Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_misc.funcs.php on line 5640

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_param.funcs.php on line 2225
Investorin 101 Sijoitusneuvoa

Tee sijoitussuunnitelma

1. Yleistä

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 509

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_texturize.plugin.php on line 116

Sijoitustavoitteisiin pääsemistä helpottaa se, että selvittää mitä nuo tavoitteet ovat. Kun luot itsellesi sijoitussuunnitelman kirjalliseen muotoon, voit alkaa seurata menestystäsi ja kehittää edelleen suunnitelmaasi. Aika paljastaa suunnitelmasi heikkoudet ja antaa sinulle mahdollisuuden löytää menestyksen avaimet. Kuten ranskalainen kenraali ja valtiomies Charles de Gaulle sanoi: "Huonokin suunnitelma on parempi kuin ei mitään". Kirjalliseen muotoon tehty sijoitussuunnitelma on myös oivallinen apuväline keskusteltaessa sijoitusneuvojan kanssa tai kysyttäessä neuvoa kokeneelta sijoittajalta.

Hyvä sijoitussuunnitelma vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mikä on sijoitustavoite? Tavoitellaanko tiettyä summaa, tiettyyn ajankohtaan mennessä? Halutaanko pääoman kasvua riskit hyväksyen vai turvallista tuottoa? Kuinka pitkä on sijoitushorisontti, ja millaista keskimääräistä tuottoa tavoitellaan? Mikä on sijoitusten allokaatio, ?jako eri arvopaperiluokkien kesken? (osakkeet, joukkolainat, käteinen sekä mahdolliset muut sijoitukset)? Ovatko tavoitteet, riskinsietokyky ja realistiset tuotto-odotukset tasapainossa? Mitkä sijoitusinstrumentit sopivat tavoitteisiin ja sijoitettavan varallisuuden määrään? Kuinka sijoituksia seurataan ja hoidetaan? Tuleeko erityisiä verotus-, perintö- tai suojausseikkoja ottaa huomioon?

Lue myös: Investori - Näin teet sijoitussuunnitelman

Lyhyen koron rahasto sopii lyhytaikaiseksi sijoitukseksi

5. Korkosijoitukset

Lyhyen koron rahasto sijoittaa varansa rahamarkkinoille, eli alle vuoden pituisiin korkosijoituksiin. Tavallisia sijoituskohteita ovat valtion velkasitoumukset ja pankkien sijoitustodistukset.

Lyhyen koron rahasto on erittäin matalariskinen. Osa lyhyen koron rahastoista tavoittelee suurempaa tuottoa sijoittamalla myös yritysten velkapapereihin ja osan salkusta pitempiin korkoihin. Näissä riski on luonnollisesti jossakin määrin suurempi. Rahaston sijoitusperiaatteet ja riskiprofiilit selviävät rahastoesitteestä. Koska eri rahastot sijoittavat hyvin saman tyyppisiin kohteisiin, on rahaston perimien palkkioiden vertailu valintatilanteessa erityisen tärkeää.

Lyhyen koron rahastojen sijoitusperiaatteissa on jossakin määrin eroja, jotka voivat vaikuttaa rahaston turvallisuuteen poikkeusoloissa. Tutustu rahaston sääntöihin ja rahastoesitteisiin ennen sijoittamista.

Lyhyen koron rahastoa voi pitää pankkitilin korvikkeena. Toteutuva tuotto on yleensä käyttelytiliä selkeästi parempi, riskit hyvin pienet ja varat nostettavissa tarvittaessa. Parhaiten lyhyen koron rahastot soveltuvat lyhytaikaiseen varojen säilyttämiseen, osakesalkun kaveriksi riskiä pienentämään (sijoittajalle, joka ei ole kiinnostunut pitkistä koroista) ja vararahastoksi yllättäviin menoihin. Rahastoyhtiöt suosittelevat käyttämään lyhyen koron rahastoja kolmen kuukauden pituisista sijoituksista alkaen. Varat voi toki nostaa pois nopeamminkin.

Lyhyen koron rahaston suurin vihollinen on inflaatio. Verojen jälkeinen tuotto ei käytännössä anna riittävää inflaatiosuojaa ja sijoitettujen varojen reaalinen ostovoima pitkässä juoksussa laskee. Tämän takia pelkkä lyhyen koron rahasto ei sovellu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Rahakonetta ei ole olemassa

7. Vältä virheet

Mediassa, mainoksissa ja sijoituskirjallisuudessa tulee joskus esiin uusia ylivoimaisia sijoitusmetodeja, 'varmoja rahakoneita', jotka näyttävät tuottavan mahtavia voittoja.

Todisteena esitetetyt esimerkit ovat kuitenkin aina tarkoitushakuisia. Menetelmä voi olla laadittu samasta aineistosta, jolla sen toimivuutta pyritään todistamaan. Testiaineistot ovat ajallisesti liian lyhyitä, tai verotuksen ja kulujen vaikutus sijoitustuottoon on jätetty tuottovertailussa huomioimatta.

Viimeistään menetelmän julkisuuteen tulo poistaa sen perustan. Rahan hakeutuessa tuottavaan kohteeseen, sen hinta nousee ja samalla ylisuuri tuotto katoaa.

Edellinen ei tarkoita sitä, etteikö markkinoilla olisi anomalioita (ilmiöitä), joita hyödyntämällä voi tavoitella keskimääräistä suurempaa tuottoa (kuten pienet yhtiöt tai hyljeksityt yhtiöt (matala P/E)). Sijoittamalla näihin sijoittaja kuitenkin ottaa harkittuja lisäriskejä, joista korvauksena on suurempi tuotto-odotus.

Lue myös: Investori - Osakekurssien ennustusmenetelmät ampuvat ohi

Contact / Help. ©1998 - 2022 Investori.com.