Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_misc.funcs.php on line 5640

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_param.funcs.php on line 2225
Tag: "vanhentuminen" - Investorin 101 Sijoitusneuvoa

Tag: "vanhentuminen"

Verovinkki: vältä luovutustappion vanhentuminen!

8. Sijoittajan verotus

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 509

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_texturize.plugin.php on line 116

Arvopapereiden luovutuksista (myynneistä) syntyneet voitot ja tappiot lasketaan jokaisen luovutuksen osalta erikseen. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutusvoitoista (vuodesta 2016 alkaen syntyneet tappiot voi vähentää myös muista pääomatuloista) verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena, sitä mukaa kuin voittoa kertyy (TVL 50 §).

Pienet luovutustappiot, jotka ovat syntyneet myytäessä verovuonna hankintamenoltaan yhteensä enintään 1.000 euron arvoista omaisuutta, ovat verotuksessa vähennyskelvottomia (TVL 50 §:n 2 mom) (ks. "Pienet luovutusvoitot verovapaita").

Mikäli luovutustappio uhkaa vanhentua, on syytä tarkastella sijoitussalkkua voitolla olevia myyntikohteita etsien, jonka luovutusvoitosta tappio voidaan vähentää. Myytyä arvopaperia vastaavan sijoituksen voi myös myöhemmin ostaa takaisin. Usein on edullista pyrkiä käyttämään luovutustappio aikaisin, sehän ei kasva korkoa.

Liian pitkälle tämän tapaisessa verosuunnittelussa ei kuitenkaan kannata mennä, sillä verottaja voi puuttua toimiin veronkiertopykälän nojalla (VML 28 §): "-- muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, voidaan verotettava tulo ja omaisuus arvioida". Tämän perusteella toimet, joilla on myyty arvopaperi ja hankittu välittömästi sama takaisin, voidaan jättää verotuksessa huomioimatta.

Verovinkit on kirjoitettu tuloverolain mukaan verotettavan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän näkökulmasta.

Contact / Help. ©1998 - 2022 Investori.com.