoitus, jonka riski-tuotto -suhde vaikuttaa edullisemmalta.
 • Osakkeelle asetetut tavoitteet eivät ole täyttyneet, eikä tilanne näytä kehittyvän paremmaksi. Sijoittajalla on tiedossa tuottavampi sijoituskohde.
 • Osakkeelle asetettu tappionrajaushinta (stop-loss) on alittunut.
 • Takana on pitkä nousumarkkina ja voimakkaasti nousseen kasvuosakkeen hinta alittaa osakekurssin 200 päivän liukuvan keskiarvon. Saavutettu kurssivoitto turvataan myymällä.
 • Yhtiön fundamentit huononevat nopeasti. Mahdollisia vaaran merkkejä: tulorahoitus laskee nopeasti, kokonaispääoman tuotto laskee jyrkästi, maksuvalmius heikkenee merkittävästi tai nettovelkaantumisaste nousee jyrkästi.
 • Muut yhtiökohtaiset seikat, esimerkiksi: Yhtiön sisäpiiri myy osakkeita voimakkaasti. Johdossa vaihtuu henkilöitä yllättäen, ilman luonnollista syytä. Tilinpäätöksessä on käytetty poikkeuksellisia menettelytapoja. Tilinpäätöksestä löytyy merkittäviä virheitä tai puutteita.
 • Osake on hankittu listautumisannista. Tutkimusten mukaan uudet osakkeet tuottavat hyvin välittömästi listautumisen jälkeen, mutta niiden markkinakehitys on kolmesta viiteen vuotta listautumisen jälkeen vastaavia osakkeita heikompi.

 

Seuraavat ilmiöt saattavat ennakoida osakemarkkinan huippua:

 • Uusia yhtiöitä listataan pörssiin runsaasti.
 • Sijoitustuotteita markkinoidaan agressiivisesti.
 • Pörssiasiat ovat mediassa voimakkaasti esillä.
 • Markkinoilla on mukana paljon uusia, kokemattomia sijoittajia.
 • Pörssikurssien korkeaa tasoa selitetään "uudella ajalla".
 • Kasvuosakkeet ja niihin sijoittavat rahastot ovat tuottaneet erinomaisesti viimeisten vuosien aikana.
 • Sijoittajat odottavat osakemarkkinoilta jatkuvasti historian valossa epärealistista vuosituottoa, usein yli 20%.

 

Milloin sitten lisätä osakepainoa?

Osakekurssit ennakoivat reaalitalouden kehitystä. Laskun pohja on usein jo nähty, kun talousuutiset ovat vielä negatiivisia, ja ennustajat povaavat kurssilaskun jatkuvan. Tunnusmerkit markkinan pohjalle ovat päinvastaiset kuin nousun loppumiselle: Listautumisannit ovat loppuneet. Yhtiöitä poistuu pörssilistalta. Kotitalouksien varat suuntautuvat korkosijoituksiin. Kasvuosakkeiden arvot ovat laskeneet reippaasti. Sijoittajat odottavat osakemarkkinoilta hyvin maltillisia tuottoja. Kurssikäännettä voi hakea myös 200 pv liukuvan keskiarvon suunnasta. Laskun katsotaan päättyneen, kun pörssi-indeksin 200 pv liukuva keskiarvo kääntyy taas nousuun.

Investori 0312J


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee


Lue myös

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...

Kymmenen sijoitussääntöä muistettavaksi

article thumbnail Sijoitusmaailman konkari Bob Farrell on laatinut sijoittajille ’10...
Lue lisää...

Sijoittajan huoneentaulu

article thumbnail
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...