Mikä ETF-rahasto?

ETF (Exchange Traded Fund) on ainakin nimenä jo monelle suomalaiselle sijoittajalle tuttu. Kysymyksessä on siis sijoitustuote, joka vastaa sijoitusrahastoa, mutta jonka osuuksilla käydään pörssikauppaa osakkeiden tapaan. ETF-rahastoja kutsutaan myös indeksiosuusrahastoiksi tai pörssinoteeratuiksi rahastoiksi.

ETF-rahastot tarjoavat sijoittajalle monia etuja:

 

  • Hajautettu sijoitus yhdellä pörssikaupalla
  • Läpinäkyvyys: sijoittaja tietää mitä ostaa
  • Alhaiset hallinnointikustannukset verrattuna perinteisiin sijoitusrahastoihin
  • Mahdollisuus hajauttaa monipuolisesti useisiin varallisuusluokkiin
  • Soveltuu hyvin pitkäaikaiseen passiiviseen sijoittamiseen
  • Mahdollisuus myös aktiiviseen kaupankäyntiin
  • Likvidi sijoitus, osuudet voidaan myydä pörssissä haluttaessa

 

Tutustu ETF-rahastoihin


Samoin kuin muidenkin sijoitustuotteiden kohdalla, sijoittajan on syytä tutustua huolellisesti ETF-kohteiden esitemateriaaliin uutta sijoitusta harkittaessa. ETF-rahastojen liikkeeseenlaskijoiden internetsivut ovat oivallinen tiedonlähde. Monet niistä tarjoavat tuhdin tietopaketin ETF-rahastoista. Oman ongelmansa voi muodostaa se, että materiaali on vieraalla kielellä; englannin kielitaito kuitenkin riittää.

Tavalliset ETF-rahastot ovat varsin helposti ymmärrettäviä tuotteita. ETF-tuotteiden kasvava suosio on kuitenkin tuonut markkinoille entistä enemmän monimutkaisia tuotteita sekä myös aktiivisesti hoidettuja ETF-rahastoja. Aktiivisissa rahastoissa hallinnointipalkkiot ovat huomattavasti korkeammat kuin passiivisissa ETF-rahastoissa. Sijoittajan onkin parasta aloittaa salkun rakentaminen suuren liikkeeseenlaskijan perinteisillä ETF-rahastoilla, jotka replikoivat haluttujen markkinoiden toimintaa kustannustehokkaasti.

Ovatko sijoitetut varat turvassa?


ETF-sijoitus on käytännössä yhtä turvallinen kuin vastaava sijoitusrahastosijoitus. ETF-rahaston perustana olevia arvopapereita säilytetään erillisessä säilytysyhteisössä. Rahastoa hallinnoiva yhtiö (ns. ETF sponsor) ei omista arvopapereita, vaan ne kuuluvat viime kädessä ETF-osuuksien omistajille.

Finanssimarkkinoiden viime vuosien kuohunta nosti kansainvälisessä lehdistössä esille myös ETF-rahastoihin liittyvän vastapuoliriskin. Vastapuoliriski, eli taloudellisen sitoumuksen vastapuolen kyky suoriutua velvoitteestaan, liittyy ETF-rahastoissa lähinnä johdannaisten käyttöön. Johdannaisia käytetään suurimmassa määrin hyödyke-, vipu- ja lyhyeksi myyvissä rahastoissa sekä rahastoissa, jotka toteuttavat indeksin seurannan swap-sopimuksia hyödyntäen. Vastapuoliriskejä valvotaan kuitenkin ammattimaisesti, ja Euroopan yhteisön UCITS-III-direktiivi rajoittaa johdannaissopimuksen vastapuoliriskin maksimissaan 10 % rahaston arvosta (lainsäädännön vaikutusalueella olevat rahastot). Riskejä hallitaan myös vakuuksin.


