Onko indeksisijoittaminen edullista?

6. Indeksisijoitukset

Indeksisijoittamisella sijoittamisen kulut pysyvät yleensä hyvin kurissa. Esimerkiksi passiivisesti hallinnoitujen ETF-rahastojen hallinnointipalkkiot (tyypillisesti 0.08-0.85 %) ovat huomattavasti pienempiä kuin perinteisten sijoitusrahastojen.

ETF-osuuksien ostoista ja myynneistä sijoittaja joutuu kuitenkin maksamaan välityspalkkion, aivan kuten osakkeiden kaupassa. Osuuksien säilytyksestä menee lisäksi mahdollisesti tili- ja säilytysmaksut. Kiinteiden kustannusten (välityspalkkiot) ansiosta ETF:t eivät sovellu pienten säännöllisten sijoitusten tekemiseen. Välityspalkkiot syövät helposti sen edun joka edullisissa hallinnointipalkkioissa saavutetaan. Pienet säännölliset sijoitukset onkin edullisempaa suunnata tilanteen mukaan indeksirahastoon tai hoidettuun sijoitusrahastoon.

Markkinoilla on myös indeksi-sijoitustuotteina markkinoituja kohteita, joiden todelliset kulut ovat huomattavan korkeat vertailukelpoisiin sijoituksiin nähden. Sijoittajan kannattaakin aina tehdä huolellista kuluvertailua eri vaihtoehtojen kesken.

Lue myös: Investori - Mikä ETF-rahasto?

Indeksi-sijoittaja, älä unohda näitä

6. Indeksisijoitukset

Viisas sijoittaja varmistuu siitä, että osakesalkku on hajautettu mahdollisimman kattavasti eri toimialoille ja erityyppisten osakkeiden kesken (kasvuosakkeet, arvo-osakkeet, suuret yhtiöt ja pienet yhtiöt) sekä myös maantieteellisesti. Edullisilla osakerahastoilla, indeksirahastoilla ja ETF:llä laaja hajautus onnistuu jo melko pienelläkin pääomalla. Osakesijoitusten lisäksi salkkuun tulee ottaa turvallisia korkosijoituksia oman riskinsietokyvyn mukaisesti.

Suomessa on tarjolla valitettavasti varsin suppea määrä indeksisijoitusrahastoja. Sijoittamalla pelkästään näihin indeksirahastoihin, jotka seuraavat lähinnä suurten yhtiöiden pörssikehitystä, sijoittaja menettää ne loistavat mahdollisuudet joita pienet yhtiöt voivat tarjota.

Sijoitustutkimusten mukaan juuri pienet pörssiyhtiöt ovat tuottaneet sijoittajille paremmat tuotot pitkällä aikavälillä kuin suuret yhtiöt. Erityisesti pienet arvo-osakkeet ovat olleet sijoittajille tuottoisia.

Indeksituotteita kannattaa käyttää, kunhan samalla huolehtii riittävästä hajautuksesta. Suuriin yhtiöihin sijoittavien indeksisijoitusten rinnalle kannattaa ehdottomasti ottaa ETF:ä ja/tai hoidettuja rahastoja, jotka sijoittavat pieniin yhtiöihin. Sijoittaja saa näin huomattavan hajautushyödyn ja pääsee nauttimaan myös pienten yhtiöiden tuotosta.

Halvat ja kalliit osakkeet

9. Lisävinkkejä

Talouslehdet listaavat usein osakkeita P/E-luvun (price/earnings -luku, osakkeen hinta suhteessa osakekohtaiseen tulokseen) avulla edullisuusjärjestykseen. Vaikka P/E-luku kertookin, kuinka paljon sijoittajat ovat valmiita maksamaan osakkeesta suhteessa yhtiön edelliseen tulokseen, tai suhteessa ennakoituun tulokseen (tunnusluvun laskutavasta riippuen), ei se yksinään kerro juuri mitään osakkeen edullisuudesta.

P/E-luvun voi tulkita kuvastavan yhtiön osakkeen hintaan ladattuja yhtiön tuloksen kasvuodotuksia. Jos nämä kasvuodotuksen toteutuvat, on osake oikein hinnoiteltu tunnusluvun suuruudesta riippumatta. Osake voi yhtä hyvin osoittautua myös kalliiksi, vaikka P/E-luku olisi ollut ostohetkellä hyvinkin pieni.

Tutkimusten mukaan matalan P/E-luvun osakkeet ovat tuottaneet sijoittajille paremmat tuotot kuin korkean P/E-luvun osakkeet. Tämä koskee kuitenkin ?keskimääräistä? tilannetta, jossa on muodostettu sijoitussalkkuja korkean P/E:n ja matalan P/E:n osakkeista, eikä sitä voi yleistää yksittäisen osakkeen kohdalla.

Parhaimmillaan P/E-luku soveltuu saman toimialan, mielellään suurin piirtein samankokoisten, yhtiöiden keskinäiseen vertailuun. Yhtiön ja osakkeen tunnuslukuja tarkastellessa on myös aina syytä tutkia usean tunnusluvun antamaa kuvaa samanaikaisesti. Sille, että sijoittajat ovat valmiita maksamaan toisesta yhtiöstä enemmän kuin toisesta, löytyy yleensä yhtiön tunnusluvuista hyvä syy.

Lisää aiheesta P/E-luku: Klikkaa.

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.