Kiinteistösijoittajaksi osuus kerrallaan

Kiinteistöt ovat perinteisesti kuuluneet instituutioiden ja varakkaiden yksityishenkilöiden sijoitusarsenaaliin. Pitkällä aikavälillä ne tarjoavat tasaista tuottoa ja suojaa inflaatiota vastaan. Suora kiinteistösijoittaminen ei ole kaikkien ulottuvilla, mutta arvopapereiden kautta kiinteistöihin voi sijoittaa lähes jokainen.

 

Kiinteistöt arvopaperina

Maailmalla kiinteistösijoittamisessa käytetty arvopaperi on usein REIT-osuus (Real Estate Investment Trust). REIT on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on yleensä listattu pörssissä. Nämä sijoitusyhtiöt toimivat oman lainsäädännön puitteissa, minkä tarkoituksena on tehdä arvopaperistetusta kiinteistösijoittamisesta verotuksellisesti kilpailukykyistä kiinteistöjen suoran omistamisen kanssa. REIT-yhtiöt eivät maksa saamastaan kiinteistöjen vuokratulosta veroa, mutta samalla ne ovat velvoitettuja jakamaan lähes koko vuokratulo osinkoina eteenpäin. Osingonsaajat maksavat verot osinkotulosta normaalisti, eli vuokratuloa verotetaan vain kerran.

REIT-osuuden kautta sijoittaja pääsee jo pienillä panoksilla sijoittamaan eri tyyppisiin kiinteistöihin, esimerkkinä toimistorakennukset, kauppakeskukset, teollisuustilat ja asuinkiinteistöt. Näin sijoittaja voi hajauttaa riskiä tai ottaa näkemystä kiinteistöjen kysynnästä markkinoilla.

REIT-malli on peräisin Yhdysvalloista, jossa REIT-lainsäädäntö on ollut olemassa jo vuodesta 1960. Suomeen vastaavan tyyppinen lainsäädäntö saatiin vasta vuonna 2009. Vuokratulon kaksinkertaisen verotuksen poistava verohuojennus on Suomessa rajattu asuntoja omistaviin osakeyhtiömuotoisiin rahastoihin.

Suomalainen sijoittaja voi kuitenkin sijoittaa REIT-kohteisiin ulkomaisissa pörsseissä pankin tai osakkeiden nettivälittäjän kautta. Sijoittaminen toki onnistuu myös välillisesti merkitsemällä kiinteistöarvopapereihin sijoittavaa sijoitusrahastoa, joita on tarjolla kotimaassakin.

ETF-rahasto on kustannustietoisen valinta

Kustannustietoisen sijoittajan kiinteistörahasto on REIT ETF (pörssissä listattu indeksiosuusrahasto). REIT ETF -rahastot pyrkivät seuraamaan esimerkiksi tietyn markkinan REIT-indeksiä, usein erittäin edullisin hallinnointikustannuksin. Kirjoitushetkellä hallinnointipalkkioltaan edullisin kiinteistö ETF on Vanguard REIT ETF, jonka vuotuinen hallinnointipalkkio on vain 0,10 prosenttia. Hankkimalla REIT ETF -osuuksia sijoittaja saa yhdellä kaupalla hyvin laajasti hajautetun kiinteistösijoituksen. Amerikkalaisissa pörsseissä kiinteistö ETF-rahastoja on runsaasti, ja niiden hankkiminen käy osakevälittäjän kautta yhtä helposti ja edullisesti kuin sikäläisten osakkeidenkin ostaminen.

Hajautushyötyä sijoitussalkkuun

Kiinteistöarvopapereiden odotetaan tarjoavan pitkällä aikavälillä joukkovelkakirjoja parempaa tuottoa, osakesijoituksia pienemmällä riskillä. Tuottopotentiaalin lisäksi kiinteistöarvopapereilla voi saada sijoitussalkkuun lisää hajautushyötyä ja sitä kautta pienentää sijoitussalkun kokonaisriskiä.

Monet sijoitusneuvojat suosittelevatkin ottamaan kiinteistöarvopaperit osaksi sijoitussalkkua juuri hajautushyödyn takia. Sijoitussalkussa osakkeiden ja kiinteistöjen tuotot liikkuvat verraten eri tahtiin, tasoittaen näin koko sijoitussalkun tuoton vaihtelua. Sopiva paino kiinteistöarvopapereille lienee hyvin hajautetussa sijoitussalkussa 5-20 prosentin välillä, sijoittajan riskinottohalusta riippuen.

 

Viimeksi päivitetty 20.05.2013 13:31

© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker


Lue myös

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...

Ovatko ennusteet kolikonheittoa?

article thumbnail Osakekurssien muutokset ovat pitkälle satunnaisia, eikä kukaan voi varmuudella ennustaa...
Lue lisää...

Korkokäyrä antaa tärkeää tietoa sijoittajalle

article thumbnail Talouslehden sivulta löytyy kuvaaja, johon on piirretty eripituisten markkinakorkojen tuotot....
Lue lisää...

Voita pörssi-indeksi ja puolita riski

article thumbnail Uskoisitko että sijoitussalkku, jossa on 40% velkakirjoja ja 60% osakkeita voisi voittaa...
Lue lisää...