Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_misc.funcs.php on line 5640

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_param.funcs.php on line 2225
Investorin 101 Sijoitusneuvoa

Tutkimusten mukaan nämä osakkeet tuottavat parhaiten

4. Osakesijoittaminen

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 509

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_texturize.plugin.php on line 116

Pörssiosakkeet voidaan jakaa kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Arvo-osakkeiden markkinahinta on matala suhteessa yhtiön taseesta laskettuun osakekohtaiseen kirja-arvoon. Kasvuosakkeista taas maksetaan pörssissä paljon suhteessa kirja-arvoon, koska sijoittajat odottavat yhtiön tuloksen kasvavan nopeasti.

Tutkijat Eugene Fama ja Kenneth French ovat selvittäneet 13 keskeisen osakemarkkinan kasvu- ja arvo-osakkeiden tuottoeroja ajalta 1975-95. Tutkimus on julkaistu Journal of Finance -lehdessä joulukuussa 1998*. Tutkimuksessa selvisi, että kahdessatoista maassa kolmestatoista arvo-osakkeet ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet paremmin kuin kasvuosakkeet. Osakkeet jaettiin kasvu- ja arvo-osakkeisiin käyttäen P/B -lukua (osakkeen hinta suhteessa kirja-arvoon). Tuottoero kansainvälisen arvo-osakesalkun (matala P/B) ja kasvuosakesalkun (korkea P/B) välillä oli tutkimuksessa peräti 7.68 prosenttiyksikköä.

Myös käyttäen valintakriteereinä tunnuslukuja P/E (osakkeen hinta suhteessa osakekohtaiseen tulokseen), P/CF (osakkeen hinta suhteessa vapaaseen kassavirtaan) ja osinkotuotto (osakekohtainen osinko suhteessa osakkeen hintaan) saatiin vastaavia tuloksia.

Suomi ei kuulunut Faman ja Frenchin tutkimukseen, mutta Helsingin kauppakorkeakoulun yhteydessä (nyk. Aalto yliopisto) toiminut LTT-Tutkimus Oy on saanut vastaavia tuloksia käyttäen suomalaista aineistoa ajalta 1975-98.

* Eugene, Fama & French, Kenneth. Value versus Growth: The International Evidence. Journal of Finance 53 (1998), 1975-99.

Korkea osinkotuotto voi tarjota turvaa

4. Osakesijoittaminen

Efektiivisestä osinkotuotosta (osakekohtainen osinko jaettuna osakkeen hinnalla) ei yksittäisen osakkeen kohdalla voi päätellä onko kysymyksessä hyvä tai huono sijoitus. Korkean osinkotuoton osakkeita (ryhmänä) voi kuitenkin pitää turvallisempina sijoituksina kuin matalaa osinkotuottoa tarjoavia osakkeita.

Osinkotuottoja sellaisenaan ei voi kuitenkaan vertailla eri yhtiöiden kesken. Yhtiöiden rahoitustarpeet ovat erilaisia. Matala osinkotuotto kertoo usein kasvuyhtiöstä. Tulosta ei jaeta osinkoina omistajille, vaan käytetään tulevaisuuden investointeihin, ja sitä kautta kasvattamaan osinkoja tulevaisuudessa. Menettely on osakkaan edun mukaista ja luo sijoittajille lisäarvoa, jos kaavaillut investoinnit tuovat parempaa tuottoa kuin osakesijoittajat vaativat pääomalleen.

Jos kasvuodotukset eivät sitten jostakin syystä toteudukkaan, tai esimerkiksi korkotaso nousee, jolloin tulevien osinkojen arvo sijoittajien silmissä laskee, seuraa osakekurssin lasku. Korkeaa osinkotuottoa tarjoavat yhtiöt, sen sijaan, toimivat yleensä vakiintuneilla toimialoilla, joissa kasvumahdollisuudet ovat maltillisemmat, ja myös osakekurssien heilunta on pienempää.

Lisää aiheesta osinko: Klikkaa.

Lue osinkojen merkityksestä pitkän aikavälin sijoitustuottoon:
http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen/191-osingot-ja-osaketuotot

Tärkeä opetus osakekauppaa käyvälle

4. Osakesijoittaminen

Monet osaketraderit näyttävät "unohtavan" kaupankäynnistä aiheutuvat kulut, jotka syövät trading-salkun tuotosta merkittävän osan. Asiaa ovat tutkineet Brad Barber ja Terrance Odean tutkimuksessaan "Trading Is Hazardous to Your Wealth". Tutkimus julkaistiin Journal Of Finance -lehdessä huhtikuussa 2000.

Tutkimuksessa suuren osakevälittäjän yksityiset asiakkaat jaettiin viiteen ryhmään kaupankäynnin aktiivisuuden mukaan. Sijoittajaryhmien menestystä verrattiin kuuden vuoden ajalta S&P 500 -indeksirahaston tuottoon ennen ja jälkeen kaupankäyntikulujen.

Sijoittajista eniten kauppaa käyvän viidenneksen osakesalkku vaihtui yli kaksi kertaa vuodessa. He eivät saavuttaneet merkittävästi vertailuindeksiä parempaa raakatuottoa, mutta hävisivät S&P 500 -indeksirahastolle kulujen jälkeen keskimäärin 5.5 prosenttiyksikköä vuodessa. Kun lisäksi huomioitiin, että näiden sijoittajien salkut sisälsivät enemmän pienten yhtiöiden osakkeita ja markkinariskiä, hävisivät he peräti 10.3 prosenttiyksikköä vastaavan markkinariskin sisältävälle vertailuindeksille.

Parhaan nettotuoton saavutti vähiten salkkuaan pyörittävä viidennes yksityissijoittajista. Heidän netto-sijoitustuottonsa oli jopa hieman parempi kuin indeksirahaston, suuremman markkinariskin takia. Kuudessa vuodessa ero kasvoi suureksi: Keskimäärin tradereitten salkku kasvoi 91 %, kun vähän kauppaa käyvien salkku kasvoi 177 %.

Lue myös: Traderin perussäännöt

Contact / Help. ©1998 - 2022 Investori.com.