Mikä on paras sijoitus?

9. Lisävinkkejä

Joidenkin piensijoittajien mielessä elää edelleen sitkeästi käsitys, että suursijoittajat tai sijoitusammattilaiset tietävät vastauksen kysymykseen "Mikä on paras sijoituskohde?". Kenelläkään ei kuitenkaan ole sellaista kristallipalloa, josta näkisi mikä on paras sijoitus vaikkapa seuraavan kahden vuoden ajalle.

Kysymys parhaasta sijoituskohteesta onkin mielekästä muuttaa muotoon: Mikä on sijoittajalle sopiva sijoitussalkku? Tärkeintä on rakentaa omaan riskinsietokykyyn sopiva sijoitussalkku, joka on hajautettu huolellisesti sekä eri arvopaperiluokkien kesken (lyhyen koron sijoitukset, joukkovelkakirjat ja osakkeet) että myös arvopaperiluokkien sisällä.

Sijoitussalkun osakeosuus kannattaa aina hajauttaa mahdollisimman kattavasti eri toimialoille ja erityyppisten osakkeiden kesken (kasvuosakkeet, arvo-osakkeet, suuret yhtiöt ja pienet yhtiöt) sekä myös maantieteellisesti.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Vaivaako tappiokammo?

9. Lisävinkkejä, 7. Vältä virheet

Tutkijat ovat havainneet, ettei sijoittajan hyötyfunktio ole symmetrinen tappioiden ja voittojen suhteen. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että 1 000 euron sijoitustappio aiheuttaa enemmän mielipahaa kuin 1 000 euron voitto mielihyvää. Voisi siis sanoa, että sijoittajat haluavat välttää tappioita enemmän kuin tavoitella voittoa.

Sijoittajan suhtautuminen tuoton tavoitteluun ja mahdollisiin sijoitustappioihin on tietenkin yksilöllistä. Tutkimusten mukaan sijoittajat haluavat kuitenkin keskimäärin enemmän välttää tappioita kuin hakea tuottoa. Jotkut ekonomistit käyttävät yksinkertaistettua 2:1 nyrkkisääntöä: euron tappio aiheuttaa kaksinkertaisen mielipahan euron voiton tuomaan mielihyvään verrattuna.

Haitalliseksi tämä tappiokammoksikin kutsuttu taipumus muodostuu, kun se vääristää päätöksentekoa. Pahimmillaan pelko virheellisestä sijoituspäätöksestä ja siitä seuraavasta katumuksesta voi estää sijoittajaa tekemästä mitään päätöksiä. Mielenrauhan säilyttämiseksi suuriakin varoja saatetaan esimerkiksi pitää pankin normaalilla käyttötilillä.

Valitettavasti sijoitusten välttäminen ei kuitenkaan poista riskiä. Rahan pitäminen käteisenä kun on varma tapa hävitä. Esimerkiksi kolmen prosentin inflaatiolla raha menettää puolet ostovoimastaan jo 23 vuodessa. Pelkästään omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen edellyttää jo kohtuullista sijoitustuottoa.

Lue lisää sijoittamisen psykologiasta:
http://www.investori.com/j/artikkelit/yleistae-sijoittamisesta/127-sijoittamisen-psykologiasta

Muodikas on usein myös kallista

7. Vältä virheet

Kuuluisa salkunhoitaja Peter Lynch (Fidelity Magellan Fund 1977 - 1990) neuvoo mainiossa kirjassaan Beating the Street sijoittajia välttämään "kuumia muotialoja". Sijoittajien kilpailevat tarjoukset muotiyhtiöissä ajavat hinnat ylös ja samalla odotettavissa olevat tuotot alas.

Sijoitukset ovat turvallisemmalla pohjalla Lynchin mukaan tasaisesti kasvavissa vakiintuneissa yhtiöissä, joiden hinta on oikealla tasolla ja todennäköisyys epämiellyttäviin yllätyksiin pieni. Lynchin sanoin: kun jopa sijoitusanalyytikko on kyllästynyt, on aika ostaa.

Kun jokin sijoitusmenetelmä tulee suosituksi, vaihda epäsuosittuun. Liian suuri määrä sijoittajia pilaa minkä tahansa sijoitusmenetelmän toimivuuden.

- Sir John Templeton

Vinkki: Lue lisää mestarien oppeja tästä:
http://www.investori.com/j/teema-opi-mestareilta

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.