Indeksilainat

Indeksilainat ovat joukkolainoja, joiden tuotto on sidottu kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin, raaka-aineiden tai vaikkapa indeksikorin, kehitykseen. Indeksilainoja markkinoidaan useilla nimillä, kuten osakeindeksilaina, osakeobligaatio ja hyödykelaina. Perusperiaatteet erilaisissa lainoissa ovat samat, mutta lainakohtaiset ehdot vaihtelevat suuresti.

Indeksilainat eroavat tavallisista joukkolainoista siinä, että lainalle ei makseta korkoa vaan lainaehtojen mukainen hyvitys kohdeindeksin kehityksestä (lainassa voi olla myös takuutuotto). Tämä indeksihyvitys määräytyy lainaehtojen mukaisesta osallistumisasteesta (tuottokerroin) sekä kohde-etuuden alku- ja loppuarvosta. Osallistumisaste tarkoittaa osuutta, jonka sijoittaja saa kohde-etuuden arvon muutoksesta (esimerkiksi 70–100 %). Kohde-etuuden arvonlaskennassa käytetään yleisesti keskiarvoja tasoittamaan arvon vaihtelua (alku- ja loppuarvot).

Indeksilainat ovat pääsääntöisesti pääomaturvattuja. Pääomaturva tarkoittaa sitä, että lainan erääntyessä sijoittaja saa aina nimellispääoman takaisin, riippumatta kohde-etuuden kehityksestä. Indeksilainan pääomaturva ei tule ilmaiseksi, vaan sijoittaja joutuu luopumaan osasta tuottoa verrattuna suoraan sijoitukseen kohde-etuuteen.

Yksityissijoittajille markkinoitavissa indeksilainoissa minimisijoitus on yleensä 1.000 euroa ja laina-aika kolmesta viiteen vuotta. Lainat ovat yleensä arvo-osuusmuotoisia.

Indeksilainojen riskit


Vaikka indeksilainat ovat yleensä rakennettu siten, että sijoittaja saa eräpäivänä takaisin ainakin sijoittamansa pääoman, liittyy indeksilainoihin myös riskejä. Indeksilainoissa, kuten muissakin lainoissa, keskeinen riski on luottoriski. Luottoriski tarkoittaa lainan liikkeellelaskijan kykyä vastata lainan pääoman ja tuoton maksusta eräpäivänä. Yksityissijoittajan kannattaa yleensä sijoittaa suoraan vain lainoihin, joiden liikkeellelaskijalla on korkea luottoluokitus.

Indeksilainan tuottoa ei voi ennustaa tarkkaan etukäteen. Kohde-etuuden heikko kehitys voi merkitä tuoton menettämistä kokonaan, mikä on oleellinen riski. Sijoittajan on myös syytä huomata, että pääomaturva koskee nimenomaan pääomaa, ei sijoittajan mahdollisesti maksamaa ylikurssia.

Lainaehdot kannattaa lukea tarkkaan ja tutustua lainan esitteeseen. Erityistä huomiota sijoittajan tulee kiinnittää siihen, että hän ymmärtää miten lainan tuotto määräytyy. Lainan tuoton laskenta ei ole aina aivan yksinkertaista, ja sijoittajan voi olla vaikea arvioida odotettua tuottoa eri markkinatilanteissa.

Indeksilainat ovat pitkäaikaisia sijoituksia. Vaikka lainojen liikkeellelaskijat pitävätkin yllä jälkimarkkinoita, eli antavat lainoille osto- ja myyntitarjouksia, voi lainasta kesken laina-ajan saatava hinta olla sijoittajalle pettymys. Kesken laina-ajan myydystä lainasta sijoittajalle voi tulla myös luovutustappiota.

Indeksilaina soveltuu pääomaturvaa hakevalle


Indeksilaina soveltuu parhaiten pääomaturvaa hakevalle sijoittajalle pitkäaikaiseksi sijoitukseksi. Indeksilainan avulla sijoittaja voi esimerkiksi osallistua osakemarkkinan tuottoon ilman pelkoa pääoman menettämisestä.

Indeksilainojen avulla sijoittaja voi myös hajauttaa sijoituksiaan kehittyville markkinoille ja eksoottisiin sijoituskohteisiin, joita hän muuten saattaisi pitää omalle riskinsietokyvylleen sopimattomina. Pääomasuojatulla ylikurssihintaisella lainalla, jolla on korkea osallistumisaste, sijoittaja voi tavoitella hyvää tuottoa ja samalla rajata suurimman mahdollisen tappion maksamansa ylikurssin suuruiseksi.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...

Älä ole huono sijoittaja

article imageSijoittajat vaarantavat oman varallisuutensa monin tavoin: He käyvät liian usein osakekauppaa. He...
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...