Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_misc.funcs.php on line 5640

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_param.funcs.php on line 2225
Investorin 101 Sijoitusneuvoa

Tehokkailla markkinoilla ei ole ilmaisia lounaita

2. Sijoitussalkku

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 509

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_texturize.plugin.php on line 116

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on sekä keskeinen että paljon kiistelty sijoitusmarkkinoiden käsite. Tehokkailla markkinoilla sijoituksista osto- ja myyntitarjouksillaan kilpailevat sijoittajat saavat hinnat asettumaan tasolle, joka kuvastaa kaikkea julkista informaatiota.

Koska kaikki käytettävissä oleva tieto on jo sisällytetty hintoihin, eivät markkinahintojen muutokset ole ennakoitavissa. Näin sijoittajat eivät onnistu löytämään markkinoilta ylivoimaisia, siis alihinnoilteluja, sijoituskohteita kuin satunnaisesti. Teorian käytännön seurauksena sijoittajan tulisi markkinoiden voittamisen sijaan tavoitella hyvin hajautetulla ja oman riskinsietokyvyn mukaisella sijoitussalkulla markkinatuottoa mahdollisimman pienin sijoituskuluin.

Käytännössä osakemarkkinat eivät ole kaikkialla, kaikilta osin tai kaiken aikaa tehokkaat. Kuitenkin suuremmat kauppapaikat ovat varsin tehokkaita, eikä ?ilmaisia lounaita? ole. Nyrkkisääntönä: markkina on sitä tehokkaampi, mitä suurempi määrä sijoittajia kilpailee keskenään ja mitä suurempi on kaupankäynnin määrä.

Lue myös: Investori - Sijoittamisen perusteet

Lisätietoa: http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen/154-tehokkaat-markkinat-teoria

Tämä seikka ratkaisee sijoitustuottosi

2. Sijoitussalkku

Sijoittajan tärkein päätös on sijoitussalkun allokaatio, eli varojen jako eri sijoitusinstrumenttien kesken. Tutkimusten mukaan allokaatio määrää jopa 90-prosenttisesti sijoitussalkun tuotto-odotuksen ja riskin.

Sijoitusinstrumentteja on tässä päätöksenteossa hyvä tarkastella kolmena luokkana: lyhyen koron sijoitukset, joukkovelkakirjat ja pörssiosakkeet. Keskeisin päätöksentekokriteeri allokaatiosta päätettäessä on sijoittajan riskinsietokyky ja sijoitusaika.

Ohjeellisia arvoja osakesijoitusten osuudesta pitkän aikavälin salkussa voidaan antaa seuraavasti: konservatiivinen sijoittaja 25%, riskiä sietävä sijoittaja 40-60% ja riskiä hakeva sijoittaja 60-90% osakkeita.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Tiesitkö, että voit kotiuttaa voittoja myös verottomasti?

8. Sijoittajan verotus, 9. Lisävinkkejä

Pienet luovutusvoitot, jotka ovat syntyneet myytäessä verovuonna yhteensä enintään 1.000 euron luovutushinnasta omaisuutta, ovat verovapaita (TVL 48 § 6 mom).

Vastaavasti luovutustappiot, jotka ovat syntyneet myytäessä verovuonna hankintamenoltaan yhteensä enintään 1.000 euron arvoista omaisuutta, ovat verotuksessa vähennyskelvottomia (TVL 50 §:n 2 mom). Jos sijoittajalla on tarvetta vain vähäisille myynneille, kannattaa pienten luovutusvoittojen verovapaus hyödyntää.

Säännöstä sovellettaessa ei oteta huomioon sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on muualla laissa säädetty verovapaaksi, eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Lue myös: Investori - Sijoittajan verotus

Contact / Help. ©1998 - 2022 Investori.com.