Kolmen tilin malli

2. Sijoitussalkku

Yhdysvalloissa useat sijoitusneuvojat neuvovat asiakkaitaan ajattelemaan säästöjä kolmena eri kokonaisuutena: turvaavat sijoitukset, kasvusijoitukset ja varat, joita säästetään henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Kolmen tilin malli on kätevä apu säästämisen suunnittelussa.

Tämä ’kolmen tilin’ malli toimii seuraavasti: Turvaavien sijoitusten tavoitteena on tarjota säästäjälle pääoman turva sekä kohtuullinen tuotto. Tähän ryhmään sopivia sijoituksia ovat korkean luottoluokituksen joukkovelkakirjat ja näihin sijoittavat sijoitusrahastot sekä muut vastaavat tuotteet. Jotkut sijoittajat laskevat tähän ryhmään myös konservatiiviset osakesijoitukset esimerkiksi arvo-osakkeisiin. Kasvutilin tavoitteena on pääoman kasvu, eli korkea tuotto. Sopivia sijoituksia ovat pörssiosakkeet, osakerahastot ja muut vastaavat aggressiivisemmat sijoitukset. Kolmannen tilin, sijoittajan henkilökohtaisen tavoitetilin, päämääränä on tarjota varoja kulutukseen ja kestokulutushyödykkeiden hankintaan. Varat sijoitetaan turvallisesti tulevan hankinnan ajankohta huomioiden.

Mallin ideana on jakaa säästettävä summa tasan kunkin tilin kesken. Tämän lisäksi kasvutilin tuottoa siirretään vuosittain turvaaviin sijoituksiin ja henkilökohtaisten tavoitteiden tilille. Tarkoituksena on, että säästäjä saa nostaa varoja vain tavoitetililtään nauttien sekä säästämisestä että osasta kasvutilin tuotosta.

Kasvutilin pääoman ja turvaavien sijoitusten annetaan kasvaa eläkeikään tai haluttaessa vieläkin pidemmälle. Kolmen tilin mallissa yhdistyvät hyvin riskien hallinta, pitkäaikaissäästäminen ja omien tavoitteiden toteuttaminen. Sitä soveltaen jokaisen on helppo tehdä itselleen sopiva säästösuunnitelma, joka vastaa omaan riskinottohaluun, säästömieltymyksiin ja varojen käyttötarpeisiin.

Lue lisää sijoitussuunnitelmasta:
http://www.investori.com/j/artikkelit/yleistae-sijoittamisesta/121-sijoitussuunnitelma

Tee sijoitussuunnitelma

1. Yleistä

Sijoitustavoitteisiin pääsemistä helpottaa se, että selvittää mitä nuo tavoitteet ovat. Kun luot itsellesi sijoitussuunnitelman kirjalliseen muotoon, voit alkaa seurata menestystäsi ja kehittää edelleen suunnitelmaasi. Aika paljastaa suunnitelmasi heikkoudet ja antaa sinulle mahdollisuuden löytää menestyksen avaimet. Kuten ranskalainen kenraali ja valtiomies Charles de Gaulle sanoi: "Huonokin suunnitelma on parempi kuin ei mitään". Kirjalliseen muotoon tehty sijoitussuunnitelma on myös oivallinen apuväline keskusteltaessa sijoitusneuvojan kanssa tai kysyttäessä neuvoa kokeneelta sijoittajalta.

Hyvä sijoitussuunnitelma vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mikä on sijoitustavoite? Tavoitellaanko tiettyä summaa, tiettyyn ajankohtaan mennessä? Halutaanko pääoman kasvua riskit hyväksyen vai turvallista tuottoa? Kuinka pitkä on sijoitushorisontti, ja millaista keskimääräistä tuottoa tavoitellaan? Mikä on sijoitusten allokaatio, ?jako eri arvopaperiluokkien kesken? (osakkeet, joukkolainat, käteinen sekä mahdolliset muut sijoitukset)? Ovatko tavoitteet, riskinsietokyky ja realistiset tuotto-odotukset tasapainossa? Mitkä sijoitusinstrumentit sopivat tavoitteisiin ja sijoitettavan varallisuuden määrään? Kuinka sijoituksia seurataan ja hoidetaan? Tuleeko erityisiä verotus-, perintö- tai suojausseikkoja ottaa huomioon?

Lue myös: Investori - Näin teet sijoitussuunnitelman

Lyhyen koron rahasto sopii lyhytaikaiseksi sijoitukseksi

5. Korkosijoitukset

Lyhyen koron rahasto sijoittaa varansa rahamarkkinoille, eli alle vuoden pituisiin korkosijoituksiin. Tavallisia sijoituskohteita ovat valtion velkasitoumukset ja pankkien sijoitustodistukset.

Lyhyen koron rahasto on erittäin matalariskinen. Osa lyhyen koron rahastoista tavoittelee suurempaa tuottoa sijoittamalla myös yritysten velkapapereihin ja osan salkusta pitempiin korkoihin. Näissä riski on luonnollisesti jossakin määrin suurempi. Rahaston sijoitusperiaatteet ja riskiprofiilit selviävät rahastoesitteestä. Koska eri rahastot sijoittavat hyvin saman tyyppisiin kohteisiin, on rahaston perimien palkkioiden vertailu valintatilanteessa erityisen tärkeää.

Lyhyen koron rahastojen sijoitusperiaatteissa on jossakin määrin eroja, jotka voivat vaikuttaa rahaston turvallisuuteen poikkeusoloissa. Tutustu rahaston sääntöihin ja rahastoesitteisiin ennen sijoittamista.

Lyhyen koron rahastoa voi pitää pankkitilin korvikkeena. Toteutuva tuotto on yleensä käyttelytiliä selkeästi parempi, riskit hyvin pienet ja varat nostettavissa tarvittaessa. Parhaiten lyhyen koron rahastot soveltuvat lyhytaikaiseen varojen säilyttämiseen, osakesalkun kaveriksi riskiä pienentämään (sijoittajalle, joka ei ole kiinnostunut pitkistä koroista) ja vararahastoksi yllättäviin menoihin. Rahastoyhtiöt suosittelevat käyttämään lyhyen koron rahastoja kolmen kuukauden pituisista sijoituksista alkaen. Varat voi toki nostaa pois nopeamminkin.

Lyhyen koron rahaston suurin vihollinen on inflaatio. Verojen jälkeinen tuotto ei käytännössä anna riittävää inflaatiosuojaa ja sijoitettujen varojen reaalinen ostovoima pitkässä juoksussa laskee. Tämän takia pelkkä lyhyen koron rahasto ei sovellu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.