Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_misc.funcs.php on line 5640

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/inc/_core/_param.funcs.php on line 2225
Category: "Yleistä" - Investorin toimituksen blogi

Category: "Yleistä"

Takuueläkettä voi hakea helmikuun alusta alkaen


Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 509

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_auto_p.plugin.php on line 507

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/investoric/domains/investori.com/public_html/b/plugins/_texturize.plugin.php on line 116

Laki takuueläkkeestä tulee voimaan 1.3.2011. Takuueläkettä voit hakea Kelasta helmikuusta alkaen.

Takuueläke korottaa Suomessa asuvalle maksettavan vähimmäiseläkkeen 687,74 euroon nykyisestä reilusta 500 eurosta kuukaudessa. Takuueläkkeen saa arviolta 120 000 eläkeläistä. Se on vajaat 10 % kaikista eläkkeensaajista.

Takuueläkettä voidaan maksaa pienen eläkkeen saajalle, jos kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat yhteensä alle 687,74 e/kk. Takuueläkettä eivät pienennä ansiotulot, pääomatulot eikä omaisuus. Myöskään omaishoidon tuki ei vaikuta sen määrään.

Lue lisää hakemisesta Kelan sivuilta:
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/230810102229HN?OpenDocument

Tags: el_ke
  25.01.2011 , Jouni   , Yleistä,

Talletussuoja nousi 100.000 euroon

Pankkitalletuksia suojaava talletussuoja nousi vuodenvaihteessa 100.000 euroon (aikaisemmin 50.000). Talletussuojarahasto (www.talletussuojarahasto.fi) turvaa asiakkaan saatavat pankin maksukyvyttömyystilanteessa.

Kaikki Suomessa toimiluvan saaneet talletuspankit kuuluvat Talletussuojarahastoon. Talletussuoja on pankkikohtainen, joten tallettaja voi jakaa varat useaan pankkiin ja saa näin jokaista pankkia kohti 100.000 euron talletussuojan. Suojan piirissä ovat kaikki tallettajat valtiota, muita luottolaitoksia ja maksukyvyttömän luottolaitoksen konserniin kuuluvia yhtiöitä lukuun ottamatta. Talletussuoja koskee siis myös yrityksiä ja yhteisöjä.

Suomalainen talletussuoja koskee vain suomalaisia pankkeja. Suomessa toimivan ulkomaisen pankin sivuliikkeen talletukset kuuluvat emopankin kotivaltion talletussuojaan. EU:n alueella talletussuoja on kuitenkin aina mainittu 100.000 euroa.

  24.01.2011 , Jouni   , Yleistä, Ajankohtaista,

Verotuksen sudenkuoppa vaanii CFD-sijoittajaa

Voimassa olevan oikeuskäytännön mukaan CFD-sijoitusinstrumentit (Contract for Difference, hinnanerosopimus), jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, eivät verotuksessa rinnastu arvopapereihin tai esim. vakioituihin optioihin. Tässä piilee sijoittajan kannalta olennainen verotuksen sudenkuoppa. Lähtökohtaisesti CFD-sopimuksista saatava tulo (voitto) on luonnollisen henkilön tapauksessa muuna veronalaisena pääomatulona tuloverolain mukaan verotettavaa tuloa. Näistä sopimuksista aiheutuvat tappiot eivät sen sijaan ole luonnolliselle henkilölle pääomatulosta (tai muustakaan tulosta) vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja.

Tuloa siis verotetaan, mutta tappioita ei saa vähentää. Tämä tekee CFD-sopimukset yksityishenkilölle hyvin epäedullisiksi tuotteiksi verotuksessa.

Lisää tietoa: KHO:n päätös 3.11.2010 KHO:2010:74

  07.12.2010 , Jouni   , Yleistä,

FIVA: indeksilainojen markkinointimateriaali parantunut

Finanssivalvonnan (Fiva) keväällä 2010 tekemän tarkastuksen perusteella indeksilainojen ja muiden strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen markkinointimateriaalien laatu on parantunut verrattuna Rahoitustarkastuksen vuonna 2008 suorittaman tarkastuksen tuloksiin.

Fivan tarkastus kohdistui Suomessa kesä–joulukuun 2009 aikana liikkeeseenlaskettujen ja markkinoitujen indeksilainojen ja muiden strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen markkinointimateriaaleihin.

Tarkastusajankohtana näitä tuotteita olivat liikkeeseenlaskeneet tai markkinoineet yhteensä 17 yhtiötä. Muutamalla yhtiöllä oli puutteita markkinointimateriaalissaan ja/tai internetsivustoillaan. Muut havainnot olivat lievempiä, ja niiden korjaaminen edellyttää täsmennystä materiaaliin.

Fiva korostaa erityisesti riskien selkeää ja ymmärrettävää esittämistä markkinointimateriaaleissa. Lähes kaikissa markkinointiesitteissä tuotiin tuotteisiin liittyviä riskejä esille, mutta niiden selkeässä ja ymmärrettävässä esittämisessä oli puutteita. Muutamaa tuotetta markkinoitiin rajoitetulla riskillä, vaikka näissä tuotteissa ei sijoitettua pääomaa tuotteen ehtojen mukaan tietyissä tilanteissa palauteta tai se voidaan kokonaan menettää kohde-etuuden kehityksen vuoksi. Lisäksi muutaman toimijan internetsivustoilla, joilla kerrottiin yleistä tietoa tuotteista, ei mainittu näihin tuotteisiin liittyviä riskejä.

Fiva lähetti tarkastuksen kohteena olleille yhtiöille kirjeen ja edellytti yhtiöitä kertomaan niistä toimista, joihin ne ovat ryhtyneet Fivan tarkastushavaintojen perusteella.

Muita indeksilainojen ja muiden strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen markkinoijia ja liikkeeseenlaskijoita Fiva kehottaa varmistumaan, että markkinointiaineisto on asianmukaista ja sijoittajien näkökulmasta selkeää ja ymmärrettävää.

Lue koko tiedote: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/tiedotteet/Valvottavatiedotteet/pages/43_2010.aspx

  21.09.2010 , Jouni   , Yleistä,

1 2 4 6

* This skin only uses one single template which includes most of its features. * It will also rely on default includes for specific dispays (like the comment form). * * For a quick explanation of b2evo 2.0 skins, please start here: * {@link http://manual.b2evolution.net/Skins_2.0} * * The main page template is used to display the blog when no specific page template is available * to handle the request (based on $disp). * * @package evoskins * @subpackage custom * * @version $Id: index.main.php,v 1.9 2007/11/03 23:54:39 fplanque Exp $ */ if( !defined('EVO_MAIN_INIT') ) die( 'Please, do not access this page directly.' ); // This is the main template; it may be used to display very different things. // Do inits depending on current $disp: skin_init( $disp ); // -------------------------- HTML HEADER INCLUDED HERE -------------------------- skin_include( '_html_header.inc.php' ); // Note: You can customize the default HTML header by copying the generic // /skins/_html_header.inc.php file into the current skin folder. // -------------------------------- END OF HEADER -------------------------------- ?>
 

Search

Viestit

Category: "Yleistä"

1 2 4 6