Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun osakeosuudesta indeksisijoituksiin. Neuvon vakuudeksi lyödään paksu pino tutkimuksia markkinoiden tehokkuudesta ja indeksien ylivoimaisuudesta osakekurssien ennustajia vastaan.

 

Indeksisijoittaminen - sijoittaminen indeksirahastoihin ja ETF-osuuksiin (pörssissä listatut indeksirahastot eli indeksiosuudet) - onkin parhaimmillaan kustannustehokasta, helppohoitoista ja tuottavaa.

Kaikissa sijoitusmuodoissa on kuitenkin omat hyvät puolensa, yksikään tapa ole täysin ongelmaton. Paljon on myös kiinni sijoittajan omista lähtökohdista: Mikä on sijoittajan asiantuntemus? Kuinka paljon sijoitusten hoitoon halutaan käyttää aikaa? Tehdäänkö suuria kertasijoituksia vai säästetäänkö säännöllisesti? Kuinka suurta varallisuutta sijoitetaan?

Indeksituotteita käytettäessä on hyvä huomioida muutamia seikkoja:

 

1. Indeksi ei ole oikotie onneen

Aktiivisesti hoidettujen sijoitusrahastojen tavoitteena on tuottaa paremmin kuin vertailuindeksinsä. Indeksirahastot taas pyrkivät seuraamaan indeksin mukaista tuottoa. Tutkimus on osoittanut indeksisijoittamisen siinä mielessä tehokkaaksi, että merkittävä osa aktiivisesti hoidetuista sijoitusrahastoista häviää pitkällä aikavälillä vastaavalle vertailuindeksille.

Mekaanisesti hoidettu ja edullinen indeksisijoitus vaikuttaisi siis olevan parempi sijoitus kuin valtaosa perinteisistä sijoitusrahastoista. Globaaleilla markkinoilla on kuitenkin myriadi erilaisia indeksejä ja niiden tuottoja jäljitteleviä rahastoja. Mistä sijoittaja tietää mihin indeksiin ja mihin tuotteeseen pitäisi sijoittaa?

Indeksisijoittajakaan ei pääse eroon valinnan vaikeudesta. Vastaus ongelmaan on jälleen hajauttaminen. Sijoittajan on huolellisesti hajautettava indeksisijoitukset ja pyrittävä löytämään sijoituskustannuksiltaan edullisia kohteita, jotka yhdessä muodostavat tehokkaan ja tuottavan salkun.

Huolellisesti salkkunsa hajauttava indeksisijoittaja sijoittaa indeksien kautta satoihin tai jopa tuhansiin osakkeisiin, ei vain pariin kymmeneen osakkeeseen. On melkoista sijoitustutkimuksen väärin lukemista sijoittaa vain pariin suppeaan indeksiin ja uskotella koossa olevan globaalissa tuotto-riski -tarkastelussa tehokas salkku, jonka tuoton lyöminen on muille lähes mahdotonta.

Viisas sijoittaja varmistuu siitä, että osakesalkku on hajautettu mahdollisimman kattavasti eri toimialoille ja erityyppisten osakkeiden kesken (kasvuosakkeet, arvo-osakkeet, suuret yhtiöt ja pienet yhtiöt) sekä myös maantieteellisesti. Osakkeiden lisäksi salkkuun tulee ottaa turvallisia korkosijoituksia oman riskinsietokyvyn mukaisesti.

 

2. Riittävä hajautus eri arvopaperiluokkien kesken

Suomessa on tarjolla valitettavasti varsin suppea määrä indeksisijoitusrahastoja. Sijoittamalla pelkästään näihin indeksirahastoihin, jotka seuraavat lähinnä suurten yhtiöiden pörssikehitystä, sijoittaja menettää ne loistavat mahdollisuudet joita pienet yhtiöt voivat tarjota.

