Hyviä tulevia tuottoja huonojen uutisten aikaan?

9. Lisävinkkejä

Sijoituspäätösten tekemiseen tarvitaan ajantasaista uutistietoa. Vai tarvitaanko? Voiko uutistulva haitata sijoitusmenestystä?

Osakemarkkinat voivat tuottaa pitkällä aikavälillä erinomaisesti, huolimatta hyvinkin negatiivisista uutisista. Esimerkiksi 1990-luvulla HEX-portfolioindeksi (nyk. OMXHCap) tuotti keskimäärin 18 prosentin vuosituoton. HEX-yleisindeksin (OMXH) keskimääräinen tuotto oli vieläkin suurempi, 33 prosenttia, mutta tässä Nokian menestys näytteli merkittävää roolia.

Helsingin arvopaperipörssin tuotot olivat siis erinomaiset siitäkin huolimatta, että samalla vuosikymmenellä saimme lukea vuosikymmenen alun lamasta, ensimmäisestä Persian lahden sodasta, korkeasta korkotasosta, yritysten konkurssiaallosta, markan kahdesta devalvaatiosta ja valuutan kelluttamisesta, massatyöttömyydestä, sekä Venäjän ja Aasian valuuttakriiseistä vuosikymmenen lopulla.

Edellinen on tietysti jälkiviisautta. On kuitenkin hyvä huomata, että sijoittaja, joka uutisten huolestuttamana osti ja myi osakkeita, ei todennäköisesti saavuttanut läheskään yhtä hyvää sijoitustuottoa kuin mihin yksinkertaisella osta ja pidä -strategialla olisi päästy.

Hajautus tuo turvaa ja tuottoa

1. Yleistä

Parhaiten nousseissa pörssiosakkeissa varallisuus on kasvanut todella rivakasti. Esimerkiksi vuoden 1992 alussa tehty 10.000 euron sijoitus Nokian osakkeisiin on kasvanut 1.12.2010 mennessä noin 842.300 euroon (lähde: Nokia.fi sijoituslaskuri, osingot uudelleen sijoitettu).

Esimerkki perustuu kuitenkin jälkiviisauteen. Kukapa olisi arvannut pahimman laman keskellä vuonna 1992, että Nokiasta tulee pörssin nousuraketti ja yksi maailman arvokkaimmista brändeistä?

Langaton televiestintä oli 90-luvun alussa vasta lapsenkengissä, ja Nokiakin oli mukana monenlaisessa muussa liiketoiminnassa aina kumppareista televisioihin.

Valitettavasti kenelläkään ei ole sellaista kristallipalloa, josta tulevaisuuden menestyjät selviävät. Paras ja varmin ratkaisu on jakaa osakesijoitukset riittävän monen eri yhtiön kesken. Näin minimoidaan riskit ja kasvatetaan todennäköisyyttä sille, että myös tulevaisuuden huippumenestyjät ovat salkussa mukana.

Osakesijoitusten arvonkehitys on sitä tasaisempaa, mitä paremmin ne hajautettu. Jonkinlaisena miniminä voi pitää sijoittamista 8 - 10 yhtiöön, jotka toimivat eri toimialoilla. Osakerahastot ovat itsessään hajautettuja sijoituksia, ja niiden avulla onkin helppoa ostaa hajautettu osakesalkku. Erikoistuneiden osakerahastojen avulla on myös käytännöllistä hajauttaa sijoituksia useille toimialoille, eri kokoisiin yhtiöihin sekä ulkomaille.

Listautumisannit ja voittajan kirous

4. Osakesijoittaminen

Keskimääräinen listautumisantien alihinnoittelu ei takaa sijoittajan menestystä, koska kaikki listautumisannit eivät ole alihinnoiteltuja. Sijoittaja, joka osallistuu kaikkiin osakeanteihin, saa parhaista, eniten alihinnoitelluista anneista vain pienen osan merkitsemästään osakemäärästä. Heikoista anneista, jotka eivät ole alihinnoiteltuja, sijoittaja saa merkitsemänsä määrän kokonaan.

Puhutaan erityisestä voittajan kirouksesta (engl. winner's curse). Suuri osuus heikoissa anneissa tekee sijoittajan kokonaistuoton huonoksi.

Contact / Help. ©1998 - 2020 Investori.com.