Traderin perussäännöt

Kaikki eivät halua sijoittaa osakkeisiin vuosikausiksi. Ei vaikka se todennäköisesti olisikin useimmille tuottavin ja vähäriskisin tapa hoitaa osakesijoituksia. Markkinoiden lyhytaikaisista muutoksista halutaan ottaa kaikki irti.

Suurta tuottoa tavoitellaan lyhytaikaisia kurssiliikkeitä ennakoimalla, velkavivun tai johdannaisten avulla. Suuren riskin vastapainona on mahdollisuus komeaan tuottoon, mutta myös suuriin tappioihin. Traderin kahdeksan perussääntöä auttavat turvallisempaan ja tuottavaan kaupankäyntiin.

 

1. Laadi kirjallinen strategia

Laadi itsellesi sijoitusstrategia kirjalliseen muotoon. Strategian lähtökohtana ovat omat tavoitteesi. Millaista vuosituottoa pääomallesi tavoittelet? Millä sijoitusinstrumenteilla ja markkinoilla aiot toimia? Mikä on aikajänne, jolla käyt kauppaa: Kuukausi, viikko, päivän sisäinen tai jokin muu?

Mitä tarkemmin määrittelet strategiasi, sen parempi. Jaa vuosituotto kuukausikohtaiseksi ja mieti kuinka monta kauppaa tarvitset kuukaudessa tuoton saavuttamiseksi. Muista ottaa myös kulut ja verotus huomioon. Onko laskelma realistinen? Onko tarvittava työmäärä mielekäs verrattuna odotettuun tuottoon ja riskiin? Miten valitset sijoituskohteet, mitkä ovat kaupankäyntisääntösi, mitä työkaluja ja apuvälineitä käytät. Sopiiko sijoitusstrategia luonteeseesi, ajankäyttöösi ja taloudelliseen asemaasi.

 

2. Aseta markkinat historialliseen perspektiiviin

Osakemarkkinoita on usein verrattu maanis-depressiiviseen potilaaseen. Kun kurssit ovat huipussaan vallitsee markkinoilla euforia. Nousu voi vain jatkua, eikä loppua näy. Kun kurssit romahtavat, seuraa depressiivinen vaihe. Uusi nousu on vuosien päässä ja vaikuttaa epätodennäköiseltä. Kun vertaat nykyistä markkinatilannetta historiaan, tiedät paremmin missä mennään.

 

3. Tutki analyyseja, mutta päätä itse

Erilaisia analyyseja ja ostosuosituksia tarkastellessa on hyvä pitää pää kylmänä. Melkoinen osa "analyyseista" on tehty myyntitarkoituksessa. Ei pitäisi olla mikään ihme, että sijoittamisella vaurastuneet ovat usein oman tiensä kulkijoita. Sijoitusanalyyseillä vaurastuu varmuudella vain niiden laatija.

Englantilaisen, sittemmin USA:han asettuneen sijoittajan ja sijoituskirjailijan Jim Slaterin mukaan erilaiset markkinan ilmapiirimittaukset ovat hyviä arvioita päinvastoin tulkittuina. Mittaukset kuvastavat sijoittajien jo ottamia positioita. Kun sijoittajat odottavat kurssien nousevan, ovat he jo ostaneet osakkeita ja markkinoilla ei ole ostopainetta. Hintoja nostava kysyntä on poistunut ja kurssit laskevat (Minus Millionaires, Jeffrey Robinson).

 

4. Rahan hallinta ja riskien hajautus

Erota korkeariskisiin sijoituksiin käyttämäsi varat muista sijoitusvaroista. Summan pitäisi olla sen suuruinen, ettei sen häviäminen aiheuta suuria taloudellisia ongelmia. Monet aloittelevat traderit tekevät kohtalokkaan virheen pelatessaan koko sijoitettavissa olevalla varallisuudellaan nopeaa osakekauppaa. Epäonnistuminen voi horjuttaa koko henkilökohtaista taloutta, eikä näissä olosuhteissa ole edellytyksiä kylmään harkintaan ja päätöksentekoon.

Lyhyen aikavälin kauppaa käsittelevässä amerikkalaisessa kirjallisuudessa suositellaan usein tämän alkupääoman poisottamista voitoista. Näin traderi pelaa lopulta voittovaroilla, mikä voi antaa turvallisuuden tunnetta.