Katse kuluihin


Pienet sijoituskustannukset ovat ETF-sijoituksen kiistaton vahva puoli. Tyypillinen hallinnointipalkkio ETF-rahastossa on vain 0.08–0.85 % vuodessa. Palkkiot ovat huomattavasti alhaisemmat kuin perinteisissä aktiivisesti hallinnoiduissa sijoitusrahastoissa. Esimerkiksi osakerahastoissa keskimääräinen hallinnointipalkkio on 1.5 % luokkaa, hinnaston yläpään ollessa useissa prosenteissa. Passiiviset ETF-rahastot tarjoavat sijoittajalle siis selvää säästöä, joka todennäköisesti realisoituu myös paremmaksi sijoitustuotoksi pitkällä aikavälillä.

ETF-osuuksien hankkiminen tapahtuu osakevälittäjän kautta pörssissä. Kaupankäynnistä menee sekä ostaessa että myydessä normaali välityspalkkio. Toimittaessa euro-alueen ulkopuolella myös valuutanvaihto aiheuttaa kustannuksia. Tehokas kilpailu välittäjien kesken on kuitenkin pitänyt huolen siitä, että sijoittaja voi nykyisin toimia hyvin kohtuullisin välityspalkkioin. Toinen ETF-osuuksien hankintaan liittyvä kustannus on ns. spredi (spread), eli myynti- ja ostotarjouksen erotus. Suuri spredi edustaa ylimääräistä kustannusta sijoittajalle, ja sijoittajan kannattaakin yleensä valita paljon vaihdettu ETF, jolla spredi on pieni.

ETF maksaa tuottoa


ETF-rahastot maksavat tyypillisesti tuotto-osuutta esimerkiksi neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Tämä tuotto on sijoittajalle veronalaista pääomatuloa. Mikäli tuotto-osuus halutaan sijoittaa uudelleen, tulee sijoittajan ostaa uusia ETF-osuuksia. Perinteisissä osakerahastoissa (kasvuosuudet) osingot ja muut tuotot jäävät rahastoon uudelleen sijoitettavaksi, ja veroja maksetaan vasta luovutusvoitosta kun osuuksista aikanaan luovutaan.

Markkinoilta löytyy myös ETF-rahastoja, joissa tuotot sijoitetaan automaattisesti eteenpäin (esimerkiksi Deutsche Bank db x-trackers). Sijoituskohteen valinta erilaisten ETF-rahastojen tai vaikkapa indeksirahastojen välillä kannattaa kuitenkin tehdä kokonaiskulurakenne ja sijoittajan tarpeet huomioiden.

Erikoiset rahastot erikoiskäyttöön


Markkinoille on tullut runsaasti uusia erikoisia ETF-rahastoja, joita ei ole tarkoitettu pitkäaikaissäästäjän tuotteiksi. Näitä ovat esimerkiksi vipua käyttävät ETF-rahastot, jotka tarjoavat markkinan päivämuutoksen kerrottuna esimerkiksi kaksin tai jopa kolminkertaisesti. Rahastoja on tarjolla myös lyhyeksi myyvinä; näiden rahastojen ETF-osuudet siis kasvattavat arvoaan kohdeindeksin laskiessa.

Siinä missä vivun käyttö kasvattaa mahdollista tuottoa, kasvattaa se myös riskiä. Koska vipu kohdistuu erikseen jokaisen päivän tuottoon, ei rahaston kehitys seuraa tarkkaan pidemmällä aikavälillä indeksin vivulla kerrottua arvoa. Tämän vuoksi vipurahasto ei sovellu passiiviseen sijoitussalkkuun. Sen sijaan vipua hyödyntävät ETF-rahastot ovat omiaan kokeneen sijoittajan trading-työkaluiksi.

Mihin ETF-rahastot eivät sovellu?


Koska sijoittaja maksaa jokaisesta ETF-ostoksesta välityspalkkion, eivät ETF-rahastot sovellu sijoittajalle, joka haluaa tehdä säännöllisiä verraten pieniä sijoituksia. Säännölliseen rahastosäästämiseen normaali edullisesti hallinnoitu ja merkintäpalkkioton sijoitusrahasto on parempi vaihtoehto.


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen

article thumbnail Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti...
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...