Rahastosijoittamisen verotus

8. Sijoittajan verotus


Valokuva Investori

Verotuksen kannalta rahastosijoittaminen on parhaimmillaan hyvin yksinkertaista. Itse sijoitusrahastot ovat toiminnassaan verovapaita, ja verojen maksaminen tulee ajankohtaiseksi vasta, kun varoja jaetaan rahastosta sijoittajille.

Sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoitot ja rahaston maksamat tuotot ovat veronalaista pääomatuloa (pääomatulovero on 30% 30.000 euroon asti ja 34% tämän ylittävältä osalta vuonna 2017). Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Sijoittajan ei itse tarvitse ilmoittaa verottajalle tuottoa, siitä toimitettua ennakonpidätystä eikä sijoitettua pääomaa (kotimaisen rahastoyhtiön tapauksessa). Verottaja saa nämä tiedot suoraan rahastoyhtiöltä.

Rahasto-osuuksien luovutuksen (myynnin) osalta sijoittajan on ilmoitettava verottajalle syntyneet luovutusvoitot/ -tappiot (nykyisin myös nämä tiedot siirtyvät suoraan rahastoyhtiöstä verottajalle, verovelvollinen on kuitenkin vastuussa tietojen oikeellisuudesta). Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä rahastoyhtiö ei suorita ennakonpidätystä.

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Pörssiyhtiön jakamien osinkojen verotus

8. Sijoittajan verotus

Nykyisen verolainsäädännön mukaan kotimaisesta pörssiyhtiöstä saadusta osingosta 85% on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata tuloa.

Pääomatulovero on 30% 30.000 euron pääomatuloihin asti ja 34% ylimenevältä osalta (verovuonna 2017). Pörssiyhtiöstä saadun osingon lopullinen vero on siten joko 25,5% tai 28,9%. Pörssiyhtiö pidättää maksamansa osingon kokonaismäärästä 25,5%:n ennakonpidätyksen ja tilittää sen Verohallinnolle.

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Sijoittajan verotus

8. Sijoittajan verotus


Valokuva Investori

Pääsääntöisesti sijoitustoiminnan tuotot, kuten korot, osingot, vuokrat, myyntivoitot sekä sijoitusrahastojen ja -vakuutusten maksamat tuotot, ovat veronalaista pääomatuloa.

Pääomatulon veroprosentti on 30% alle 30.000 euron suuruisille pääomatuloille ja 34% ylimenevälle osalle (verovuonna 2017). Poikkeuksen tästä tekevät lähinnä verovapaaksi säädetyt ns. pienet luovutusvoitot ja osingot, joiden lopullinen verotus on kevyempää.

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.