Älä luota guruihin

2. Sijoitussalkku

Sijoittajien käyttäytymistä tutkinut ja Nobelin taloustieteen palkinnon saanut Daniel Kahneman on todennut: Älä luota yhteenkään guruun. Parhaimmillaan sijoitusgurut esittävät sivistyneen arvauksen tulevaisuudesta, pahimmillaan he haluavat manipuloida sijoittajia tehdäkseen yhtiöilleen rahaa.

Älä muokkaa salkkuasi tulevaisuuden odotusten mukaan. Pelkoon tai ahneuteen perustuva osakekauppa todennäköisemmin tuhoaa sijoitustuottoa kuin lisää sitä. Rakenna oma sijoitussalkkusi riskinsietokykysi mukaisesti ja sijoita vain pitkällä tähtäimellä.

Sijoitussalkussa on oikea määrä riskiä, kun sijoittajan olo tuntuu siedettävältä markkinaolosuhteista riippumatta. Salkun tasapainottaminen eri arvopaperiluokkien kesken voi olla tarpeen silloin tällöin, mutta muuta kaupankäyntiä ei tarvita.

Jos sinun on "pakko" kokeilla aktiivista osakekauppaa, jäädytä suuri osa sijoituksistasi kiinteiksi ja käy aktiivista kauppaa vain pienellä osalla salkkua. Daniel Kahneman suosittelee sijoittajia jäädyttämään jopa 90 prosenttia sijoitussalkusta.

Lue myös:

Osta osakkeita kun sijoittajat ovat pessimistisiä

9. Lisävinkkejä

Osakekurssit ennakoivat reaalitalouden kehitystä. Laskun pohja on usein jo nähty, kun talousuutiset ovat vielä negatiivisia ja ennustajat povaavat kurssilaskun jatkuvan. Mielenkiinto osakkeita kohtaan on laskenut. Listautumisannit ovat loppuneet. Yhtiöitä poistuu pörssilistalta. Kotitalouksien varat suuntautuvat korkosijoituksiin. Kasvuosakkeiden hinnat ovat laskeneet reippaasti. Sijoittajat odottavat osakemarkkinoilta enää hyvin maltillisia tuottoja.

Kurssikäännettä voi hakea myös 200 päivän liukuvan keskiarvon suunnasta. Laskun katsotaan päättyneen, kun pörssi-indeksin 200 päivän liukuva keskiarvo kääntyy taas nousuun.

Osakemarkkinan nousu syntyy pessimismin aikaan, kasvaa epäilyn vallitessa, kypsyy optimismissa ja kuolee euforiaan. Suurimman pessimismin vallitessa on paras aika ostaa, ja voimakkaimman optimismin aikaan myydä.

- Sir John Templeton

Lue myös: Investori - Liukuvat keskiarvot antavat tukea sijoituspäätöksille

Lisää mestarien oppeja: http://www.investori.com/j/teema-opi-mestareilta

Mikä on oikea määrä sijoitusrahastoja?

3. Sijoitusrahastot

Kuinka moneen sijoitusrahastoon sijoittajan pitäisi sijoittaa? Oikealle lukumäärälle ei ole olemassa mitään 'tieteellistä' arvoa. Liian pieni määrä voi johtaa puutteelliseen sijoitusten hajautukseen, mutta toisaalta liian suuresta määrästä voi olla monenlaista haittaa. Monet sijoitusneuvojat ovatkin sitä mieltä, että sopiva maksimimäärä sijoitusrahastoja on yksityissijoittajalle yleensä 8-10.

Jos rahastoja on hyvin paljon, ovat tavalliset käytännön asiat, kuten rahastojen seuranta ja verotukseen liittyvät raportoinnit, tarpeettoman monimutkaisia. Hyvin suuri määrä rahastoja ei juurikaan enää paranna hajautusta, ainoastaan kasvattaa kustannuksia monimutkaisen hallinnoinnin kautta. Salkussa voi olla myös niin pieniä rahastosijoituksia, ettei niiden kehityksellä ole mitään merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Sijoittamista useisiin samantyyppisiin rahastoihin kannattaa välttää. Tällaiset rahastot sisältävät päällekkäisiä riskejä, eikä sijoittaja näin pääse hyödyntämään riittävää hajautusta. Päällekkäisissä rahastosijoituksissa piilee myös tehottoman sijoittamisen riski. Kun samalle markkinalle sijoittavia (aktiivisesti hoidettuja) osakerahastoja lisätään salkkuun, lähestyy niiden yhteistuotto keskiarvoittumisen takia markkinatuottoa ja lopulta sijoittajalla on käytännössä ko. markkinan 'indeksi-sijoitus', jolla on kuitenkin hyvin korkea kulurakenne.

Lue myös:

Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Investori - Voita indeksi ja puolita riski

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.