Indeksilainoilla mahdollisuus tuottoon rajatulla riskillä

5. Korkosijoitukset

Indeksilainat ovat joukkolainoja, joiden tuotto on sidottu kohde-etuuden, esimerkiksi osakekorin tai -indeksin kehitykseen.

Tavallisimpia indeksilainoja ovat osakeindeksilainat. Osakeindeksilainat mahdollistavat sijoittajan osallistumisen osakemarkkinoiden kehitykseen rajatulla riskillä. Lainaehdot on usein rakennettu siten, että sijoittaja saa laina-ajan päätyttyä takaisin vähintään lainan nimellisarvon. Indeksilainan pääomaturva ei tule ilmaiseksi, vaan sijoittaja joutuu luopumaan osasta tuottoa verrattuna suoraan sijoitukseen kohde-etuuteen. Lainan toteutuva tuotto riippuu kohde-etuuden kehityksestä ja lainaehtojen mukaisen hyvityksen laskutavasta.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa yksi sijoittamisen perussäännöistä: sijoita vain sellaiseen minkä ymmärrät. Indeksilainojen ehdot ovat joskus niin monimutkaisia, että sijoittajan on erittäin vaikea ymmärtää miten tuotto määräytyy ja mikä on realistinen tuotto-odotus. Indeksilaina sopii parhaiten sijoittajalle, joka haluaa osallistua esim. osakemarkkinoiden kehitykseen, mutta ei halua riskeerata sijoitettavaa pääomaa.

Lisätietoa indeksilainoista:

Finanssivalvonta - Indeksilainat

Valitse sijoitusinstrumentit budjettisi mukaan

2. Sijoitussalkku

Käytettävät sijoitusinstrumentit on syytä valita sijoitusbudjetin mukaan. Onko tarkoitus tehdä suurempia kertasijoituksia vai sijoittaa pienempiä summia säännöllisesti? Tavoitteena on löytää ne sijoitusinstrumentit, joilla haluttuihin arvopaperiluokkiin voidaan tehdä hajautettuja sijoituksia mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Pienen kertasumman tai pienten säännöllisten sijoitusten tekeminen on käytännössä aina edullisempaa sijoitusrahastojen kuin suorien sijoitusten kautta.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Sijoittaminen vs. trading

1. Yleistä

Sijoittamisella tarkoitetaan pitkäjänteistä toimintaa, jossa sijoittaja hankkii sijoituskohteen odottaen sen arvonnousua ja/tai säännöllistä tuloa sijoituskohteesta. Pitkäaikainen arvopaperisijoittaminen on syytä erottaa arvopapereiden nopeasta kaupankäynnistä (engl. trading), joka on luonteeltaan erilaista.

Tradereita ei kiinnosta sijoituskohteen pitkän tähtäimen näkymät, vaan he pyrkivät löytämään markkinoilta hinnoitteluvirheitä ja hyötymään niistä nopeilla, päivän sisäisillä kaupoilla.

Sijoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta molemmat ’sijoitusmuodot’ ovat hyödyllisiä. Pitkäaikaiset sijoittajat viime kädessä tarjoavat varoja yhteisöjen, yritysten ja rahoituslaitosten käyttöön. Traderit taas varmistavat tehokkaan hinnanmuodostuksen markkinoilla.

Tuoton kannalta pitkäjänteinen sijoittaminen on huomattavasti tradausta helpompaa. Hyvin hajautetun osakesalkun omistaja voi suhtautua varsin luottavaisesti sijoituksensa arvonnousuun pitkällä aikavälillä. Traderin menestys taas riippuu hänen omista toimistaan, sekä merkittävässä määrin myös onnesta. Sijoittaminen onkin parasta aloittaa nimenomaan pitkän aikavälin sijoituksia tehden.

Lue myös "traderin perusohjeet":
http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen/136-traderin-ohjeet

Contact / Help. ©1998 - 2020 Investori.com.