Korvamerkit: kiid

Sijoitusrahaston avaintietoesite on nyt pakollinen

Jokaisen rahastoyhtiön on laadittava avaintietoesite kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta viimeistään 30.6.2012 alkaen. UCITS IV-direktiivin (2009/65/EY) tuomien muutosten myötä sijoitusrahastojen yksinkertaistettu rahastoesite korvataan… more »
  05.07.2012 , Jouni   , Ajankohtaista,

Uusi sijoitusrahastodirektiivi helpottaa rahastojen vertailtavuutta

Sijoitusrahastotoiminnan sääntely uudistuu, kun uusi direktiivi astuu voimaan. Direktiivin tavoitteena on helpottaa rahastoyhtiöiden rajan yli -toimintaa sekä tehostaa rahastoyhtiöiden toimintaa mm. mahdollistamalla sijoitusrahastojen koon… more »
  16.09.2011 , Jouni   , Yleistä,

KIID - Uusi selkeämpi rahastoesite käyttöön

Heinäkuussa 2011 voimaan saatettava sijoitusrahastodirektiivin muutos uudistaa myös sijoitusrahastoesitteet. Jatkossa sijoittajille on annettava KIID-esite (Key Investor Information Document), eli lyhyt selkeä rahastoesite ns. avaintietoesite. Uuden… more »
  26.05.2011 , Jouni   , Ajankohtaista,
* This skin only uses one single template which includes most of its features. * It will also rely on default includes for specific dispays (like the comment form). * * For a quick explanation of b2evo 2.0 skins, please start here: * {@link http://manual.b2evolution.net/Skins_2.0} * * The main page template is used to display the blog when no specific page template is available * to handle the request (based on $disp). * * @package evoskins * @subpackage custom * * @version $Id: index.main.php,v 1.9 2007/11/03 23:54:39 fplanque Exp $ */ if( !defined('EVO_MAIN_INIT') ) die( 'Please, do not access this page directly.' ); // This is the main template; it may be used to display very different things. // Do inits depending on current $disp: skin_init( $disp ); // -------------------------- HTML HEADER INCLUDED HERE -------------------------- skin_include( '_html_header.inc.php' ); // Note: You can customize the default HTML header by copying the generic // /skins/_html_header.inc.php file into the current skin folder. // -------------------------------- END OF HEADER -------------------------------- ?>
 

Haku

Viestit

Korvamerkit: kiid