Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_misc.funcs.php on line 5640

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_param.funcs.php on line 2225
Tag: "trading" - Investorin 101 Sijoitusneuvoa

Tag: "trading"

Sijoita kuten nainen

9. Lisävinkkejä

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 509

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_texturize.plugin.php on line 116

On jo jonkin aikaa on tiedetty, että naiset ovat keskimäärin parempia sijoittajia kuin miehet. He ovat varovaisempia ja käyvät vähemmän nopeaa osakekauppaa.

Miesten suurempi itseluottamus osakevalinnoissa ja nopeampi kaupankäynti kostautuvat markkinoilla, ja saavutettu riskisuhteutettu nettotuotto jää naisia heikommaksi. Tuotossa keskivertomies häviää tutkimuksen mukaan keskivertonaiselle 1,4 prosenttiyksiköä*.

Syylliseksi on paljastunut miesten ikiaikainen kovapäisyys, tieteellisemmin sanottuna testosteroni. Myöhempi opiskelijoilla tehty tutkimus näet paljasti, että naiset, joilla on korkea veren testosteronipitoisuus ovat aivan yhtä halukkaita riskinottoon kuin miehetkin.

Lähteet:*

Barber, Brad M., and Terrance Odean. "Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment." Quarterly Journal of Economics 116, no. 1 (February 2001): 261?92.

http://www.pnas.org/content/early/2009/08/20/0907352106.abstract

Sijoittaminen vs. trading

1. Yleistä

Sijoittamisella tarkoitetaan pitkäjänteistä toimintaa, jossa sijoittaja hankkii sijoituskohteen odottaen sen arvonnousua ja/tai säännöllistä tuloa sijoituskohteesta. Pitkäaikainen arvopaperisijoittaminen on syytä erottaa arvopapereiden nopeasta kaupankäynnistä (engl. trading), joka on luonteeltaan erilaista.

Tradereita ei kiinnosta sijoituskohteen pitkän tähtäimen näkymät, vaan he pyrkivät löytämään markkinoilta hinnoitteluvirheitä ja hyötymään niistä nopeilla, päivän sisäisillä kaupoilla.

Sijoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta molemmat ’sijoitusmuodot’ ovat hyödyllisiä. Pitkäaikaiset sijoittajat viime kädessä tarjoavat varoja yhteisöjen, yritysten ja rahoituslaitosten käyttöön. Traderit taas varmistavat tehokkaan hinnanmuodostuksen markkinoilla.

Tuoton kannalta pitkäjänteinen sijoittaminen on huomattavasti tradausta helpompaa. Hyvin hajautetun osakesalkun omistaja voi suhtautua varsin luottavaisesti sijoituksensa arvonnousuun pitkällä aikavälillä. Traderin menestys taas riippuu hänen omista toimistaan, sekä merkittävässä määrin myös onnesta. Sijoittaminen onkin parasta aloittaa nimenomaan pitkän aikavälin sijoituksia tehden.

Lue myös "traderin perusohjeet":
http://www.investori.com/j/artikkelit/osakesijoittaminen/136-traderin-ohjeet

Hyvätkään sijoitusvihjeet eivät takaa menestystä

9. Lisävinkkejä

Sijoitusvihjeiden seuraamisella on aina hintansa. Tätä kuvastaa hyvin Journal of Finance -lehdessä huhtikuussa 2001 julkaistu tutkimus: "Can Investors Profit from the Prophets? Security Analyst Recommendations and Stock Returns". Tutkijat Brad Barber, Reuven Lehavy, Maureen McNichols ja Brett Trueman kävivät läpi vuosilta 1985-1996 kaikkiaan yli 360.000 ammattilaisten laatimaa osakesuositusta.

Osakkeet jaettiin konsensussuositusten, 'keskimääräisten suositusten', mukaan viiteen luokkaan - vahvimmasta ostokandidaatista voimakkaimman myyntisuosituksen saaneisiin. Viiden, suositusten mukaan säännöllisesti tasapainotetun, salkun tuloksia verrattiin toisiinsa sekä yleiseen markkinakehitykseen.

Vahvimmista ostokandidaateista muodostettu salkku tuotti ajanjaksolla suurimman 18,8 prosentin keskituoton, kun taas vahvimmista myyntikandidaateista rakennettu salkku ylti vain 5,8 prosenttiin. Markkinatuotto vastaavalla ajanjaksolla oli 14,5 prosenttia. Suurin ennustusvoima oli pienissä yhtiöissä. Parissa sadassa suurimmassa yhtiössä tutkijat eivät löytäneet luotettavaa tuottoeroa eniten ja vähiten suositeltujen osakkeiden välillä.

Konsensussuosituksilla oli siis ennustusvoimaa, tutkijoiden mukaan vieläpä hämmästyttävän paljon. Suositusten hyödyntäminen edellytti kuitenkin sijoittajalta ripeää toimintaa analyysin julkistuksen jälkeen ja johti tutkijoiden käyttämässä mallissa hyvin aktiiviseen kaupankäyntiin. Tutkijat toteavatkin, että kun strategian edellyttämät kaupankäyntikustannukset otetaan huomioon, suositusten seuraamisella saavutettava ylisuuri tuotto katoaa. Ammattilaistenkaan laatimat vihjeet eivät siis välttämättä takaa trading-menestystä. Parhaiten sijoittaja hyödyntää tuoreita osakesuosituksia oman näkemyksen tukena myytäessä salkusta osakkeita tai hankittaessa siihen uusia.

Contact / Help. ©1998 - 2022 Investori.com.