Korvamerkit: trading

Tärkeä opetus osakekauppaa käyvälle

4. Osakesijoittaminen

Monet osaketraderit näyttävät "unohtavan" kaupankäynnistä aiheutuvat kulut, jotka syövät trading-salkun tuotosta merkittävän osan. Asiaa ovat tutkineet Brad Barber ja Terrance Odean tutkimuksessaan "Trading Is Hazardous to Your Wealth". Tutkimus julkaistiin Journal Of Finance -lehdessä huhtikuussa 2000.

Tutkimuksessa suuren osakevälittäjän yksityiset asiakkaat jaettiin viiteen ryhmään kaupankäynnin aktiivisuuden mukaan. Sijoittajaryhmien menestystä verrattiin kuuden vuoden ajalta S&P 500 -indeksirahaston tuottoon ennen ja jälkeen kaupankäyntikulujen.

Sijoittajista eniten kauppaa käyvän viidenneksen osakesalkku vaihtui yli kaksi kertaa vuodessa. He eivät saavuttaneet merkittävästi vertailuindeksiä parempaa raakatuottoa, mutta hävisivät S&P 500 -indeksirahastolle kulujen jälkeen keskimäärin 5.5 prosenttiyksikköä vuodessa. Kun lisäksi huomioitiin, että näiden sijoittajien salkut sisälsivät enemmän pienten yhtiöiden osakkeita ja markkinariskiä, hävisivät he peräti 10.3 prosenttiyksikköä vastaavan markkinariskin sisältävälle vertailuindeksille.

Parhaan nettotuoton saavutti vähiten salkkuaan pyörittävä viidennes yksityissijoittajista. Heidän netto-sijoitustuottonsa oli jopa hieman parempi kuin indeksirahaston, suuremman markkinariskin takia. Kuudessa vuodessa ero kasvoi suureksi: Keskimäärin tradereitten salkku kasvoi 91 %, kun vähän kauppaa käyvien salkku kasvoi 177 %.

Lue myös: Traderin perussäännöt

Osakkeiden päiväkauppa ei sovi useimmille

4. Osakesijoittaminen

Osakkeiden päiväkauppa tarkoittaa hyvin nopeaa osakkeiden ostamista ja myymistä. Osakkeet pyritään yleensä ostamaan ja myymään saman päivän aikana, tai myynti tapahtuu viimeistään parin päivän sisällä. Päiväkauppiaat, ns. traderit, pyrkivät reagoimaan nopeasti uutisiin ja hyödyntämään osakkeiden hinnoitteluvirheitä.

Kärjistäen voidaan sanoa, että pidemmän aikavälin sijoittajat "lyövät vetoa" pörssiyhtiöiden kehityksen puolesta, mutta päiväkauppiaat kilpailevat toisiaan vastaan.

Monet piensijoittajat tuntuvat ajattelevan, että päiväkaupalla voi tehdä helposti rahaa. Todellisuudessa rahan tekeminen päiväkaupalla on erittäin vaativaa. Esimerkiksi amerikkalaisten tutkijoiden Douglas Jordanin ja David Dilzin tutkimus paljasti, että vuosina 1998 ja 1999 vain 36% heidän läpikäymistään 324 tradereista teki päiväkaupalla rahaa, vaikka osakekurssit samaan aikaan nousivat voimakkaasti.

Monet tradereista käyttävät hyvin riskipitoisia strategioita, kuten luottoa osakkeiden hankkimiseksi ja osakkeiden lyhyeksi myyntiä. Riskipitoiset strategiat tuottavat suuria voittoja, kun kurssit kehittyvät päiväkauppiaan odotusten mukaisesti. Mutta pahimmillaan velan käyttö voi myös pyyhkäistä pois traderin koko oman pääoman, jos markkinat kääntyvät peluria vastaan.

Yhteydenotto / Apua. ©1998 - 2019 Investori.com.