Listautumisannit kertovat osakemarkkinan tilasta

9. Lisävinkkejä

Listautumisantien määrä kertoo yleisestä pörssiosakkeiden arvostuksesta. Yleensä suurimmat määrät yhtiöitä listataan pörssiin kurssinousun lähestyessä huippuaan. Kun osakkeiden kysyntä on suurimmillaan, sijoittajien rahaa riittää hyvin uusiinkin yhtiöihin. Kurssien laskiessa vähenevät listautumiset, ja yhtiöitä todennäköisemmin poistuu pörssistä mm. yritysostojen takia.

Listautumisantien (IPO, initial public offering) kehitystä voi seurata Euroopan tasolla esimerkiksi osoitteessa:

IPO Watch Europe
https://www.pwc.co.uk/services/audit-assurance/capital-markets-accounting-advisory-and-structuring/insights/ipo-watch-europe.html

IPO Watch Europe surveys all new primary market equity IPOs on Europe’s principal stock markets and market segments (including exchanges in Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Holland, Ireland, Italy, Luxembourg, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the UK) on a quarterly basis. Movements between markets on the same exchange and greenshoe offerings are excluded. PricewaterhouseCoopers LLP.

Huolehdi maksuvalmiudestasi

2. Sijoitussalkku

Pidä aina osa varoistasi käteistä vastaavassa muodossa, eli lyhyen koron rahastossa tai pankkitilillä. Nämä varat saat nopeasti käyttöön yllättävän menon sattuessa tai hyvän ostotilaisuuden osuessa kohdalle. Jos kaikki varasi ovat sidottuina osakesijoituksiin tai joukkovelkakirjoihin, voi markkinatilanne olla mahdollisimman epäedullinen, kun yllättäen tarvitset varoja.

Lyhyen koron rahasto toimii myös turvasatamana, kun et halua altistaa varojasi muiden sijoitusinstrumenttien riskeille.

Lue myös: Investori - Sijoitussalkun rakentaminen

Hyvätkään sijoitusvihjeet eivät takaa menestystä

9. Lisävinkkejä

Sijoitusvihjeiden seuraamisella on aina hintansa. Tätä kuvastaa hyvin Journal of Finance -lehdessä huhtikuussa 2001 julkaistu tutkimus: "Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns". Tutkijat Brad Barber, Reuven Lehavy, Maureen McNichols ja Brett Trueman kävivät läpi vuosilta 1985-1996 kaikkiaan yli 360.000 ammattilaisten laatimaa osakesuositusta.

Osakkeet jaettiin konsensussuositusten, 'keskimääräisten suositusten', mukaan viiteen luokkaan - vahvimmasta ostokandidaatista voimakkaimman myyntisuosituksen saaneisiin. Viiden, suositusten mukaan säännöllisesti tasapainotetun, salkun tuloksia verrattiin toisiinsa sekä yleiseen markkinakehitykseen.

Vahvimmista ostokandidaateista muodostettu salkku tuotti ajanjaksolla suurimman 18,8 prosentin keskituoton, kun taas vahvimmista myyntikandidaateista rakennettu salkku ylti vain 5,8 prosenttiin. Markkinatuotto vastaavalla ajanjaksolla oli 14,5 prosenttia. Suurin ennustusvoima oli pienissä yhtiöissä. Parissa sadassa suurimmassa yhtiössä tutkijat eivät löytäneet luotettavaa tuottoeroa eniten ja vähiten suositeltujen osakkeiden välillä.

Konsensussuosituksilla oli siis ennustusvoimaa, tutkijoiden mukaan vieläpä hämmästyttävän paljon. Suositusten hyödyntäminen edellytti kuitenkin sijoittajalta ripeää toimintaa analyysin julkistuksen jälkeen ja johti tutkijoiden käyttämässä mallissa hyvin aktiiviseen kaupankäyntiin. Tutkijat toteavatkin, että kun strategian edellyttämät kaupankäyntikustannukset otetaan huomioon, suositusten seuraamisella saavutettava ylisuuri tuotto katoaa. Ammattilaistenkaan laatimat vihjeet eivät siis välttämättä takaa trading-menestystä. Parhaiten sijoittaja hyödyntää tuoreita osakesuosituksia oman näkemyksen tukena myytäessä salkusta osakkeita tai hankittaessa siihen uusia.

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.