Lyhyet ja pitkät korot?

5. Korkosijoitukset

Puhuttaessa lyhyen tai pitkän koron sijoituksista tarkoitetaan oikeastaan lyhyttä tai pitkää laina-aikaa.

Lyhyt korko tarkoittaa yleensä ns. rahamarkkinasijoituksia, jolloin laina-aika on alle 12 kuukautta. Yksityissijoittajalle tarjolla olevat "rahamarkkinasijoitukset" ovat lyhyen koron rahastot ja erilaiset pankkitalletukset. Lyhyen koron sijoitukset soveltuvat lyhytaikaisiksi sijoituksiksi sekä turvasatamaksi korko- ja osakemarkkinoiden riskejä vastaan.

Pitkän koron sijoituksia ovat taas esimerkiksi perinteiset joukkovelkakirjalainat, eli joukkolainat (bondit), ja näihin sijoittavat sijoitusrahastot (laina-aika yli 12 kk). Perinteisessä joukkolainassa sijoittaja lainaa summan ennalta määrätyllä korolla muutamaksi vuodeksi lainanottajalle.

Lue lisää koroista:
http://www.investori.com/j/artikkelit/yleistae-sijoittamisesta/140-korkokayra-suhdannetulkkina

Riskitön sijoitus

9. Lisävinkkejä


Valokuva Investori

Oman asuntolainan nopeampi lyhentäminen ei ehkä vaikuta mielenkiintoiselta sijoitukselta. Riskiä karttavalle varovaiselle sijoittajalle se voi kuitenkin olla varteenotettava vaihtoehto.

Asuntolainan nopeampaa lyhentämistä kun voi pitää hyvin matalariskisenä sijoituksena. Suurempi maksu voi tiputtaa pitkissä lainoissa vuosia pois maksuajasta. Nopea lainan lyhentäminen tuo lopulta omaan talouteen runsaasti liikkumavaraa ja vähentää myös osaltaan altistumista korkojen nousun riskille.

Tämän säästömuodon edullisuus riippuu pitkälti sijoittajan omista mieltymyksistä sekä siitä, millaisia vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja hän haluaa harkita. Myös asuntolainan koron verovähennys vaikuttaa arviointiin.

Lue myös: Investori - Sijoittaisinko asuntoon?

Sijoita verotehokkaasti

8. Sijoittajan verotus

Sijoitustoiminnan tuloksen kannalta usein keskeinen verovinkki on sijoittaa verotehokkaasti, eli lykätä veron maksua mahdollisimman pitkään.

Arvopapereiden arvonnousu realisoituu verotettavaksi tuloksi vasta kun ne myydään. Pitkän omistusajan kuluessa veronmaksu lykkääntyy, ja lykättyä veroa voi pitää korottomana lainana sijoittajalle. Lisäksi sijoituskulut pysyvät pieninä, kun kauppaa käydään harvoin.

Sijoituksensa pitkään omistava voi hyödyntää myös hankintameno-olettaman:
http://www.investori.com/b/index.php/2012/05/31/hankintameno_olettama_vai_hankintameno

Lisää aiheesta verotus: Klikkaa.

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.