Sijoittajan verotus

8. Sijoittajan verotus


Valokuva Investori

Pääsääntöisesti sijoitustoiminnan tuotot, kuten korot, osingot, vuokrat, myyntivoitot sekä sijoitusrahastojen ja -vakuutusten maksamat tuotot, ovat veronalaista pääomatuloa.

Pääomatulon veroprosentti on 30% alle 30.000 euron suuruisille pääomatuloille ja 34% ylimenevälle osalle (verovuonna 2017). Poikkeuksen tästä tekevät lähinnä verovapaaksi säädetyt ns. pienet luovutusvoitot ja osingot, joiden lopullinen verotus on kevyempää.

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Muista luottoriski

5. Korkosijoitukset

Lainapapereihin sijoittamisessa keskeinen riski on luottoriski, eli lainan liikkeellelaskijan kyky maksaa korko ja erääntynyt pääoma eräpäivänä sijoittajille. Luottoriskin arvioinnissa sijoittajien apuna ovat riippumattomat luottoluokituslaitokset. Tunnetuimmat näistä ovat Standard & Poor's ja Moody's Investors Service.

Joukkolainat, joiden liikkeellelaskijan luottoluokitus on BBB/ Baa tai parempi (AAA-A), kuuluvat ns. "investointiluokkaan" (investment grade). Näissä lainoissa luottoriski on erittäin pieni. Useimmissa tilanteissa yksityissijoittajan on suositeltavaa sijoittaa vain korkean luottoluokituksen lainoihin.

Sijoituskirjoista uusia ideoita

9. Lisävinkkejä

Kehitä sijoitusosaamistasi parhailla kirjoilla. Sijoituskirja on myös mainio lahja!

Investorin tuoreimmat sijoituskirja-arviot löytyvät tästä:
http://www.investori.com/j/sijoituskirjat

Investorin kirjasuositukset löydät tästä:
http://www.investori.com/j/sijoituskirjat/138-sijoittajan-kirjasuositukset

Contact / Help. ©1998 - 2020 Investori.com.