Category: "Tutkimustietoa"

Tunnetko sijoitusrahastosi?

FK:n sijoitusrahastotutkimus: Rahastosijoittajien tietämyksessä on parantamisen varaa

Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastotutkimus paljastaa, että tyypillisen suomalaisen rahastosijoittajan yleinen tietämys rahastosijoittamiseen liittyvistä tekijöistä ei ole kovin korkealla tasolla. Talouden turbulenssista huolimatta rahastosijoittajat ovat kuitenkin kohtalaisen tyytyväisiä omistamiinsa sijoituksiin. Myös uudet verotuetut pitkäaikaissäästämissopimukset (PS-tilit) kiinnostavat.

Talousosaamiselle on tarvetta

Joka viides rahastosijoittaja ei FK:n tutkimuksen mukaan osaa sanoa, millaisia sijoitusrahastoja omistaa. Tuottojen ja voitto-osuuksien verotus oli tuttua kolmelle neljästä vastaajasta. Tosin viidennes luulee niitä kokonaan verovapaiksi. Sen sijaan pääomatuloveroprosentti tunnetaan vain suuntaa-antavasti. Alle puolet vastaajista tiesi veroprosentin suuruuden täsmälleen. Sijoitusrahastojen kulut ja palkkiot tuntee vain vajaa neljännes vastaajista.

Johtaja Markku Savikko pitää tutkimustulosta huolestuttavana. Hänen mukaansa asiaan pitää tarttua monella taholla.

”Tiedämme, ettei suomalaisten tietämys talousasioista ole yleensäkään kovin hyvä. Finanssialan Keskusliitto onkin yhdessä kuluttajaorganisaatioiden ja alan muiden toimijoiden kanssa vaatinut talouskasvatuksen lisäämistä perusopetuksessa. Opetuksen painopiste on tällä hetkellä makrotaloudessa ja yksityisen henkilön näkökulmasta keskeisissä talouden hallinnan asioissa opetusta annetaan erittäin vähän”, Savikko sanoo.

”Tämä on viesti myös meille finanssialan toimijoille. Asiakkaiden tiedon taso tulee entistäkin paremmin ottaa huomioon neuvottelu- ja myyntitilanteissa. Sijoitusneuvojien ja muiden asiakaspalvelussa olevien henkilöiden riittävästä koulutuksesta tulee pitää huolta.”

Lähde: Finanssialan Keskusliitto, www.fkl.fi

  12.04.2010 , Jouni   , Ajankohtaista, Tutkimustietoa,

Raha ei tuo onnea, mutta suhteellinen asema tuo!

TIME-lehden siteeraamat tutkijat selvittivät rahan ja onnen välistä riippuvuutta. Vuodessa tienattu rahasumma itsessään ei tuo onnea, mutta suhteellinen menestyminen omassa sosiaalisessa ympäristössä korreloi onnentunteen kanssa.

Linkki: http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1974718,00.html

  25.03.2010 , Jouni   , Tutkimustietoa,

1 2

* This skin only uses one single template which includes most of its features. * It will also rely on default includes for specific dispays (like the comment form). * * For a quick explanation of b2evo 2.0 skins, please start here: * {@link http://manual.b2evolution.net/Skins_2.0} * * The main page template is used to display the blog when no specific page template is available * to handle the request (based on $disp). * * @package evoskins * @subpackage custom * * @version $Id: index.main.php,v 1.9 2007/11/03 23:54:39 fplanque Exp $ */ if( !defined('EVO_MAIN_INIT') ) die( 'Please, do not access this page directly.' ); // This is the main template; it may be used to display very different things. // Do inits depending on current $disp: skin_init( $disp ); // -------------------------- HTML HEADER INCLUDED HERE -------------------------- skin_include( '_html_header.inc.php' ); // Note: You can customize the default HTML header by copying the generic // /skins/_html_header.inc.php file into the current skin folder. // -------------------------------- END OF HEADER -------------------------------- ?>
 

Search

Viestit

Category: "Tutkimustietoa"

1 2