Sijoitustutkimusten mukaan juuri pienet pörssiyhtiöt ovat tuottaneet sijoittajille paremmat tuotot pitkällä aikavälillä kuin suuret yhtiöt. Erityisesti pienet arvo-osakkeet ovat olleet sijoittajille tuottoisia.

Indeksituotteita kannattaa käyttää, kunhan samalla huolehtii riittävästä hajautuksesta. Suuriin yhtiöihin sijoittavien indeksisijoitusten rinnalle kannattaa ehdottomasti ottaa ETF:ä ja/tai hoidettuja rahastoja, jotka sijoittavat pieniin yhtiöihin. Sijoittaja saa näin huomattavan hajautushyödyn ja pääsee nauttimaan myös pienten yhtiöiden tuotosta.

 

3. Hyviä indeksituotteita ei ole kaikille segmenteille saatavilla

Kaikilla markkinoilla ja markkinasegmenteillä indeksituotteita ei ole saatavilla tai ne jäävät tuotossa selkeästi jälkeen samalle markkinalle sijoittavista perinteisistä rahastoista. Passiivisesti hoidetun ETF:n luominen ja markkinahinnan tehokas muodostuminen edellyttävät melko likvidejä markkinoita. Epälikvideillä markkinasegmenteillä perinteisten sijoitusrahastojen toimintaedellytykset ovat paremmat.

 

4. Sijoittamisen todelliset kustannukset

Indeksisijoittamisella sijoittamisen kulut pysyvät yleensä hyvin kurissa. Esimerkiksi passiivisesti hallinnoitujen ETF-rahastojen hallinnointipalkkiot (tyypillisesti 0.12-0.5 %) ovat huomattavasti pienempiä kuin perinteisten sijoitusrahastojen.

ETF-osuuksien ostoista ja myynneistä sijoittaja voi joutua kuitenkin maksamaan välityspalkkion tai kulu on spreadin muodossa (osto- ja myyntikurssin erotus). Osuuksien säilytyksestä voi lisäksi mennä tili- ja säilytysmaksut. Kiinteiden kustannusten (välityspalkkiot) ansiosta ETF:t eivät sovellu pienten säännöllisten sijoitusten tekemiseen (markkinoilla on nykyisin myös ETF-rahastoja, joita tarjotaan kuluttomalla kuukausisäästöllä). Välityspalkkiot syövät helposti sen edun joka edullisissa hallinnointipalkkioissa saavutetaan.

Markkinoilla on myös joitakin indeksisijoitustuotteina markkinoituja kohteita, joiden todelliset kulut ovat huomattavan korkeat vertailukelpoisiin sijoituksiin nähden. Sijoittajan kannattaa aina tehdä huolellista vertailua eri vaihtoehtojen kesken.

 

Investori 0112


© Tekijänoikeuksin suojattua alkuperäistä materiaalia. Lainattaessa lähde mainittava (Investori.com). Jos lainaat tekstiä nettiin, pyydämme linkittämään alkuperäiselle sivulle. Kokonaisen artikkelin lainaaminen kielletty ilman Investorin kirjallista lupaa.

Protected by Copyscape Originality Checker

Investori suosittelee

tutustumaan myös blogeihin (valikosta).Lue myös

Kansainvälisen sijoitussalkun rakentaminen

article thumbnail Sijoittajien yleinen helmasynti, ympäri maailmaa, on painottaa sijoituksissa voimakkaasti...
Lue lisää...

Onko indeksisijoitus paras sijoitus?

article thumbnail Akateeminen sijoitustutkimus neuvoo yleensä sijoittajia laittamaan valtaosan sijoitussalkun...
Lue lisää...

Sijoittamisen viisastenkivi – hajautus

article thumbnail Osakesijoittajat ovat pitkään etsineet sijoittamisen viisastenkiveä, menetelmää, joka toisi...
Lue lisää...

Lahjaksi arvopapereita

article thumbnail Lahjoja on mukava antaa ja saada, mutta toisinaan sopivan lahjan keksiminen vaikkapa lapsille tai...
Lue lisää...