Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_misc.funcs.php on line 5640

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_param.funcs.php on line 2225
Tag: "verotus" - Investorin 101 Sijoitusneuvoa

Tag: "verotus"

Verovinkki: vältä luovutustappion vanhentuminen!

8. Sijoittajan verotus

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 509

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_texturize.plugin.php on line 116

Arvopapereiden luovutuksista (myynneistä) syntyneet voitot ja tappiot lasketaan jokaisen luovutuksen osalta erikseen. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutusvoitoista (vuodesta 2016 alkaen syntyneet tappiot voi vähentää myös muista pääomatuloista) verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena, sitä mukaa kuin voittoa kertyy (TVL 50 §).

Pienet luovutustappiot, jotka ovat syntyneet myytäessä verovuonna hankintamenoltaan yhteensä enintään 1.000 euron arvoista omaisuutta, ovat verotuksessa vähennyskelvottomia (TVL 50 §:n 2 mom) (ks. "Pienet luovutusvoitot verovapaita").

Mikäli luovutustappio uhkaa vanhentua, on syytä tarkastella sijoitussalkkua voitolla olevia myyntikohteita etsien, jonka luovutusvoitosta tappio voidaan vähentää. Myytyä arvopaperia vastaavan sijoituksen voi myös myöhemmin ostaa takaisin. Usein on edullista pyrkiä käyttämään luovutustappio aikaisin, sehän ei kasva korkoa.

Liian pitkälle tämän tapaisessa verosuunnittelussa ei kuitenkaan kannata mennä, sillä verottaja voi puuttua toimiin veronkiertopykälän nojalla (VML 28 §): "-- muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, voidaan verotettava tulo ja omaisuus arvioida". Tämän perusteella toimet, joilla on myyty arvopaperi ja hankittu välittömästi sama takaisin, voidaan jättää verotuksessa huomioimatta.

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Sijoita verotehokkaasti

8. Sijoittajan verotus

Sijoitustoiminnan tuloksen kannalta usein keskeinen verovinkki on sijoittaa verotehokkaasti, eli lykätä veron maksua mahdollisimman pitkään.

Arvopapereiden arvonnousu realisoituu verotettavaksi tuloksi vasta kun ne myydään. Pitkän omistusajan kuluessa veronmaksu lykkääntyy, ja lykättyä veroa voi pitää korottomana lainana sijoittajalle. Lisäksi sijoituskulut pysyvät pieninä, kun kauppaa käydään harvoin.

Sijoituksensa pitkään omistava voi hyödyntää myös hankintameno-olettaman:
http://www.investori.com/b/index.php/2012/05/31/hankintameno_olettama_vai_hankintameno

Lisää aiheesta verotus: Klikkaa.

Verotus: hankintameno-olettama vai hankintameno?

8. Sijoittajan verotus

Veronalaista luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään todellinen hankintameno ja mahdolliset kulut. Todellisen hankintamenon sijasta luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa voidaan käyttää myös ns. hankintameno-olettamaa.

Hankintameno-olettama on 20 % luovutushinnasta alle 10 vuotta omistetulle omaisuudelle ja 40 % vähintään 10 vuotta omistetulle (TVL 46 §:n 1 mom).

Hyvin pitkään omistetulle omaisuudelle hankintameno-olettama on usein edullisin vaihtoehto, ja se on myös aina käytettävissä, jos hankintahintaa ei pystytä osoittamaan. Hankintameno-olettaman lisäksi ei voi enää tehdä muita vähennyksiä luovutusvoittoa laskettaessa.

Lisätietoja vero.fi -palvelusta:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48935/omaisuuden_luovutusvoitot_ja_tappiot_lu4/#10-hankintameno-olettama

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Contact / Help. ©1998 - 2022 Investori.com.