Tuottoa laskevilta markkinoilta

Aktiiviselle sijoittajalle kurssilaskukin voi olla mahdollisuus. Tuottoa kun voi pyydystää myös laskevilta markkinoilta. Työkaluja tähän löytyy monimutkaisista johdannaisista aina jokamiehelle soveltuviin sijoitusrahastoihin.


Strategiaa, joka tuottaa laskevilla markkinoilla voittoa, kutsutaan lyhyeksi myynniksi (engl. short selling). Termi tulee ajatuksesta myydä jotakin jota ei vielä omista, eli myyjä on ’lyhyenä’ myymänsä osakkeen verran. Lyhyt positio (lyhyeksi myynti) kasvattaa arvoaan, kun osakkeen (pitkä positio) kurssi laskee, ja päinvastoin.

 

Lyhyeksi myynti ja johdannaiset

Lyhyeksi myynti on helppo ymmärtää osakelainauksen pohjalta. Kurssilaskua odottava sijoittaja lainaa osakkeen osakelainaajalta. Sijoittaja myy osakkeen markkinoille. Jos odotus kurssilaskusta toteutuu, sijoittaja ostaa osakkeen myöhemmin edullisemmin takaisin ja palauttaa lainatun osakkeen. Myynti ja ostokurssin erotus (vähennettynä osakelainauspalkkiolla ja kaupankäyntikustannuksilla) jää sijoittajan voitoksi.

Jos osakekurssi liikkuu kuitenkin sijoittajan odotusten vastaisesti, joutuu sijoittaja sulkemaan positionsa ostamalla osakkeen kalliimmalla takaisin markkinoilta. Näin sijoittajan tappioksi tulee myynti- ja ostokurssin erotus lisättynä osakelainauspalkkiolla ja kuluilla.

Käytännössä lyhyt positio muodostetaan yleensä johdannaisten, esimerkiksi optioiden avulla. Yksityissijoittajat usein vierastavat johdannaisia niiden monimutkaisuuden takia. Osa johdannaisista onkin erittäin monimutkaisia, eikä niihin pidä sijoittaa ellei niitä täysin ymmärrä.

Jos johdannaiset kuitenkin kiinnostavat, on niihin tutustuminen helpointa aloittaa warranteista. Warrantit vastaavat taloudelliselta luonteeltaan optioita ja niillä voidaan toteuttaa samantyyppisiä strategioita kuin varsinaisilla optioilla.

 

Laskeville markkinoille sijoitusrahastoilla

Johdannaisia yksinkertaisempi tapa hyötyä laskevista osakemarkkinoista on sijoittaa sijoitusrahastoon, joka ’myy osakkeita lyhyeksi’ sijoittajan puolesta. Englanniksi näitä rahastoja kutsutaan nimellä ’bear market funds’ tai ’shorting funds’. Suomenkielinen terminologia ei liene vakiintunut, joten kutsutaan näitä rahastoja tässä ’lyhyeksi myyviksi rahastoiksi’.

Lyhyeksi myyvien rahastojen toimintaperiaatteet vaihtelevat huomattavasti, mutta yleisesti ne pyrkivät tekemään voittoa laskevilla osakekursseilla ja ovat taipuvaisia tuottamaan tappiota kurssien noustessa. Aivan kuten tavallisia sijoitusrahastoja, on lyhyeksi myyviä rahastoja olemassa sekä aktiivisesti hoidettuja että indeksirahastoja. Näitä rahastoja voi hyödyntää tuoton hakemiseen laskevilta markkinoilta, sekä rajoituksin myös pienentämään arvonvaihtelua osana osakesalkkua.

 

Esimerkkejä lyhyeksi myyvistä indeksiosuusrahastoista (ETF)

ETF (symboli, rahastoperhe)

Indeksi (sijoitustavoite)

UltraShort QQQ ProShares (QID), ProShares Trust

2 x NASDAQ-100 käänteisenä

Rydex Inverse 2x S&P 500 (RSW), Rydex ETF Trust

2 x S&P 500 käänteisenä

UltraShort MSCI EAFE ProShares (EFU), ProShares Trust

2 x MSCI EAFE käänteisenä

 

 

Markkinoilla on myös lyhyeksi myyviä pörssilistattuja indeksiosuusrahastoja (ETF), jotka mahdollistavat halutun indeksin käänteisen tuoton tavoittelun helposti ja kohtuullisin kustannuksin. Osa lyhyeksi myyvistä ETF:stä antaa sijoittajalle myös vipuvaikutuksen, pyrkien tarjoamaan indeksin käänteisen päivämuutoksen kaksinkertaisena.

Lyhyeksi myyviin rahastoihin sijoitettaessa ajoitus on kaikki kaikessa, eivätkä nämä rahastot missään tapauksessa sovi kaikille sijoittajille. Myös riski, eritoten kurssiliikkeet kaksinkertaistavissa rahastoissa, on huomattava. Kokeneemmalle sijoittajalle nämä rahastot tarjoavat kuitenkin helppohoitoisen mahdollisuuden hakea tuottoja laskevilta markkinoilta.


 


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Mitä ovat warrantit?

article image Warrantti on monelle sijoittajalle vielä uusi tuttavuus, vaikka Helsingin arvopaperipörssissä...
Lue lisää...