 

5. Hajauta sijoituksesi, jaa riskipääomasi vähintään 20 osaan

Myös lyhyellä aikavälillä toimivan tulee huolehti sijoitusten hajautuksesta. Jaa sijoituspottisi vähintään 20 osaan. Jos lähdet liikkeelle hyvin pienellä pääomalla, jaa se kuitenkin 10 osaan. Älä sijoita yhteen kohteeseen enempää kuin viisi (tai 10) prosenttia pääomastasi. Huolehdi myös siitä, ettei sijoitustoiminnastasi aiheutuvat vastuut ylitä asettamiasi varmuusrajoja. Esimerkiksi velkarahan käyttö sijoittamiseen tai lisäriskin ottaminen realisoimattomia voittoja vastaan voivat aiheuttaa vastuiden kasvua. Mitä riskipitoisempaa strategiaa noudatat, sitä paremmin hajautuksesta on huolehdittava.

Riskipääoman erottamista muusta varallisuudesta ja sijoitusten hajautuksen merkitystä ei voi ylikorostaa. Ei tarvitse edes omata sijoituskokemusta varmistuakseen asiasta. Mikä hyvänsä epäonnistuneesta sijoittajasta kertova lehtiartikkeli riittää. Merkit ovat aina samat: Suurten voittojen toivossa on lähdetty toteuttamaan korkeariskistä sijoitusstrategiaa. Pääomana on käytetty koko sijoitettavissa olevaa varallisuutta. Pahimmassa tapauksessa sijoitusvelkaa on otettu kaikkea varallisuutta vastaan. Suuri osa pääomasta on sijoitettu yksittäisiin kohteisiin. Onnistumisen jälkeen sijoittaja ei maksa velkoja pois, vaan lisää riskiä. Näin tappio yksittäisessä sijoituskohteessa syö lopulta kaikki sijoitettavat varat, eikä kaupankäyntiä voida enää jatkaa.

 

6. Laadi tappion pysäytys ja voittojen kotiutussäännöt

Lyhyen aikavälin arvopaperikaupassa syntyy tappioita. Se kuuluu pelin henkeen, eikä niitä pidä samaistaa epäonnistumiseen. Strategiastasi ja instrumenteista riippuen 30-70% tekemistäsi toimista voivat olla tappiollisia, mutta toiminta silti kokonaisuudessaan voitollista. Edellä mainitut rahanhallintasäännöt pitävät osaltaan huolen etteivät syntyvät tappiot romuta sijoitustoimintaasi.

Päätä hyväksymäsi maksimitappion suuruus etukäteen. Myyt paperisi tai suljet position automaattisesti, kun tappio on saavuttanut tietyn tason. Näin varmistat selustasi poikkeustilanteissa.

Voittojen kotiuttamiseen on myös syytä laatia säännöt, mikä ei olekaan aivan helppoa. Jos asetat myyntitason liian alas voit menettää suuren osan noususta. Jos taas asetat myyntitason liian ylös voi olla, ettei kurssi saavutakaan sitä ja voitto jää realisoitumatta. Monet käyttävät kurssin noustua sääntöä, että he myyvät kurssin laskettua tietyn prosenttimäärän paikallisesta huipusta tai kurssin palattua nykyiselle tasolle. Näiden sääntöjen asettaminen on monen traderin mielestä tärkeintä ammattitaitoa.

 

7. Jos koet tappioita, pienennä panoksia

Jos koet tappioita, pienennä panoksiasi ja tarvittaessa vetäydy joksikin aikaa kokonaan kaupankäynnistä. Tappioiden takaisin voittaminen tuplaamalla panokset on surullisen kuuluisa uhkapelineuvo.

 

8. Pidä kaupoista päiväkirjaa

Pidä päiväkirjaa kaikista ostoistasi ja myynneistäsi. Kirjaa millä perusteella teit hankinnat, mitkä ovat odotuksesi ja milloin realisoit voiton tai tappion. Kirjaa myyntipäätökseen johtaneet seikat ja saavutettu tuotto.

Kaupankäyntipäiväkirjan avulla näet mikä toimii ja mikä ei. Kirjanpitosi auttaa itsekurin kehittämisessä. Opit näkemään mitkä toimet ovat kannattavia, etkä käy kauppaa enää kaupankäynnin itsensä vuoksi. Kaupankäyntipäiväkirjasi vahvistaa myös onko kohdassa yksi määrittelemäsi sijoitusstrategia voitollinen ja oletko pystynyt seuraamaan asettamiasi ohjeita.


Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Investorissa kesäkuussa 2001.

 


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Kymmenen sijoitussääntöä muistettavaksi

article thumbnail Sijoitusmaailman konkari Bob Farrell on laatinut sijoittajille ’10...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Geenitkin vaikuttavat sijoitusmenestykseen

article thumbnail Käytännössä jokainen sijoittaja sortuu joskus tavallisiin sijoitusvirheisiin; ”liiallinen...
Lue lisää...