Tag: "kiid"

Sijoitusrahaston avaintietoesite on nyt pakollinen

Jokaisen rahastoyhtiön on laadittava avaintietoesite kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta viimeistään 30.6.2012 alkaen. UCITS IV-direktiivin (2009/65/EY) tuomien muutosten myötä sijoitusrahastojen yksinkertaistettu rahastoesite korvataan sijoittajille annettavalla avaintietoesitteellä (Key Investor Information, KIID).

Lisätietoja:

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Valvottavatiedotteet/Pages/42_2012.aspx

  05.07.2012 , Jouni   , Ajankohtaista,

Uusi sijoitusrahastodirektiivi helpottaa rahastojen vertailtavuutta

Sijoitusrahastotoiminnan sääntely uudistuu, kun uusi direktiivi astuu voimaan. Direktiivin tavoitteena on helpottaa rahastoyhtiöiden rajan yli -toimintaa sekä tehostaa rahastoyhtiöiden toimintaa mm. mahdollistamalla sijoitusrahastojen koon kasvattaminen. Sijoittajan kannalta näkyvin muutos on se, että sijoitusrahastojen vertailu helpottuu, kun uusi avaintietoesite otetaan käyttöön.

Lisätietoja osoitteesta:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Artikkelit/Pages/03_2011.aspx

  16.09.2011 , Jouni   , Yleistä,

KIID - Uusi selkeämpi rahastoesite käyttöön

Heinäkuussa 2011 voimaan saatettava sijoitusrahastodirektiivin muutos uudistaa myös sijoitusrahastoesitteet. Jatkossa sijoittajille on annettava KIID-esite (Key Investor Information Document), eli lyhyt selkeä rahastoesite ns. avaintietoesite.

Uuden sijoitusrahastolain astuttua voimaan on uusien rahastojen otettava KIID heti käyttöön. Vanhoilla rahastoilla on aikaa 1.7.2012 saakka ottaa KIID käyttöön. KIID korvaa vanhan ns. yksinkertaistetun rahastoesitteen.

Lisätietoja:

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Esitelmat/ajankohtaista_kuluttajien_raha-asioista_110511/Documents/Uusi_selkeampi_rahastoesite_kayttoon.pdf

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Valvottavatiedotteet/Documents/Sijoittajan_avaintiedot.pdf

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/tiedotteet/Valvottavatiedotteet/pages/12_2011.aspx

  26.05.2011 , Jouni   , Ajankohtaista,
* This skin only uses one single template which includes most of its features. * It will also rely on default includes for specific dispays (like the comment form). * * For a quick explanation of b2evo 2.0 skins, please start here: * {@link http://manual.b2evolution.net/Skins_2.0} * * The main page template is used to display the blog when no specific page template is available * to handle the request (based on $disp). * * @package evoskins * @subpackage custom * * @version $Id: index.main.php,v 1.9 2007/11/03 23:54:39 fplanque Exp $ */ if( !defined('EVO_MAIN_INIT') ) die( 'Please, do not access this page directly.' ); // This is the main template; it may be used to display very different things. // Do inits depending on current $disp: skin_init( $disp ); // -------------------------- HTML HEADER INCLUDED HERE -------------------------- skin_include( '_html_header.inc.php' ); // Note: You can customize the default HTML header by copying the generic // /skins/_html_header.inc.php file into the current skin folder. // -------------------------------- END OF HEADER -------------------------------- ?>
 

Search

Viestit

Tag: "kiid"