Osakesijoittaja: muista tämä!

2. Sijoitussalkku

Tutkimusten mukaan pörssiosakkeet tarjoavat muita arvopaperisijoituksia paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Koska osakkeet voivat kuitenkin lyhyellä aikavälillä menettää huomattavasti arvoaan, on sijoittajan syytä sijoittaa osa varoistaan korkoinstrumentteihin. Korkoinstrumentit tarjoavat sijoitussalkulle suojaa arvon alentumista vastaan, kun taas osuus osakkeissa tarjoaa mahdollisuuden hyvään arvon nousuun.

Osakkeissa pitkä sijoitusaika tulee ottaa vakavasti. Professori Jeremy J. Siegel on kirjassaan Stocks for the Long Run tutkinut Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden pitkän aikavälin sijoitustuottoja. Historiaan sopii ajanjaksoja, joissa osakkeiden reaalituotto on vielä kymmenenkin pitovuoden jälkeen negatiivinen. Tilastojen valossa valtion joukkovelkakirjat voittavat osakkeiden tuoton karkeasti 30 % todennäköisyydellä viiden vuoden sijoitusajalla ja vielä 20 % todennäköisyydellä kymmenen vuoden sijoitusajalla.

Lue myös: Investori - Sijoitusriski ei ole pelkkää miinusta

Hyödynnä osakkeiden mahdollinen alennusmyynti

9. Lisävinkkejä

Osakekurssien heiluessa hyvätkin yhtiöt voivat joutua alennusmyyntiin. Alennusmyynnistä arvosijoittaja poimii parhaat osakkeet.

Ota neuvot Investorista ja kerää hyöty talteen osakekurssien epävarmuudesta:

Liukuvia keskiarvoja voi hyödyntää pörssin pääsuunnan selvittämiseen

Lue lisää artikkelista: Liukuvat keskiarvot antavat tukea sijoituspäätöksille

Miten hyötyä kurssilaskusta?

Lisätietoja artikkelista: Hyödy osakkeiden kurssilaskusta

Lue myös: Tuottoa laskevilta markkinoilta

Pidä hyvää huolta sijoituksistasi

1. Yleistä

Todennäköisesti parhaan tuoton sijoituksilleen varmistaa, kun noudattaa muutamia perusperiaatteita: Kannattaa vertailla sijoitustuotteita huolella ja pyrkiä löytämään tuottavia sekä kulurakenteeltaan edullisia vaihtoehtoja. Osakkeisiin ja osakerahastoihin tulisi sijoittaa vain kärsivällistä rahaa – sellaista, jonka voi tarvittaessa pitää vuosia sijoitettuna.

Sijoitusten pyörittämistä kohteesta toiseen kannattaa välttää. Pitämällä sijoitukset pitkään säästää sijoituskuluissa ja saa myös etua verotuksessa. Myyntivoiton verot tulevat maksuun vasta sijoituksia myytäessä, joten pitkän aikavälin sijoittajan varat saavat kasvaa vuosia ilman, että verottaja ottaa niistä oman siivunsa.

Lue myös: Investori - Älä ole huono sijoittaja

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2018 Investori.com.